سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون سونی در بانه می

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X7500H ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
43 اینچ
۲ تلویزیون سونی 43 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 43X85J ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 43X75K ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
49 اینچ
۴ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X7500H ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
50 اینچ
۵ تلویزیون سونی 50 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 50X85J ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۶ تلویزیون 50 اینچ سونی X90J 2021 اسمارت ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۷ تلویزیون 50 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۲
55 اینچ
۸ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X90K ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55x85k ۴۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۱۰ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8500G ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۱۲ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۱۳ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X85J ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۱۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۱۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X9500H ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۱۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
55 اینچ 2021
۱۷ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X90J ۳۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
55 اینچ 4K اسمارت
۱۸ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۱۹ تلویزیون 85 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل 85X85J ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
65 اینچ
۲۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X80K سال2022 ۴۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
۲۱ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۲
۲۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۲۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
65 اینچ
۲۴ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 65X85J ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
65 اینچ
۲۵ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۲۶ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8500G ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۲۷ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65X95J ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X90K سال2022 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X95K ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
۳۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X75K ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
65 اینچ 4k اسمارت
۳۱ تلویزیون 65 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل X80J ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
75 اینچ
۳۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
75 اینچ
۳۳ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X80K سال2022 ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
۳۴ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500J 2021 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۳۵ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۳۶ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500H ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۳۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X95K ۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
۳۸ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X90K سال2022 ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
۳۹ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X85K ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۴۰ تلویزیون 75 اینچ سونی Full Array 8K اسمارت مدل 75Z9J 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
75 اینچ 4K اسمارت
۴۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2021 مدل X80J ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۴۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X85J ۶۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
85 اینچ
۴۳ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 85X80K سال2022 ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۴۴ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۴۵ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 85X90K سال2022 ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
اولد سونی
۴۶ تلویزیون 65 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 65A80J ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
تلویزیون سونی
۴۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 2022 مدل 65X85k ۵۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
۴۸ تلویزیون 55 اینچ سونی 2022 هوشمند مدل 55X80K ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
تلویزیون سونی 43 اینچ
۴۹ تلویزیون 43اینچ سونی 4K اسمارت اندروید 2021 مدل 43X75 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
تلویزیون سونی 50اینچ
۵۰ تلویزیون 50 اینچ سونی Full HD مدل W660F ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
تلویزیون سونی اولد
۵۱ تلویزیون 55 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 55A80J ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو