سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون سونی در بانه می

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 43X75K ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X90K ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴ تلویزیون سونی 4K X85L اسمارت 55 اینچ مدل X85L ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۷ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X9500H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۸ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55x85k ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55 اینچ 2021
۱۰ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X90J ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55 اینچ 4K اسمارت
۱۱ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X90K سال2022 ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۵ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X80K سال2022 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۶ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X95K ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X75K ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۸ تلویزیون سونی 4K X85L اسمارت 65 اینچ مدل 65X85L ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
65 اینچ 4k اسمارت
۱۹ تلویزیون 65 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل X80J ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
75 اینچ
۲۰ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
75 اینچ
۲۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500H ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۳ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500J 2021 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۴ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X80K سال2022 ۸۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۵ تلویزیون 75 اینچ سونی Full Array 8K اسمارت مدل 75Z9J 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۶ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X90K سال2022 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X85K ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۸ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X95K ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
75 اینچ 4K اسمارت
۲۹ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2021 مدل X80J ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
85 اینچ
۳۰ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۱ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 85X90K سال2022 ۱۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۲ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 85X80K سال2022 ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۳ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 85X95K ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
اولد سونی
۳۴ تلویزیون 65 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 65A80J ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی
۳۵ تلویزیون 65 اینچ سونی 2022 مدل 65X85k ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 2022 هوشمند مدل 55X80K ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۷ تلویزیون 55 اینچ سونی 2023 اسمارت 4k مدل 55X80L ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X80L ۵۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۹ تلویزیون 75 اینچ سونی 2023 اسمارت مدل 75X80L ۷۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۰ تلویزیون 85 اینچ سونی 2023 اسمارت مدل 85X80L ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 2023 اسمارت 4K مدل 75X85L ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۲ تلویزیون سونی 55 اینچ BRAVIA XR 2023 مدل 55X90L ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۳ تلویزیون سونی 75 اینچ 2023 مدل 75X95L ۱۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۴ تلویزیون سونی 75 اینچ 2023 سری X90L اسمارت مدل 75X90L ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۵ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 85X85L ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 2023 اسمارت 4K مدل 55X77L ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۷ تلویزیون 65 اینچ 2023 سونی اسمارت 4K مدل 65X77L ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۸ تلویزیون سونی 75 اینچ 2023 اسمارت 4K مدل 75X77L ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۹ تلویزیون 43 اینچ سونی اسمارت 4K مدل 43X77L ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی 43 اینچ
۵۰ تلویزیون 43اینچ سونی 4K اسمارت اندروید 2021 مدل 43X75 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی 50اینچ
۵۱ تلویزیون 50 اینچ سونی Full HD مدل W660F ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی 65 اینچ
۵۲ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2023مدل X90L ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی اولد
۵۳ تلویزیون 55 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 55A80J ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو