سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه می

قیمت روز تلویزیون

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 32T5300 ۹/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD مدل M5000 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۳ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ FHD اسمارت D590 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۴ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD اسمارت HG32AD450SW ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
43 اینچ
۵ تلویزیون 43 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۶ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 43AU7000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
43 اینچ
۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 43BU8000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
50 اینچ
۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4k کیولد اسمارت 2022 مدل 50Q60B ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۹ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت 2022مدل 50BU8000 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 50BU8500 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q60A 2021 QLED ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۵ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ مدل AU9000 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU8000 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۷ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ TU7100 2020 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
50اینچ
۱۸ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU7100 ۱۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
55 اینچ
۱۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۲۰ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 55TU8100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۲۱ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۲۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت TU7100 2020 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۲۳ تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A QLED 2021 ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۲۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۲۶ تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۲۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۲۸ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۲۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU9000 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۳۰ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۳۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU8000 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۳۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4k اسمارت 2022 مدل 55Q80B ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۳۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 55S95B QD-OLED ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
55 اینچ
۳۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل BU8500 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
55 اینچ
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55Q60B ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۳۶ تلویزیون 55 سامسونگ Smart 8K QLED مدل 55Q700T 2021 ۴۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۳۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN95B ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۳۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN85B ۵۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۳۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN90B ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۴۰ تلویزیون 55 اینچ Neo QLED سامسونگ مدل 2023 55QN700B ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
55اینچ
۴۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2022 مدل 55Q70B ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۴۲ تلویزیون 55اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 55BU8000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
58 اینچ
۴۳ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 58AU7000 2021 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۴۴ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2020 مدل TU7000 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
60 اینچ
۴۵ تلویزیون 60 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
65 اینچ
۴۶ تلویزیون Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۴۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۴۸ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
65 اینچ
۴۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65AU9000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
65 اینچ
۵۰ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵۱ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۵۲ تلویزیون 65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۵۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۵۴ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۵۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65bu8072 ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۵۶ تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q70B ۴۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۵۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q60B ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۵۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 65S95B QD-OLED ۹۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۵۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q80B ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۶۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 65BU8500 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۶۱ تلویزیون سامسونگ 65اینچ QNED اسمارت 8K مدل 65QN800A 2021 ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۶۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل QN90A ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
۶۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K مدل 65Q65C 2023 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۶۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN90B ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۶۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN900B ۱۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۶۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN800B ۸۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۶۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN85B ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۶۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN95B ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۶۹ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K کریستال 2022 مدل 65BU8072 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
65 اینچ 2021
۷۰ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU7100 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
65 اینچ 4k اسمارت
۷۱ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت 65TU7100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
65 اینچ QLED
۷۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت QLED Q80A ۵۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۷۳ تلویزیون Q90Tسامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت QLED مدل QE65Q90TAT ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
65اینچ
۷۴ تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 65BU8000 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
70 اینچ
۷۵ تلویزیون 70 اینچ 4K سمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۵۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
70اینچ
۷۶ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 70Au7000 2021 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
75 اینچ
۷۷ تلویزیون 75 اینچ 4K اسمارت سامسونگ QLED Q60A 2021 ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۷۸ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۷۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت AU8000 2021 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
75 اینچ
۸۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۸۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75CU8000 ۵۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۸۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000 ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۸۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 75BU8000 ۵۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۸۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU8072 2021 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۸۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q60B ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۸۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q70B ۷۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۸۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 75BU8500 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۸۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q80B ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۸۹ تلویزیون 75 اینچ سری 8 سامسونگ 4K اسمارت2022 مدل 75BU8072 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۹۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN95B ۱۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۹۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN900B ۲۰۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۹۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN800B ۱۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۹۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2023 مدل 75CU7100 ۵۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۹۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2023 مدل 75CU8072 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
75 اینچ قاب عکس
۹۵ تلویزیون قاب عکس The Frame سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل QE75LS03TAU ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
85 اینچ
۹۶ تلویزیون Q60A سامسونگ 85 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q60A ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۹۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 85AU8000 ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
85 اینچ
۹۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q80B ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۹۹ تلویزیون 85اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q70B ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۰۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q60B ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۰۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 85QN800B ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
85 اینچ
۱۰۲ تلویزیون سامسونگ85 اینچ 85QN900A Neo QLED 8K ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
85 اینچ QLED
۱۰۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QLED کیولد 4K اسمارت Q70A ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۰۴ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
پروژکتور سامسونگ
۱۰۵ پروژکتور 100 اینچ FHD سامسونگ The Freestyle مدل SP-LSP3BLA ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
تلویزیون سامسونگ
۱۰۶ تلویزیون 55 اینچ 4k اسمارت 2023 مدل 55CU7200 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۰۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2023 اسمارت 4K مدل 75CU8100 ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۰۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستالی اسمارت 2023 مدل 65CU7200 ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۰۹ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2023 اسمارت مدل 75CU8500 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۱۰ قیمت تلویزیون سامسونگ 2023 مدل CU8000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۱۱ تلویزیون سامسونگ اولد 55اینچ 2023 مدل S90C ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۱۲ تلویزیون سامسونگ 65اینچ 2023 اسمارت 8k مدل 65QN800C ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۱۳ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ کیولد 2023 مدل 85Q60C ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۱۴ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ کیولد 2023 مدل 75Q60C ۶۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۱۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2023 مدل 65Q60C ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۱۶ تلویزیون سامسونگ کیولد 55 اینچ مدل 55Q60C ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۱۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ مدل 85Q70C ۱۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۱۸ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 75Q70C ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۱۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستالی 2021 مدل 65AU7200 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۲۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED مدل 65Q70C ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۲۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ کیولد 2023 مدل 55Q70C ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۲۲ تلویزیون سامسونگ 55اینچ 4K اسمارت مدل Q80C ۴۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۲۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4k QLED اسمارت 2023 مدل 65Q80C ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۲۴ تلویزیون 75اینچ سامسونگ کیولد2023 مدل 75Q80C ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۲۵ تلویزیون 65 اینچ کیولد 2022 سامسونگ هوشمند مدل 65Q83B ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۲۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 8k مدل 65QN700B ۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۲۷ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ قاب عکس کیولد مدل QA75LS03AAU ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۲۸ تلویزیون 65 اینچ قاب عکس سامسونگ 2022 مدل QA65LS03AAU ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۲۹ تلویزیون سامسونگ 65اینچ 65Q80b ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۳۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Neo QLED مدل 75QN85B ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۳۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ اسمارت 4K مدل 75BU8100 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۳۲ تلویزیون سامسونگ 60 اینچ 4k هوشمند مدل 60BU8000 ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۳۳ تلویزیون 43 اینچ Crystal سامسونگ 2023 اسمارت مدل 43CU7000 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۳۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2023 اسمارت 4K مدل 50CU7000 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۳۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 55CU7000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۳۶ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ کریستالی 2023 هوشمند مدل 65CU7000 ۳۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۳۷ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ کریستالی 2023 اسمارت مدل 75CU7000 ۵۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۳۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ اسمارت 2023 مدل 65CU8000 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۳۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2023 کریستالی 4K اسمارت مدل 75CU8000 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۴۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2023 اسمارت 4K مدل 85CU8000 ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۴۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ4k 2023 مدل 55CU8000 ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۴۲ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 2023 سری 8 مدل 50CU8000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۴۳ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ 2023 مدل 43CU8000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۴۴ تلویزیون 65 اینچ Crystal UHD سامسونگ 4K اسمارت مدل 65CU8500 ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۴۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ Crystal اسمارت 2023 مدل 55CU8500 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۴۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2023 4k مدل 50CU8500 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۱۴۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 85BU8000 ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
32 اینچ
۲ تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
32 اینچ
۳ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
32 اینچ
۴ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
32 اینچ اسمارت
۵ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
43 اینچ
۶ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6370 ۱۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۷ تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
43 اینچ
۹ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۰ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۱ تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 43NANO75 2021 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 43NANO75UQA ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8000 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت 2022 مدل UQ7000 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۸ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ7500 ۱۵/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
43 اینچ FHD
۱۹ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
49 اینچ
۲۰ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
50
۲۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50nano86 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
50 اینچ
۲۲ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50Nano79 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۵ تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ9100 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 50NANO75UQA ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت UHD مدل 50UQ9000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۶
۲۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۳۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 50UP7800 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۳۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ7000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۳۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۸
۳۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8100 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۳۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۳۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ8000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
55 اینچ
۳۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل NANO92 ۳۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ8000 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۶
۳۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ7500 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۸
۴۰ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED80UQA ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۴۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55NANO84 ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۸
۴۲ تلویزیون 55 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 55UP7500 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 55Nano79 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4k اسمارت مدل 55NANO78 ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4k اسمارت مدل 55NANO82 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۴۶ تلویزیون ال جی 55 اینچ QNED 4K مدل 55QNED756 2023 ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۴۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۸
۴۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 55C2 2022 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۵۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2022 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022مدل 55UQ9000 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۵۲ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 4k اسمارت مدل up8100 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۵۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ9100 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۶
۵۴ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۵۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 55NANO75UQA ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO76 2022 ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۵۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۵۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۵۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۶۰ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۶۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۶۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۶
۶۳ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۵۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۶۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۲۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۶۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۶۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۶۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۶۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۶۹ تلویزیون الجی 55 اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
55 اینچ 2021 نانوسل
۷۰ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۶
55 اینچ-کیوند الجی
۷۱ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال جی اسمارت مدل 55QNED7S 2023 ۳۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
60 اینچ
۷۲ تلویزیون ال جی 60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
65
۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
65 اینچ
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۷۵ تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۷۸ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۷۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65G2 2022 ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۸۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۴۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۸۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO76 2022 ۴۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۸۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل77 4k اسمارت 2022 NANO77 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۸۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ9100 ۳۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۸۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO75UQA ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۸۶ تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۸۷ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۸۸ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۸۹ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۹۰ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۹۱ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2023 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
65 اینچ
۹۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
65 اینچ
۹۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۹۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۴۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۹۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۹۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۹۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۷۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۹۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۹۹ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۰۰ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۰۱ تلویزیون نانوسل الجی 65 اینچ 4K 2023 اسمارت مدل 65NAN080 ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED 4K مدل 65QNED75SRA 2023 ۴۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۰۳ تلویزیون ال جی 65 اینچ 65QNED80 ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۰۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED 8K مدل 65QNED95 2023 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۰۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ QNED مدل 2023 65QNED753RA ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۰۶ تلویزیون ال جی 65 اینچ QNED مدل 2023 65QNED91 ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۰۷ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 8k اسمارت 2022 مدل 65QNED96TPA ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۰۸ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2023 مدل 65QNED916 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۰۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۱۰ تلویزیون 65 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 65UP7500 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۱۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84 ۴۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۱۲ تلویزیون 60 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 60UQ8100 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۱۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۱۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ8000 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۱۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ7500 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۱۶ تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
65 اینچ الجی کیوند QNED806
۱۱۷ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED806UQA ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
70 اینچ
۱۱۸ تلویزیون70 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل UP7700 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۱۹ تلویزیون ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7750 2021 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۲۰ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۲۱ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 70NANO75UQA ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
75 Inch
۱۲۲ تلویزیون الجی 75اینچ NanoCell نانوسل مدل 75NANO84 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
75 اینچ
۱۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ8000 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۲۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ7500 ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۲۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۲۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۲۷ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 75QNED80UQA ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۲۸ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 8k اسمارت 2022 مدل 75QNED96TPA ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۲۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 75Nano79 ۶۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۳۰ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 75QNED91 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۳۱ تلویزیون ال جی 75 اینچ QNED 4K اسمارت مدل 75QNED756RB ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۳۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 75UR8050 2023 ۶۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل 75UR9050 2023 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۳۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO75UQA ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۳۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ9100 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۳۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO76 2022 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۳۷ تلویزیون 75 اینچ QNED 8K UHD اسمارت مدل 75QNED99VPA 2021 ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۳۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP8000 ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۳۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۸۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۴۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۴۱ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۴۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۴۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۴۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۴۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل75UP7800 ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۴۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۴۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
75 اینچ 2023
۱۴۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 4K مدل 75QNED816QA ۹۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
75 اینچ 4K اسمارت
۱۴۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
77 اینچ
۱۵۰ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77G2 2022 ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۵۱ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
77 اینچ
۱۵۲ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
82 اینچ
۱۵۳ تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی اسمارت مدل 82UP8003 ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
86 اینچ
۱۵۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 86Nano79 ۱۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۵۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ8000 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۵۶ تلویزیون 86 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 86QNED91 ۱۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۵۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل 86NANO85 ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۵۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل 86UP8003 ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
86 اینچ
۱۵۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
86 اینچ
۱۶۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۶۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ9100 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۶۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 86NANO75UQA ۱۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
ال جی
۱۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2023 4K مدل 65QNED816QA ۵۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
الجی 86اینچ
۱۶۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2022 4K مدل 86QNED816QA ۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
برند الجی
۱۶۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2023 مدل 55QNED816QA ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
تلویزیون ال جی
۱۶۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل 75NANO86 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۶۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل مدل 75NANO88 ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۶۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65NANO88 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۶۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 8K مدل 75NANO96 ۸۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۷۰ تلویزیون الجی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۷۱ تلویزیون الجی 43اینچ نانوسل مدل 43NANO79 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۷۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2022 نانوسل مدل 55NANO77 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۷۳ تلویزیون 55 اینچ الجی اسمارت مدل 55UP77003LB ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۷۴ تلویزیون 65 اینچ NanoCell ال جی 2022 مدل 65Nano89 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۷۵ تلویزیون 77 اینچ C2 ال جی اولد 2022 هوشمند مدل 77C2 ۱۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED evo اسمارت 2022 مدل 65C2 ۸۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۷۷ تلویزیون اولد الجی 55 اینچ مدل 55CS ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2022 هوشمند OLED مدل 65CS ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۷۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 جدید PUD serie مدل 75UQ9000 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۸۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو 84 اسمارت مدل 50NANO84 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۸۱ تلویزیون ال جی 65 اینچ سری2022 مدل 65UQ8100 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۸۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 75UQ9000 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۸۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۸۴ تلویزیون الجی نانو 80 مدل 65NANO80 ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۸۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k اسمارت 2022 مدل 75UQ8050 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۸۶ تلویزیون الجی 75 اینچ 75UQ8100 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۸۷ تلویزیون الجی 75 اینچ 2023 4K اسمارت مدل 75UR9000 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۸۸ تلویزیون الجی 43 اینچ 4k اسمارت مدل 43UR8000 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۸۹ تلویزیون الجی 50 اینچ اسمارت 4K مدل 50UR8000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۹۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 سری 8 مدل 55UR8000 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی UR8000 فورکی 65UR8000 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۹۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 70UR8000 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۹۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75UR8000 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۹۴ تلویزیون ال جی 86 اینچ 2023 اسمارت 4k مدل 86UR8000 ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۹۵ تلویزیون 55 اینچ الجی 55NANO776 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۹۶ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانو 2023 مدل 65NANO776 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۹۷ تلویزیون ال جی 75 اینچ نانو سل مدل 75NANO776 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۹۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 سری QNED81 مدل 55QNED816RA ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۹۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی2023 اسمارت 4K مدل 65QNED816RA ۵۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۰۰ تلویزیون 75 اینچ الجی 4k اسمارت مدل 75QNED816RA ۹۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۰۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K QNED اسمارت 2023 مدل 86QNED816RA ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۰۲ تلویزیون ال جی 55 اینچ Ultra HD 4K اسمارت 2023 مدل 55UR8050 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۰۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی Ultra HD 4K اسمارت 2023 مدل 65UR8050 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۶
۲۰۴ تلویزیون ال جی 75 اینچ QNED91 اسمارت 4k مدل 75QNED916QA ۹۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۰۵ تلویزیون 55 اینچ الجی 2023 اسمارت 4K مدل 55UR7300 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۰۶ تلویزیون الجی 50 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 50UR7300 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۰۷ تلویزیون 65 اینچ QNED اسمارت 4K مدل 65QNED7S ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۰۸ تلویزیون الجی 65 اینچ 2023 اولد مدل 65G3 ۱۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۰۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2023 اسمارت 4K مدل 50UR7800 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 اسمارت 4K مدل 55UR7800 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۸
۲۱۱ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2023 اسمارت مدل 65UR7800 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۱۲ تلویزیون الجی 75 اینچ 2023 مدل 75UR7800 ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۱۳ تلویزیون 65 اینچ الجی NANO77 اسمارت مدل 65NANO776QA ۴۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۱۴ تلویزیون الجی 55 اینچ 2023 OLED مدل C3 ۶۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۱۵ تلویزیون 65 اینچ OLED ال جی 2023 سری evo مدل 65C3 ۹۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲۱۶ تلویزیون الجی 77 اینچ اولد 2023 مدل 77C3 ۱۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۱۷ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ 2023 مدل G3 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۱۸ تلویزیون اولد الجی 2023 مدل 65CS3 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۱۹ تلویزیون ال جی 55اینچ مدل 55CS3 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۲۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 75UR8100 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۲۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K UHD هوشمند 2023 مدل 86UR8050 ۱۰۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۲۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل اسمارت 4K مدل 86NANO77 ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۲۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی کیوند 4K اسمارت مدل 55QNED806 ۳۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۶
۲۲۴ تلویزیون اولد C3 الجی 65 اینچ 4k مدل OLED65C34LA ۹۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۲۵ تلویزیون 65 اینچ 8k ال جی اسمارت QNED مدل 65QNED963QA ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۹
۲۲۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED اسمارت 4K مدل 65QNED813RE ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۲۲۷ تلویزیون ال جی 75 اینچ 4K اسمارت 75UR78066LK ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون شیائومی 65 اینچ هوشمند مدل MI MURAL ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
27 اینچ
۲ مانیتور 27 اینچ شیاومی مدل RMMNT27NF 2021 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
32 اینچ
۳ تلویزیون 32 اینچ اسمارت 4A شیائومی گلوبال مدل L32M5-5ASP ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴ تلویزیون 32 اینچ شیائومی گلوبال MI 4S اسمارت 4K مدل L32M5-5ASP ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵ تلویزیون 32 اینچ شیائومی مدل 32A2 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
32 اینچ اسمارت
۶ تلویزیون شیائومی 32 اینچ سری P اسمارت اچ دی مدل P1 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
34 اینچ
۷ مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
43 اینچ
۸ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L43M5-5ASP ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
43 اینچ 4K اسمارت
۹ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K UHD اسمارت P1 2021 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
50
۱۰ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل 50A2 2023 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
50 اینچ
۱۱ تلویزیون 50 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت X Redmi ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
50 اینچ
۱۲ تلویزیون شیائومی 50 اینچ سری P1 اسمارت 4K مدل L50M6-6AEU ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
55 اینچ
۱۳ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 2022 سری P اسمارت 4K مدل P1 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۴ تلویزیون 55 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت Redmi X55 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۵ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED شیائومی 4K اسمارت 55Q1 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۶ تلویزیون 55 اینچ شیائومی گلوبال 4k اسمارت مدل L55M5-5ASP ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
55 اینچ 4K اسمارت
۱۷ تلویزیون اسمارت 55 اینچ شیاومی LED P1 4K مدل L55M6-6AEU ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
65 اینچ
۱۸ تلویزیون 65 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت مدل 2021 Redmi X ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۹ تلویزیون شیائومی پرو 65 اینچ 4k مدل 65A PRO ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
65 اینچ MI4S
۲۰ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI 4S مدل L65M5-5ASP ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
75 اینچ
۲۱ تلویزیون 75 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L75M5-5ASP ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
75 اینچ
۲۲ تلویزیون 75 اینچ شیائومی کیولد QLED اسمارت 4K مدل 75Q1 ۷۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
86 اینچ
۲۳ تلویزیون 86 اینچ شیائومی 2022 اسمارت مدل MAX86 ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
تلویزیون شیائومی
۲۴ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 2022 مدل 55A2 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۵ تلویزیون 43 اینچ شیائومی اسمارت 4k مدل 43A2 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
تلویزیون شیائومی p1
۲۶ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 2022 اسمارت مدل 65P1E ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
تلویزیون شیائومی Q2
۲۷ تلویزیون شیائومی کیولد 65 اینچ Q2 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
خرید شیائومیQ2
۲۸ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 55Q2 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 43X75K ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴ تلویزیون سونی 4K X85L اسمارت 55 اینچ مدل X85L ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X9500H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۷ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۸ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55x85k ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X90K ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55 اینچ 2021
۱۰ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X90J ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55 اینچ 4K اسمارت
۱۱ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X90K سال2022 ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X80K سال2022 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۵ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۶ تلویزیون سونی 4K X85L اسمارت 65 اینچ مدل 65X85L ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X75K ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X95K ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
65 اینچ 4k اسمارت
۱۹ تلویزیون 65 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل X80J ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
75 اینچ
۲۰ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
75 اینچ
۲۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500H ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۳ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500J 2021 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۴ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X80K سال2022 ۸۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۵ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X90K سال2022 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۶ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X85K ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۷ تلویزیون 75 اینچ سونی Full Array 8K اسمارت مدل 75Z9J 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۸ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X95K ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
75 اینچ 4K اسمارت
۲۹ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2021 مدل X80J ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
85 اینچ
۳۰ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 85X90K سال2022 ۱۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۱ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 85X80K سال2022 ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۲ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۳ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 85X95K ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
اولد سونی
۳۴ تلویزیون 65 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 65A80J ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی
۳۵ تلویزیون 65 اینچ سونی 2022 مدل 65X85k ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 2022 هوشمند مدل 55X80K ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۷ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 85X85L ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۸ تلویزیون 65 اینچ 2023 سونی اسمارت 4K مدل 65X77L ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۹ تلویزیون سونی 75 اینچ 2023 اسمارت 4K مدل 75X77L ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۰ تلویزیون 43 اینچ سونی اسمارت 4K مدل 43X77L ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 2023 اسمارت 4K مدل 75X85L ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۲ تلویزیون سونی 75 اینچ 2023 سری X90L اسمارت مدل 75X90L ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۳ تلویزیون سونی 75 اینچ 2023 مدل 75X95L ۱۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۴ تلویزیون سونی 55 اینچ BRAVIA XR 2023 مدل 55X90L ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 2023 اسمارت 4k مدل 55X80L ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۶ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X80L ۵۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 2023 اسمارت مدل 75X80L ۷۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۸ تلویزیون 85 اینچ سونی 2023 اسمارت مدل 85X80L ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 2023 اسمارت 4K مدل 55X77L ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی 43 اینچ
۵۰ تلویزیون 43اینچ سونی 4K اسمارت اندروید 2021 مدل 43X75 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی 50اینچ
۵۱ تلویزیون 50 اینچ سونی Full HD مدل W660F ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی 65 اینچ
۵۲ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2023مدل X90L ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی اولد
۵۳ تلویزیون 55 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 55A80J ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

لیست تازه ترین قیمت کیولد توربو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
تلویزیون توربو
۱ تلویزیون توربو 65 اینچ نانو 90 اسمارت 2023 مدل 65nano90 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲ تلویزیون 55 اینچ توربو نانو 90 اسمارت 4K مدل 55nano90 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳ تلویزیون TURBOژاپن 65 اینچ QLED کوانتومی 2022 مدل 65QLED9000 ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
تلویزیون کیولد توربو
۴ تلویزیون 65 اینچ کیولد TURBOژاپن 2022 مدل 65QLED8000 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۵ تلویزیون 55 اینچ TURBO ژاپن مدل 55QLED8000 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۶ تلویزیون TURBOژاپن 50 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 50QLED8000 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون 2023 س سانی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
تلویزیون سونیو
۱ تلویزیون 43 اینچ SUNNY اسمارت FULL HD مدل SNY43VD ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲ تلویزیون 65 اینچ SUNNY اسمارت 2023 مدل SNY65VD ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳ تلویزیون 55 اینچ SUNNY فورکی 2023 اسمارت مدل SNY55VD ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴ تلویزیون 50 اینچ SUNNY 2023 اسمارت 4K مدل SNY50VD ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ اسمارت
۱ تلویزیون شینون اسمارت 32 اینچ بدون قاب مدل SH32M8T ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
42 اینچ
۲ تلویزیون شینون 42 اینچ FullHD اسمارت اندروید ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
43 اینچ
۳ تلویزیون شینون 43 اینچ FullHD اسمارت SH43G7S ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۴ تلویزیون شینون 43اینچ اسمارت مدل sh-43g4 2022 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
50 اینچ
۵ تلویزیون 50 اینچ شینون 4K اسمارت 2022 مدل SH-50 ICLASS ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۶ تلویزیون شینون 50 اینچ FullHD اسمارت مدل SH50G6S ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
55 اینچ 4K اسمارت
۷ تلویزیون شینون 55 اینچ 4K اسمارت مدل SH55G6S ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
65 اینچ
۸ تلویزیون شینون 65 اینچ 4K اسمارت SH65G7N ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۹ تلویزیون 65 اینچ شینون 4K اسمارت 2022مدل SH-65 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
100 اینچ
۱ تلویزیون 100 اینچ هایسنس 4k اسمارت 2022 مدل F100W ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ هایسنس 4K UHD اسمارت مدل 32A4K 2023 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ هایسنس 4K UHD اسمارت مدل 43A4K 2023 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
43 اینچ 4K اسمارت
۴ تلویزیون 43 اینچ هایسنس 4K اسمارت A71000F ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
43 اینچ اسمارت
۵ تلویزیون هایسنس 43 اینچ FullHD اسمارت مدل A6000F ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
50 اینج
۶ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4K Ultra HD مدل 50A61K 2023 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
50 اینچ
۷ تلویزیون 50 اینچ هایسنس LED 4K مدل 50A61GS ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
55 اینچ
۸ تلویزیون 55 اینچ هایسنس LED 4K مدل 55A61GS ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۹ تلویزیون ULED هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت U7WF ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۰ تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED 4K UHD مدل 55U8GQ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس LED 4K UHD مدل 55A62GS ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
55 اینچ 4K اسمارت
۱۲ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت A7120 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۳ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت مدل B7206UW ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
55 اینچ ULED
۱۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED اسمارت 4K مدل U8QF ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۵ تلویزیون ULED هایسنس پریمیوم 55 اینچ 4K اسمارت B8000U ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
65 Inch
۱۶ تلویزیون هایسنس 65 اینچ ULED مدل U7GQ ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
65 اینچ 4k اسمارت
۱۷ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل A7100F ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۸ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت A7120 ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۹ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل B7101UW ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
70 اینچ
۲۰ تلویزیون 70 اینچ هایسنس LED 4K مدل 70A61H ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
75 اینچ
۲۱ تلویزیون 75 اینچ هایسنس LED 4K مدل 75A61H ۴۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
تلویزیون لیزری هایسنس
۲۲ تلویزیون لیزری 120 اینچ هایسنس 2023 هوشمند 4K مدل 120L9G-A12 ۱۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
تلویزیون هایسنس
۲۳ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 2023 اسمارت 4K مدل 65A61K ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴ تلویزیون هایسنس 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85UX ۱۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 2023 مدل 55A61K ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۶ تلویزیون هایسنس 58 اینچ اسمارت 4K مدل A61K ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۷ تلویزیون 43 اینچ S4 هایسنس FULL HD مدل 43S4 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۸ تلویزیون برد اینتراکتیو 75 اینچ هایسنس پنل تمام لمسی مدل HN75WR80U ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
هایسنس
۲۹ تلویزیون هایسنس اولد 65اینچ اسمارت مدل 65A8H ۷۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ یونیوا HD اسمارت مدل  32S-Class/T2S2 2021 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲ تلویزیون 32 اینچ یونیوا فول اچ دی 32U-Class-T2 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
42 اینچ
۳ تلویزیون یونیوا 2021 اسمارت فول اچ دی 42 اینچ S-Class/T2S2 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ یونیوا فول اچ دی اسمارت 43U-Class-T2 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵ تلویزیون 43 اینچ یونیوا Full HD اسمارت 43S-Class-T2-2023 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2S2 2021 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۷ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
55 اینچ
۸ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 55U-Class/T2 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۹ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل  55U-Class/T2S2 2021 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2S2 2021 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۱ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
75 اینچ
۱۲ تلویزیون 75 اینچ یونیوا QLED اسمارت مدل 75Q-Class 2023 ۴۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
Barnd uneva
۱۳ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 2022 4K مدل 55U-Class/T2S2 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
برند یونیوا 2022
۱۴ تلویزیون 65 اینچ 4K یونیوا 2022 اسمارت مدل 65U-Class/T2S2 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
تلویزیون یونیوا
۱۵ تلویزیون 50 اینچ 2022 یونیوا مدل 50U-Class/T2S2 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
تلویزیون یونیوا
۱۶ تلویزیون 32 اینچ یونیوا 2023 اسمارت مدل 32S-Class/FT2S2 ۶/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۷ تلویزیون 43 اینچ یونیوا 2023 اسمارت FHD مدل 43S-Class/FT2S2 ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۸ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 2023 مدل U-Class/MFT2S2 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۹ تلویزیون 65 اینچ کیولد یونیوا 2023 مدل 65Q-Class/MFT2S2 ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۰ تلویزیون 65 اینچ یونیوا اولد 65U-CLASS/MFT2S2 ULED ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۱ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 50U-CLASS/MFT2S2 ULED ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
تلویزیون یونیوا 55اینچ اولد
۲۲ تلویزیون یونیوا 55 اینچ اولد 55U-CLASS/MFT2S2 ULED ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی اسمارت مدل EV200DA ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ ایوولی ساندبار دار کیولد فورکی اسمارت 50EV350QA ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد 4K اسمارت 50EV250QA ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ ایوولی کیولد فورکی اسمارت 55EV250QA ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
تلویزیون
۵ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد 4k اسمارت مدل EV250QA ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونیک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ سونیک Full HD اسمارت مدل 50D1900SMT ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
55 اینچ
۲ تلویزیون 55 اینچ سونیک 4k اسمارت مدل 55D1900SMT ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
تلویزیون سونیک
۳ تلویزیون 43 اینچ sonic هوشمند 2022 مدل 43F8000SMT-G ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
۴ تلویزیون سونیک 55اینچ اسمارت مدل 55F8000SMT-G ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ان فنیکس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55
۱ تلویزیون اینفینیکس 4K اسمارت مدل 55X1 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

لیست تازه ترین قیمت اسکای ورث در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون اسکای ورث 32 اینچ HD مدل STD52000 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ اسکای ورث اندروید اسمارت مدل 43STD6500 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
50 اینچ 4K اسمارت
۳ تلویزیون اسکای ورث 50 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
55 اینچ 4K اسمارت
۴ تلویزیون اسکای ورث 55 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵ تلویزیون 55 اینچ اسکای ورث 4K اسمارت 55SUC8300 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 55PUS9435 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
58 اینچ
۲ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 58PUS7855 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
65 اینچ
۳ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 65PUS9435 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
70 اینچ
۴ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS7505 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS8535 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
75 اینچ
۶ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک Full HD مدل 43E330M ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
49 اینچ
۲ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک FUll HD مدل TH-49330M ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
50 اینچ
۳ تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت مدل 50HX650 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک سری HX750 اندروید 4Kاسمارت TH-55 HX750 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت 55GX655M ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4k مدل gx800m ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۷ تلویزیون پاناسونیک HX750 اندروید 65 اینچ 4K اسمارت TH-65HX750 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
تلویزیون پاناسونیک
۸ تلویزیون پاناسونیک 65 اینچ اسمارت 4K مدل 65LX700 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۹ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 2021 اسمارت مدل 55JX850 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۰ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 2021 اسمارت مدل 65JX850 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون جنرال در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 43TU5370​​​​​​​ ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲ تلویزیون 43 اینچ جنرال اسمارت 2022 مدل 43LED1988​​​​​​​ ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
43اینچ
۳ تلویزیون جنرال 43 اینچ اسمارت مدل KM43E2021T2 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 50TU7000​​​​​​​ ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
55 اینچ
۵ تلویزیون 55 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 55TU7000​​​​​​​ ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۶ تلویزیون 55 اینچ جنرال برلین نانو سل 4K اسمارت مدل 55NAN080 2023 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۷ تلویزیون 55 اینچ جنرال 4K Ultra HD اسمارت مدل SGLED55AUS9T2 2022 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
65 اینچ
۸ تلویزیون جنرال برلین نانو 65 اینچ 2023 مدل 65NANO80 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۹ تلویزیون 65 اینچ جنرال 4k اسمارت 2022 مدل 65LED1988​​​​​​​ ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
75 اینچ
۱۰ تلویزیون 75 اینچ جنرال مکس 4K مدل F900 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
تلویزیون برلین
۱۱ تلویزیون 65اینچ نانو 90 جنرال برلین مدل 65NANO90 Berlin ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
تلویزیون جنرال
۱۲ تلویزیون 43 اینچ جنرال اندروید 4K سری 2022 مدل 43LB-9950 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
تلویزیون جنرال برلین
۱۳ تلویزیون 32 اینچ جنرال برلین نانو اسمارت 2023 مدل 32NANO80 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۴ تلویزیون جنرال 43 اینچ نانو 80 اسمارت FULL HD مدل 43NANO80 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۵ تلویزیون 55 اینچ برلین 4K نانو 2023 مدل 55NANO80 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۶ تلویزیون 65 اینچ جنرال برلین 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
تلویزیون جنرال مکس
۱۷ تلویزیون 60 اینچ جنرال مکس اسمارت 4K مدل 60LV880 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۸ تلویزیون 65 اینچ جنرال مکس 2023 اسمارت 4K مدل 65LV880 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۹ تلویزیون 43 اینچ جنرال مکس اسمارت 4K مدل 43LV880 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
تلویزیون مدیا استار
۲۰ تلویزیون 32 اینچ میدیا استار اندروید HD مدل MS-32ST2S2/F ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
تلویزیون میدیا استار
۲۱ تلویزیون 50 اینچ میدیا استار FHD اسمارت مدل MS-50ST2S2/F ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲۲ تلویزیون 50 اینچ میدیا استار 4K اسمارت 2023 مدل MS-50SUT2S2/F ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲۳ تلویزیون 55 اینچ میدیا استار 4K اسمارت مدل MS-55SUT2S2/F ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
تلویزیون کره ای
۲۴ تلویزیون جنرال مکس 65 اینچ 4K مدل 65F8500 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
جنرال برلین
۲۵ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین اسمارت FULL HD مدل 43NANO90 ۹/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲۶ تلویزیون 55اینچ جنرال برلین اسمارت 4K مدل 55NANO90 Berlin ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲۷ تلویزیون جنرال برلین 50اینچ 4K اسمارت مدل 50NANO90 Berlin ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲۸ تلویزیون 50 اینچ نانوسل برلین 2023 هوشمند مدل 50NANO80 ۱۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو