سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K UHD اسمارت 2021 مدل UP76006LC ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
32 اینچ
۴ تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
32 اینچ اسمارت
۶ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
43 اینچ
۷ تلویزیون ال جی 43 اینچ کره فول اچ دی اسمارت LM5700 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
43 اینچ
۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی UHD اسمارت US660 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
43 اینچ
۱۰ تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD اسمارت مدل 43LF540T ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
43 اینچ
۱۳ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6300 ۱۰/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۴ تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
43 اینچ
۱۵ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UP7690 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
43 اینچ FHD
۱۹ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
48 اینچ
۲۰ تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 48CXPVA ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
49 اینچ
۲۱ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 49Nano86 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵ تلویزیون 49 اینچ ال جی کره FHD اسمارت 49LK5730 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
50 اینچ
۲۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل UN7350 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸ تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰ تلویزیون ال جی 50 اینچ اسمارت 4K مدل UN8100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 50UP7800 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۳
۳۲ تلویزیون 50 ال جی 4K اسمارت اینچ مدل UN7340 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50Nano79 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳۴ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8150 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ8000 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۷ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
55 اینچ
۳۹ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED80UQA ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۱ تلویزیون 55 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 55UP7500 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل NANO92 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ7500 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۵ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۴۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN711COZB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7340 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۰ تلویزیون الجی 55اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8060 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۵ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 4k اسمارت مدل up8100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ8000 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۶۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد 4K UHD مدل 55B1 2021 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۱ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۶۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۶۳ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 55A1 2021 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2021 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۵ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۶۶ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی FHD اسمارت 55US660H0GD 2020 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۷۰ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
55 اینچ 2021 نانوسل
۷۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
55 اینچ OLED
۷۲ تلویزیون OLED اولد ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55B1 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
60 اینچ
۷۳ تلویزیون ال جی 60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ
۷۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۶ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ
۷۹ تلویزیون الجی 65 اینچ 4k اسمارت 2022 مدل UN8160 ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ
۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۸۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K UHD مدل 65B1 2021 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ
۸۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ
۸۳ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 65C8 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۶ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۷ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۸ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۰ تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۱ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۹۲ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84 ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۵ تلویزیون 65 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 65UP7500 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۶ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED80UQA ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۷ تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۸ تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN8060 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۱ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN711COZB ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ OLED
۱۰۸ تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل E9 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
70 اینچ
۱۰۹ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UN7380 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۰ تلویزیون70 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل UP7700 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۱ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP8100 ۳۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۲
۱۱۲ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
75 اینچ
۱۱۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت نانوسل NANO90 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
75 Inch
۱۱۴ تلویزیون الجی 75اینچ NanoCell نانوسل مدل 75NANO84 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
75 اینچ
۱۱۵ تلویزیون 75 اینچ الجی LED 2021 اسمارت مدل 75UP7500 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ8000 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75up77003 ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۱۲۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP8000 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۱۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP7670 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۱۲۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل75UP7800 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۴۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
75 اینچ 4K اسمارت
۱۳۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
77 اینچ
۱۳۲ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۱۳۳ تلویزیون ال جی 77 اینچ 4K اسمارت مدل 77UP7750 2021 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
77 اینچ
۱۳۴ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
82 اینچ
۱۳۵ تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی اسمارت مدل 82UP8003 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
86 اینچ
۱۳۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل 86UP8003 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
86 اینچ
۱۳۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN8080 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
86 اینچ
۱۳۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 86NANO90 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
LG Nano81 65 inch 4K NanoCell TV
۱۴۱ تلویزیون الجی نانو 2021 NANO81 65’’ 4K ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
تلویزیون ال جی
۱۴۲ تلویزیون الجی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۳ تلویزیون 50 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO866PA ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل مدل 75NANO88 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65NANO88 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 8K مدل 75NANO96 ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
نانوسل
۱۴۷ تلویزیون الجی 2021 نانو سل 55اینچ NANO81 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
بکو
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو