سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
32 اینچ
۲ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۳ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
32 اینچ
۴ تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
32 اینچ اسمارت
۵ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
43 اینچ
۶ تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 43NANO75 2021 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۸ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
43 اینچ
۹ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۰ تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۱ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6370 ۱۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
43 اینچ
۱۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 43NANO75UQA ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8000 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۱۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ7500 ۱۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۰
43 اینچ FHD
۱۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
49 اینچ
۱۹ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
50
۲۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50nano86 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
50 اینچ
۲۱ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۲۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۲۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۴
۲۳ تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۲۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50Nano79 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۲۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۲۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 50UP7800 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۲۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۲۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ8000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۲۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 50NANO75UQA ۲۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۲
۳۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ7000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۳۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۳۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8100 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۳۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ9100 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۳۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت UHD مدل 50UQ9000 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
55 اینچ
۳۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022مدل 55UQ9000 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۳۶ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 55NANO75UQA ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۴
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO76 2022 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۳۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ9100 ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۴۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۴۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ7500 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ8000 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55NANO84 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۴۴ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED80UQA ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
۴۵ تلویزیون 55 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 55UP7500 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۴۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 55Nano79 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۴۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۴۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 55C2 2022 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۸
۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۵۰ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۵۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۴
۵۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2022 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۴
۵۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۲۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۵
۵۴ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۵۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۵۵ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۶
۵۶ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۵۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۵۹ تلویزیون الجی 55 اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۴
۶۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۹
۶۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۹
۶۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۶۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ QNED 4K مدل 55QNED756 2023 ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۱
55 اینچ 2021 نانوسل
۶۴ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
55 اینچ-کیوند الجی
۶۵ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال جی اسمارت مدل 55QNED7S 2023 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
65
۶۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
65 اینچ
۶۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۶۸ تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۶۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۷۰ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۷۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65G2 2022 ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۷۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
65 اینچ
۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
65 اینچ
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۴۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۴
۷۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2023 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۷۶ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۷۷ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۷۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۹
۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۴۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۸۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۸۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۴۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۸۳ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۸۴ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۹
۸۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۶
۸۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۸۷ تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۵
۸۸ تلویزیون 65 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 65UP7500 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84 ۴۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۹
۹۰ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2023 مدل 65QNED916 ۷۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۹
۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ8000 ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲
۹۲ تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۷۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۹۳ تلویزیون 60 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 60UQ8100 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۹۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۹۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO76 2022 ۴۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۹۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل77 4k اسمارت 2022 NANO77 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۹۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO75UQA ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۹۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۹۹ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 8k اسمارت 2022 مدل 65QNED96TPA ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۰۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED 4K مدل 65QNED75SRA 2023 ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۸
۱۰۱ تلویزیون ال جی 65 اینچ 65QNED80 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED 8K مدل 65QNED95 2023 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۰۳ تلویزیون ال جی 65 اینچ QNED مدل 2023 65QNED753RA ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲
۱۰۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ QNED مدل 2023 65QNED91 ۷۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۹
۱۰۵ تلویزیون نانوسل الجی 65 اینچ 4K 2023 اسمارت مدل 65NAN080 ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۸
65 اینچ الجی کیوند QNED806
۱۰۶ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED806UQA ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲
70 اینچ
۱۰۷ تلویزیون70 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل UP7700 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۱۰۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 70NANO75UQA ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۰۹ تلویزیون ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7750 2021 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۱۰ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
75 Inch
۱۱۱ تلویزیون الجی 75اینچ NanoCell نانوسل مدل 75NANO84 ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۳
75 اینچ
۱۱۲ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 75QNED80UQA ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
۱۱۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ8000 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۱
۱۱۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ7500 ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۱۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 75Nano79 ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۱۶ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 75QNED91 ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۹
۱۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO75UQA ۶۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۱۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۱۱۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۲۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO76 2022 ۶۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۲۱ تلویزیون 75 اینچ QNED 8K UHD اسمارت مدل 75QNED99VPA 2021 ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۲۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۶۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۲۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۲۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۲۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۲۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۲۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۲۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل75UP7800 ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۳۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ QNED 4K اسمارت مدل 75QNED756RB ۸۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۱
۱۳۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل 75UR9050 2023 ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۱
۱۳۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 75UR8050 2023 ۶۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۸
۱۳۳ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 8k اسمارت 2022 مدل 75QNED96TPA ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
75 اینچ 2023
۱۳۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 4K مدل 75QNED816QA ۹۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
75 اینچ 4K اسمارت
۱۳۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
77 اینچ
۱۳۶ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77G2 2022 ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
77 اینچ
۱۳۷ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۹
77 اینچ
۱۳۸ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
86 اینچ
۱۳۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 86NANO75UQA ۱۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۴۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ9100 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۴۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 86Nano79 ۱۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۴۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ8000 ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
86 اینچ
۱۴۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
86 اینچ
۱۴۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۴۵ تلویزیون 86 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 86QNED91 ۱۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۹
۱۴۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل 86NANO85 ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
ال جی
۱۴۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2023 4K مدل 65QNED816QA ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
الجی 86اینچ
۱۴۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2022 4K مدل 86QNED816QA ۱۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
برند الجی
۱۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2023 مدل 55QNED816QA ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
تلویزیون ال جی
۱۵۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل مدل 75NANO88 ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۵۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 8K مدل 75NANO96 ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۱۵۲ تلویزیون الجی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۴۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۱۵۳ تلویزیون الجی 43اینچ نانوسل مدل 43NANO79 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۵۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2022 نانوسل مدل 55NANO77 ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۶
۱۵۵ تلویزیون 65 اینچ NanoCell ال جی 2022 مدل 65Nano89 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۱۵۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل 75NANO86 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۳۰
۱۵۷ تلویزیون 77 اینچ C2 ال جی اولد 2022 هوشمند مدل 77C2 ۱۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۵۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED evo اسمارت 2022 مدل 65C2 ۸۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۵۹ تلویزیون اولد الجی 55 اینچ مدل 55CS ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۶۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2022 هوشمند OLED مدل 65CS ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۶۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 جدید PUD serie مدل 75UQ9000 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۸
۱۶۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو 84 اسمارت مدل 50NANO84 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۳
۱۶۳ تلویزیون ال جی 65 اینچ سری2022 مدل 65UQ8100 ۴۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۶۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 75UQ9000 ۷۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۳
۱۶۵ تلویزیون ال جی 75 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 75UR8100 ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۶۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل اسمارت 4K مدل 86NANO77 ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۸
۱۶۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K UHD هوشمند 2023 مدل 86UR8050 ۱۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۶۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی کیوند 4K اسمارت مدل 55QNED806 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
۱۶۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ Ultra HD 4K اسمارت 2023 مدل 55UR8050 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۰
۱۷۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی Ultra HD 4K اسمارت 2023 مدل 65UR8050 ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۸
۱۷۱ تلویزیون ال جی 75 اینچ QNED91 اسمارت 4k مدل 75QNED916QA ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۹
۱۷۲ تلویزیون ال جی 75 اینچ 4K اسمارت 75UR78066LK ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۷۳ تلویزیون 65 اینچ 8k ال جی اسمارت QNED مدل 65QNED963QA ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED اسمارت 4K مدل 65QNED813RE ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۷۵ تلویزیون اولد C3 الجی 65 اینچ 4k مدل OLED65C34LA ۹۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۷۶ تلویزیون 55 اینچ الجی اسمارت مدل 55UP77003LB ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۷۸ تلویزیون الجی 75 اینچ 75UQ8100 ۶۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۷۹ تلویزیون الجی نانو 80 مدل 65NANO80 ۴۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۸۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k اسمارت 2022 مدل 75UQ8050 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۱۸۱ تلویزیون 65 اینچ الجی NANO77 اسمارت مدل 65NANO776QA ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
۱۸۲ تلویزیون الجی 75 اینچ 2023 4K اسمارت مدل 75UR9000 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۸۳ تلویزیون الجی 43 اینچ 4k اسمارت مدل 43UR8000 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۸۴ تلویزیون الجی 50 اینچ اسمارت 4K مدل 50UR8000 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
۱۸۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 سری 8 مدل 55UR8000 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
۱۸۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UR8000 فورکی 65UR8000 ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
۱۸۷ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 70UR8000 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۸۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75UR8000 ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۸۹ تلویزیون ال جی 86 اینچ 2023 اسمارت 4k مدل 86UR8000 ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۲
۱۹۰ تلویزیون 55 اینچ الجی 55NANO776 ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۶
۱۹۱ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانو 2023 مدل 65NANO776 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
۱۹۲ تلویزیون ال جی 75 اینچ نانو سل مدل 75NANO776 ۷۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۸
۱۹۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 سری QNED81 مدل 55QNED816RA ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
۱۹۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی2023 اسمارت 4K مدل 65QNED816RA ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
۱۹۵ تلویزیون 75 اینچ الجی 4k اسمارت مدل 75QNED816RA ۹۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۷
۱۹۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K QNED اسمارت 2023 مدل 86QNED816RA ۱۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۹۷ تلویزیون اولد الجی 2023 مدل 65CS3 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۹۸ تلویزیون ال جی 55اینچ مدل 55CS3 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۱۹۹ تلویزیون الجی 55 اینچ 2023 OLED مدل C3 ۷۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲۰۰ تلویزیون 65 اینچ OLED ال جی 2023 سری evo مدل 65C3 ۹۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۲۰۱ تلویزیون الجی 77 اینچ اولد 2023 مدل 77C3 ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۲۰۲ تلویزیون الجی 65 اینچ 2023 اولد مدل 65G3 ۱۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۲۰۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2023 اسمارت 4K مدل 50UR7800 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۲۰۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 اسمارت 4K مدل 55UR7800 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۴
۲۰۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2023 اسمارت مدل 65UR7800 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲
۲۰۶ تلویزیون الجی 75 اینچ 2023 مدل 75UR7800 ۶۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۸
۲۰۷ تلویزیون 55 اینچ الجی 2023 اسمارت 4K مدل 55UR7300 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۲۰۸ تلویزیون الجی 50 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 50UR7300 ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۵
۲۰۹ تلویزیون 65 اینچ QNED اسمارت 4K مدل 65QNED7S ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۸
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو