سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K UHD اسمارت 2021 مدل UP76006LC ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
32 اینچ
۲ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
32 اینچ
۴ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵ تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
32 اینچ اسمارت
۶ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43 اینچ
۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 43NANO75 2021 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۹ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43 اینچ
۱۰ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۱ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6300 ۱۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲ تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43 اینچ
۱۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 43NANO75UQA ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8000 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۸ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ7500 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43 اینچ FHD
۱۹ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
49 اینچ
۲۰ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
50
۲۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50nano86 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
50 اینچ
۲۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50Nano79 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۳ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۲۶ تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 50UP7800 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۲
۲۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ8000 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ7000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۳۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8100 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ9100 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت UHD مدل 50UQ9000 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۲
۳۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 50NANO75UQA ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
55 اینچ
۳۶ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 4k اسمارت مدل up8100 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022مدل 55UQ9000 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۳۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ9100 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۰ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 55NANO75UQA ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ7500 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل NANO92 ۳۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ8000 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۴۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55NANO84 ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۴۷ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED80UQA ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۴۸ تلویزیون 55 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 55UP7500 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 55Nano79 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 55C2 2022 ۵۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۲ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۵۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۵۴ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۵۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2021 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۲۲/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۷ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۸ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۶۲ تلویزیون الجی 55 اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۶۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4k اسمارت مدل 55NANO82 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4k اسمارت مدل 55NANO78 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
55 اینچ 2021 نانوسل
۶۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
60 اینچ
۶۹ تلویزیون ال جی 60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
65
۷۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ
۷۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۲ تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۴ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۷۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
65 اینچ
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ
۷۸ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۹ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۸۰ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۸۱ تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۲ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۳ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۷۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۸۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۶ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۷۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۹۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۴۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۹۲ تلویزیون 65 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 65UP7500 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۹۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ76003 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۹۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۴
۹۵ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED80UQA ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۸
۹۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ8000 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۹۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ7500 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۹۸ تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۷۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۹۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰۰ تلویزیون 60 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 60UQ8100 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۱۰۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ9100 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO76 2022 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65G2 2022 ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل77 4k اسمارت 2022 NANO77 ۳۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۱۰۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO75UQA ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79 ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
70 اینچ
۱۰۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP8100 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰۹ تلویزیون70 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل UP7700 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۱۰ تلویزیون ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7750 2021 ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۲
۱۱۱ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۴۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 Inch
۱۱۲ تلویزیون الجی 75اینچ NanoCell نانوسل مدل 75NANO84 ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 اینچ
۱۱۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ8000 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۱۱۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ7500 ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۱۵ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 75QNED80UQA ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۱۶ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 75QNED91 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 75Nano79 ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۱۱۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ9100 ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۱۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO75UQA ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۱۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO76 2022 ۵۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۵ تلویزیون 75 اینچ QNED 8K UHD اسمارت مدل 75QNED99VPA 2021 ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP8000 ۵۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۱۲۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۱۲۹ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۲
۱۳۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل75UP7800 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۳۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۳۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۳۴ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 8k اسمارت 2022 مدل 75QNED96TPA ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 اینچ 2023
۱۳۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 4K مدل 75QNED816QA ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 اینچ 4K اسمارت
۱۳۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
77 اینچ
۱۳۷ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
77 اینچ
۱۳۸ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
82 اینچ
۱۳۹ تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی اسمارت مدل 82UP8003 ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
86 اینچ
۱۴۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل 86UP8003 ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 86Nano79 ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ8000 ۸۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 86NANO90 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 86NANO75UQA ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ9100 ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
86 اینچ
۱۴۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۸۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
86 اینچ
۱۴۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۸ تلویزیون 86 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 86QNED91 ۱۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل 86NANO85 ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
ال جی
۱۵۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2023 4K مدل 65QNED816QA ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۹
الجی 86اینچ
۱۵۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2022 4K مدل 86QNED816QA ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
برند الجی
۱۵۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED816QA ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
تلویزیون ال جی
۱۵۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل مدل 75NANO88 ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65NANO88 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 8K مدل 75NANO96 ۸۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۱۵۶ تلویزیون الجی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵۷ تلویزیون الجی 43اینچ نانوسل مدل 43NANO79 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵۸ تلویزیون 65 اینچ NanoCell ال جی 2022 مدل 65Nano89 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل 75NANO86 ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۱۶۰ تلویزیون 55 اینچ الجی اسمارت مدل 55UP77003LB ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۲ تلویزیون 77 اینچ C2 ال جی اولد 2022 هوشمند مدل 77C2 ۱۷۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED evo اسمارت 2022 مدل 65C2 ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۱۶۴ تلویزیون اولد الجی 55 اینچ مدل 55CS ۴۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2022 هوشمند OLED مدل 65CS ۶۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 جدید PUD serie مدل 75UQ9000 ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو 84 اسمارت مدل 50NANO84 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۱۶۸ تلویزیون ال جی 65 اینچ سری2022 مدل 65UQ8100 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 75UQ9000 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷۰ تلویزیون 65 اینچ الجی QNED اسمارت 4K مدل 65QNED876QB ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷۱ تلویزیون الجی 75 اینچ 75UQ8100 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۱۷۲ تلویزیون الجی 2022 نانو 80 مدل 65NANO80 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k اسمارت 2022 مدل 75UQ8050 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷۴ تلویزیون 65 اینچ الجی NANO77 اسمارت مدل 65NANO776QA ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷۵ تلویزیون الجی 50 اینچ اسمارت 4K مدل 50UR8000 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۱۷۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 سری 8 مدل 55UR8000 ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۸
۱۷۷ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانو 2023 مدل 65NANO776 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی2023 اسمارت 4K مدل 65QNED816RA ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۹
۱۷۹ تلویزیون 75 اینچ الجی 4k اسمارت مدل 75QNED816RA ۸۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۸۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K QNED اسمارت 2023 مدل 86QNED816RA ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۸۱ تلویزیون اولد الجی 2023 مدل 65CS3 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۸۲ تلویزیون 65 اینچ OLED ال جی 2023 سری evo مدل 65C3 ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۱۸۳ تلویزیون الجی 77 اینچ اولد 2023 مدل 77C3 ۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۸۴ تلویزیون الجی 65 اینچ 2023 اولد مدل 65G3 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۸۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2023 اسمارت 4K مدل 50UR7800 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۸۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 اسمارت 4K مدل 55UR7800 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۸
۱۸۷ تلویزیون 55 اینچ الجی 2023 اسمارت 4K مدل 55UR7300 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۱۸۸ تلویزیون الجی 50 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 50UR7300 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۱۸۹ تلویزیون 65 اینچ QNED اسمارت 4K مدل 65QNED7S ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۹
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو