سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K UHD اسمارت 2021 مدل UP76006LC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۳ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
32 اینچ
۴ تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۵ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
32 اینچ اسمارت
۶ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
43 اینچ
۷ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی UHD اسمارت US660 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
43 اینچ
۹ تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۰ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ7500 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۹
۱۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UP7690 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
43 اینچ
۱۲ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6300 ۱۰/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۳ تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۹
43 اینچ
۱۴ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۹
۱۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 43NANO75UQA ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8000 ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
43 اینچ FHD
۲۰ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
48 اینچ
۲۱ تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 48CXPVA ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
49 اینچ
۲۲ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
50
۲۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50nano86 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
50 اینچ
۲۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50Nano79 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۲۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۲۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ8000 ۱۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۲۷ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۲۸ تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۲۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۳۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۳۱ تلویزیون ال جی 50 اینچ اسمارت 4K مدل UN8100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۳۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 50UP7800 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۳۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۳۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۳۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ9100 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۳۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8100 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۳۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ7000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۳۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت UHD مدل 50UQ9000 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۳۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 50NANO75UQA ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
55 اینج
۴۰ تلویزیون ال جی نانوسل 55اینچ 55NANO88 ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
55 اینچ
۴۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4k اسمارت مدل 55NANO82 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 55C2 2022 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۴۴ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 55A1 2021 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2021 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۴۶ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۴۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۴۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4k اسمارت مدل 55NANO78 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۴۹ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۵۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی FHD اسمارت 55US660H0GD 2020 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۵۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۵۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55NANO84 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۵۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۵۴ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED80UQA ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۵۵ تلویزیون 55 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 55UP7500 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۹
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 55Nano79 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۵۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل NANO92 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ8000 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ7500 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۶۰ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۶۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۶۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۶۳ تلویزیون الجی 55اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۶۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۶۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8060 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۶۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۶۷ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 4k اسمارت مدل up8100 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۶۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۶۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۷۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۷۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022مدل 55UQ9000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۷۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ9100 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۷۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۷۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 55NANO75UQA ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۷۵ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۳۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
55 اینچ 2021 نانوسل
۷۶ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
55 اینچ OLED
۷۷ تلویزیون OLED اولد ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55B1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
60 اینچ
۷۸ تلویزیون ال جی 60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
65
۷۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
65 اینچ
۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۸۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K UHD مدل 65B1 2021 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۸۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
65 اینچ
۸۳ تلویزیون الجی 65 اینچ 4k اسمارت 2022 مدل UN8160 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
65 اینچ
۸۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65G2 2022 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۸۵ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۸۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۸۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
65 اینچ
۸۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
65 اینچ
۸۹ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۹۰ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۹۲ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۹۳ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۹۴ تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۹۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۹۶ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۹۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۹۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ8000 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۹۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ7500 ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۰۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۰۱ تلویزیون 65 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 65UP7500 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED80UQA ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۰۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO75UQA ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۰۴ تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۰۵ تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۰۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN8060 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۰۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۰۸ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۴۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۰۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۱۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN711COZB ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۱۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۱۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۵۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۱۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۱۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO76 2022 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۱۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۱۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ9100 ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
65 اینچ OLED
۱۱۷ تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل E9 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
70 اینچ
۱۱۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۱۹ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
75 Inch
۱۲۰ تلویزیون الجی 75اینچ NanoCell نانوسل مدل 75NANO84 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
75 اینچ
۱۲۱ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 8k اسمارت 2022 مدل 75QNED96TPA ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۲۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ7500 ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ8000 ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۲۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ9100 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۲۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۴۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۲۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۲۷ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۲۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۲۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP8000 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۳۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۳۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل75UP7800 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۳۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۳۳ تلویزیون 75 اینچ الجی LED 2021 اسمارت مدل 75UP7500 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۳۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۳۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 75Nano79 ۴۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۳۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۳۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۳۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO76 2022 ۴۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۳۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
75 اینچ 4K اسمارت
۱۴۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
77 اینچ
۱۴۱ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77G2 2022 ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
77 اینچ
۱۴۲ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
77 اینچ
۱۴۳ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
82 اینچ
۱۴۴ تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی اسمارت مدل 82UP8003 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
86 اینچ
۱۴۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل 86UP8003 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۴۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 86Nano79 ۸۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۴۷ تلویزیون 86 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 86QNED91 ۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۴۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ9100 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۴۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
86 اینچ
۱۵۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN8080 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۵۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
86 اینچ
۱۵۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل 86NANO85 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۵۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 86NANO90 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۵۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 86NANO75UQA ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
LG Nano81 65 inch 4K NanoCell TV
۱۵۵ تلویزیون الجی نانو 2021 NANO81 65’’ 4K ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
تلویزیون ال جی
۱۵۶ تلویزیون الجی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۵۷ تلویزیون 65 اینچ NanoCell ال جی 2022 مدل 65Nano89 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۵۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED evo اسمارت 2022 مدل 65C2 ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۵۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 جدید PUD serie مدل 75UQ9000 ۴۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۶۰ تلویزیون 50 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO866PA ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۹
۱۶۱ تلویزیون 55 اینچ الجی اسمارت مدل 55UP77003LB ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۶۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۶۳ تلویزیون 65 اینچ الجی QNED اسمارت 4K مدل 65QNED876QB ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۶۴ تلویزیون الجی 75 اینچ 75UQ8100 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۶۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 75UQ9000 ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۶۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل مدل 75NANO88 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۹
۱۶۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65NANO88 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۶۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 8K مدل 75NANO96 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۹
۱۶۹ تلویزیون الجی 43اینچ نانوسل مدل 43NANO79 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۷۰ تلویزیون 77 اینچ C2 ال جی اولد 2022 هوشمند مدل 77C2 ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۷۱ تلویزیون اولد الجی 55 اینچ مدل 55CS ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۷۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2022 هوشمند OLED مدل 65CS ۶۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۷۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو 84 اسمارت مدل 50NANO84 ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۹
۱۷۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ سری2022 مدل 65UQ8100 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
۱۷۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل 75NANO86 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۸
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو