سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K UHD اسمارت 2021 مدل UP76006LC ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
32 اینچ
۲ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
32 اینچ
۳ تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
32 اینچ
۵ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
32 اینچ اسمارت
۶ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۷ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی UHD اسمارت US660 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۹ تلویزیون ال جی 43 اینچ کره فول اچ دی اسمارت LM5700 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۱۰ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6300 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۱ تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۱۲ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UP7690 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۷ تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
43 اینچ FHD
۱۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
48 اینچ
۱۹ تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 48CXPVA ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
49 اینچ
۲۰ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 49Nano86 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۱ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۰
۲۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۳ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی کره FHD اسمارت 49LK5730 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
50 اینچ
۲۵ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8150 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۶ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۲۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۱۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۲۸ تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل UN7350 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۰ تلویزیون 50 ال جی 4K اسمارت اینچ مدل UN7340 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۳۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۳۲ تلویزیون ال جی 50 اینچ اسمارت 4K مدل UN8100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ
۳۳ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 55A1 2021 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2021 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۳۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد 4K UHD مدل 55B1 2021 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۷ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7340 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN711COZB ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۲ تلویزیون الجی 55اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8060 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۷ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 4k اسمارت مدل up8100 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۴۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۵۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۲ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۴ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۵۵ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی FHD اسمارت 55US660H0GD 2020 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۹ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ 2021 نانوسل
۶۰ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
55 اینچ OLED
۶۱ تلویزیون OLED اولد ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55B1 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
60 اینچ
۶۲ تلویزیون ال جی 60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ
۶۳ تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۶۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۴۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۷ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۶۸ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۶۹ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۰ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۷۱ تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۷۲ تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN8060 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۷۵ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN711COZB ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۸۲ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ
۸۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
65 اینچ
۸۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۰
۸۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ
۸۸ تلویزیون الجی 65 اینچ 4k اسمارت 2022 مدل UN8160 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
65 اینچ
۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۹۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K UHD مدل 65B1 2021 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ OLED
۹۱ تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل E9 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
70 اینچ
۹۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UN7380 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹۳ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP8100 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۹۴ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
75 اینچ
۹۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت نانوسل NANO90 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
75 اینچ
۹۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۹۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل75UP7800 ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۰۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP8000 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۰۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۰۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP7670 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۰۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۰۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۰۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75up77003 ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۰۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۰۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۰۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
75 اینچ 4K اسمارت
۱۰۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
77 اینچ
۱۱۰ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۱۱ تلویزیون ال جی 77 اینچ 4K اسمارت مدل 77UP7750 2021 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
77 اینچ
۱۱۲ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
86 اینچ
۱۱۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
86 اینچ
۱۱۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN8080 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۱۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
86 اینچ
۱۱۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 86NANO90 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
LG Nano81 65 inch 4K NanoCell TV
۱۱۷ تلویزیون الجی نانو 2021 NANO81 65’’ 4K ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
نانوسل
۱۱۸ تلویزیون الجی 2021 نانو سل 55اینچ NANO81 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
بکو
آ ا گ
میدیا