سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه می

قیمت هایسنس

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 32T5300 ۸/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۵
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD مدل M5000 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ FHD اسمارت D590 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۴ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD اسمارت HG32AD450SW ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۴
43 اینچ
۵ تلویزیون 43 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43 اینچ
۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 43T5300 ۱۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
43 اینچ
۷ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 43AU7000 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43 اینچ
۸ تلویزیون سامسونگ 43اینچ 2021 اسمارت FHD مدل T5300 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۷
۹ تلویزیون 43 اینچ کیولد سامسونگ اسمارت مدل QA43 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 43BU8000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
50 اینچ
۱۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4k کیولد اسمارت 2022 مدل 50Q60B ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت 2022مدل 50BU8000 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 50BU8500 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۱۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q60A 2021 QLED ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۱۷ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ مدل AU9000 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU8000 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۰ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ TU7100 2020 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
50اینچ
۲۱ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU7100 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
55 اینچ
۲۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 55TU8100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۳ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۴
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت TU7100 2020 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۶ تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A QLED 2021 ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۹ تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU8000 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۹
۳۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۳۲ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۳ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60T ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4k اسمارت 2022 مدل 55Q80B ۴۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۷
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 55S95B QD-OLED ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55Q60B ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
55 اینچ
۳۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل BU8500 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۵
55 اینچ
۳۸ تلویزیون 55 سامسونگ Smart 8K QLED مدل 55Q700T 2021 ۴۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۴
۳۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN95B ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۴۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN85B ۴۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۴۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN90B ۵۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
55اینچ
۴۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2022 مدل 55Q70B ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۷
۴۳ تلویزیون 55اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 55BU8000 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
58 اینچ
۴۴ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 58AU7000 2021 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۴۵ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2020 مدل TU7000 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
60 اینچ
۴۶ تلویزیون سامسونگ سایز 60 اینچ 4K اسمارت مدل AU8000 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۷ تلویزیون 60 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ
۴۸ تلویزیون Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۹ تلویزیون 65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۰ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ
۵۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65AU9000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ
۵۲ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60T ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۳ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۴ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000 ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۵ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۳۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۵۷ تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q70B ۴۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۵۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 65S95B QD-OLED ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۵۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q80B ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۳۰
۶۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q60B ۳۹/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۶۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 65BU8500 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۶۲ تلویزیون سامسونگ 65اینچ QNED اسمارت 8K مدل 65QN800A 2021 ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت مدل 65AU7500 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۴
۶۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN90B ۸۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۶۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN800B ۱۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN85B ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲
۶۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN95B ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۸ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K کریستال 2022 مدل 65BU8072 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ 2021
۶۹ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU7100 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۴
65 اینچ 4k اسمارت
۷۰ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت 65TU7100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ QLED
۷۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت QLED Q80A ۵۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۲ تلویزیون Q90Tسامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت QLED مدل QE65Q90TAT ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۳۰
65اینچ
۷۳ تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 65BU8000 ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲
70 اینچ
۷۴ تلویزیون 70 اینچ 4K سمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
70اینچ
۷۵ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 70Au7000 2021 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 اینچ
۷۶ تلویزیون 75 اینچ 4K اسمارت سامسونگ QLED Q60A 2021 ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۷ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت AU8000 2021 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 اینچ
۷۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000 ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 75BU8000 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲
۸۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU8072 2021 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۷
۸۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q70B ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q60B ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q80B ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۷
۸۶ تلویزیون 75 اینچ سری 8 سامسونگ 4K اسمارت2022 مدل 75BU8072 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN95B ۱۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN800B ۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2023 مدل 75CU8072 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
75 اینچ قاب عکس
۹۰ تلویزیون قاب عکس The Frame سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل QE75LS03TAU ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۴
85 اینچ
۹۱ تلویزیون Q60A سامسونگ 85 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q60A ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۹۲ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 85AU8000 ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
85 اینچ
۹۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q60B ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۷
۹۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q80B ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۹۵ تلویزیون 85اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q70B ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
85 اینچ
۹۶ تلویزیون سامسونگ85 اینچ 85QN900A Neo QLED 8K ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
85 اینچ QLED
۹۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QLED کیولد 4K اسمارت Q70A ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۴
۹۸ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
تلویزیون سامسونگ
۹۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 85BU8000 ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲
۱۰۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 8k مدل 65QN700B ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۱۰۱ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ قاب عکس کیولد مدل QA75LS03AAU ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ قاب عکس سامسونگ 2022 مدل QA65LS03AAU ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۷
۱۰۳ تلویزیون سامسونگ 65اینچ 65Q80b ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۰۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Neo QLED مدل 75QN85B ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۰۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ اسمارت 4K مدل 75BU8100 ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۱۰۶ تلویزیون سامسونگ 60 اینچ 4k هوشمند مدل 60BU8000 ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۰۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستالی 2021 مدل 65AU7200 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۰۸ تلویزیون 43 اینچ Crystal سامسونگ 2023 اسمارت مدل 43CU7000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۰۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2023 اسمارت 4K مدل 50CU7000 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۱۰ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 55CU7000 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۱۱ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ کریستالی 2023 هوشمند مدل 65CU7000 ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۶
۱۱۲ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ کریستالی 2023 اسمارت مدل 75CU7000 ۵۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۱۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ اسمارت 2023 مدل 65CU8000 ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۷
۱۱۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2023 کریستالی 4K اسمارت مدل 75CU8000 ۵۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۷
۱۱۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2023 اسمارت 4K مدل 85CU8000 ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۱۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ4k 2023 مدل 55CU8000 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲
۱۱۷ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 2023 سری 8 مدل 50CU8000 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۱۸ تلویزیون 65 اینچ Crystal UHD سامسونگ 4K اسمارت مدل 65CU8500 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۶
۱۱۹ تلویزیون سامسونگ اولد 55اینچ 2023 مدل S90C ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۰ تلویزیون سامسونگ 65اینچ 2023 اسمارت 8k مدل 65QN800C ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲
۱۲۱ تلویزیون 65 اینچ کیولد 2022 سامسونگ هوشمند مدل 65Q83B ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۲۲ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ کیولد 2023 مدل 75Q60C ۶۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۱۲۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2023 مدل 65Q60C ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۲۴ تلویزیون سامسونگ کیولد 55 اینچ مدل 55Q60C ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۷
۱۲۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED مدل 65Q70C ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۵
۱۲۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ کیولد 2023 مدل 55Q70C ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K UHD اسمارت 2021 مدل UP76006LC ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
32 اینچ
۲ تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
32 اینچ
۳ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۴ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
32 اینچ
۵ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
32 اینچ اسمارت
۶ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43 اینچ
۷ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6300 ۱۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸ تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43 اینچ
۹ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43 اینچ
۱۰ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43 اینچ
۱۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 43NANO75 2021 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۱۳ تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۱۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 43NANO75UQA ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8000 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۸ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ7500 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
43 اینچ FHD
۱۹ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
49 اینچ
۲۰ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
50
۲۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50nano86 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
50 اینچ
۲۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50Nano79 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۲۳ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۵ تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ9100 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 50NANO75UQA ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت UHD مدل 50UQ9000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۳۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 50UP7800 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۲
۳۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ7000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۳۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ8000 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8100 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
55 اینچ
۳۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل NANO92 ۳۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ8000 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۳۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ7500 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55NANO84 ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۴۱ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED80UQA ۳۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۶
۴۲ تلویزیون 55 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 55UP7500 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 55Nano79 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4k اسمارت مدل 55NANO78 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4k اسمارت مدل 55NANO82 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۴۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 55C2 2022 ۵۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲
۴۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2021 ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۵۰ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 4k اسمارت مدل up8100 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 55NANO75UQA ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۵۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022مدل 55UQ9000 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ9100 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۴ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵۵ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۶ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۵۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۶۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۲۲/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۱ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۶۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۶۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۶۷ تلویزیون الجی 55 اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
55 اینچ 2021 نانوسل
۶۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
55 اینچ-کیوند الجی
۶۹ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال جی اسمارت مدل 55QNED7S 2023 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
60 اینچ
۷۰ تلویزیون ال جی 60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
65
۷۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ
۷۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۳ تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۴ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۷۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65G2 2022 ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۷۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ9100 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO75UQA ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO76 2022 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل77 4k اسمارت 2022 NANO77 ۳۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۸۴ تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۵ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۷ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸۸ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۸۹ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۹۰ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
65 اینچ
۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
65 اینچ
۹۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۴۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۹۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۹۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۹۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۹۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۷۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۹۷ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۹۸ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۹۹ تلویزیون نانوسل الجی 65 اینچ 4K 2023 اسمارت مدل 65NAN080 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲
۱۰۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79 ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ76003 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 65UP7500 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84 ۴۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۶
۱۰۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ8000 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۱۰۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ7500 ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۰۶ تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۷۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۱۰۷ تلویزیون 60 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 60UQ8100 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۱۰۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ الجی کیوند QNED806
۱۰۹ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED806UQA ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
70 اینچ
۱۱۰ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP8100 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۱۱ تلویزیون70 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل UP7700 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۱۲ تلویزیون ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7750 2021 ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۲
۱۱۳ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۴۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 Inch
۱۱۴ تلویزیون الجی 75اینچ NanoCell نانوسل مدل 75NANO84 ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 اینچ
۱۱۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ8000 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۱۱۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ7500 ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۱۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۱۹ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 75QNED80UQA ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 75Nano79 ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۱۲۱ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 8k اسمارت 2022 مدل 75QNED96TPA ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۲ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 75QNED91 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
۱۲۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۱۲۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP8000 ۵۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO76 2022 ۵۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۷ تلویزیون 75 اینچ QNED 8K UHD اسمارت مدل 75QNED99VPA 2021 ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۱۲۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۳۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO75UQA ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۳۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ9100 ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۳۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۲
۱۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۳۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۳۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۳۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل75UP7800 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 اینچ 2023
۱۳۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 4K مدل 75QNED816QA ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 اینچ 4K اسمارت
۱۳۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
77 اینچ
۱۳۹ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
77 اینچ
۱۴۰ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
82 اینچ
۱۴۱ تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی اسمارت مدل 82UP8003 ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
86 اینچ
۱۴۲ تلویزیون 86 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 86QNED91 ۱۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 86Nano79 ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ8000 ۸۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل 86UP8003 ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل 86NANO85 ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
86 اینچ
۱۴۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۸۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۵
86 اینچ
۱۴۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ9100 ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 86NANO75UQA ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 86NANO90 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
ال جی
۱۵۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2023 4K مدل 65QNED816QA ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۹
الجی 86اینچ
۱۵۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2022 4K مدل 86QNED816QA ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
برند الجی
۱۵۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED816QA ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
تلویزیون ال جی
۱۵۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل 75NANO86 ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۱۵۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل مدل 75NANO88 ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65NANO88 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 8K مدل 75NANO96 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۵۹ تلویزیون الجی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۶۰ تلویزیون الجی 43اینچ نانوسل مدل 43NANO79 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۱ تلویزیون 65 اینچ NanoCell ال جی 2022 مدل 65Nano89 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۲ تلویزیون 77 اینچ C2 ال جی اولد 2022 هوشمند مدل 77C2 ۱۷۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED evo اسمارت 2022 مدل 65C2 ۸۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۱۶۴ تلویزیون اولد الجی 55 اینچ مدل 55CS ۴۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۵
۱۶۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2022 هوشمند OLED مدل 65CS ۶۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 جدید PUD serie مدل 75UQ9000 ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو 84 اسمارت مدل 50NANO84 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۶۸ تلویزیون ال جی 65 اینچ سری2022 مدل 65UQ8100 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 75UQ9000 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷۰ تلویزیون 55 اینچ الجی اسمارت مدل 55UP77003LB ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷۲ تلویزیون الجی 75 اینچ 75UQ8100 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۱۷۳ تلویزیون الجی 2022 نانو 80 مدل 65NANO80 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k اسمارت 2022 مدل 75UQ8050 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۷۵ تلویزیون 55 اینچ الجی 2023 اسمارت 4K مدل 55UR7300 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۱۷۶ تلویزیون الجی 50 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 50UR7300 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۱۷۷ تلویزیون 65 اینچ QNED اسمارت 4K مدل 65QNED7S ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۹
۱۷۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ Ultra HD 4K اسمارت 2023 مدل 55UR8050 ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۵
۱۷۹ تلویزیون 65 اینچ OLED ال جی 2023 سری evo مدل 65C3 ۸۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۱۸۰ تلویزیون الجی 77 اینچ اولد 2023 مدل 77C3 ۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۸۱ تلویزیون اولد الجی 2023 مدل 65CS3 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۸۲ تلویزیون 65 اینچ الجی QNED اسمارت 4K مدل 65QNED876QB ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۸۳ تلویزیون 65 اینچ الجی NANO77 اسمارت مدل 65NANO776QA ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۸۴ تلویزیون الجی 50 اینچ اسمارت 4K مدل 50UR8000 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۱۸۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 سری 8 مدل 55UR8000 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۶
۱۸۶ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانو 2023 مدل 65NANO776 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۸۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی2023 اسمارت 4K مدل 65QNED816RA ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۹
۱۸۸ تلویزیون 75 اینچ الجی 4k اسمارت مدل 75QNED816RA ۸۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۸۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K QNED اسمارت 2023 مدل 86QNED816RA ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۹۰ تلویزیون الجی 65 اینچ 2023 اولد مدل 65G3 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۹۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2023 اسمارت 4K مدل 50UR7800 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۹۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 اسمارت 4K مدل 55UR7800 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون شیائومی 65 اینچ هوشمند مدل MI MURAL ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
27 اینچ
۲ مانیتور 27 اینچ شیاومی مدل RMMNT27NF 2021 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
32 اینچ
۳ تلویزیون 32 اینچ اسمارت 4A شیائومی گلوبال مدل L32M5-5ASP ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۴ تلویزیون 32 اینچ شیائومی گلوبال MI 4S اسمارت 4K مدل L32M5-5ASP ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
32 اینچ اسمارت
۵ تلویزیون شیائومی 32 اینچ سری P اسمارت اچ دی مدل P1 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
34 اینچ
۶ مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
43 اینچ
۷ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L43M5-5ASP ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
43 اینچ 4K اسمارت
۸ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K UHD اسمارت P1 2021 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
50 اینچ
۹ تلویزیون شیائومی 50 اینچ سری P1 اسمارت 4K مدل L50M6-6AEU ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
50 اینچ
۱۰ تلویزیون 50 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت X Redmi ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
55 اینچ
۱۱ تلویزیون 55 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت Redmi X55 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۲ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED شیائومی 4K اسمارت 55Q1 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۳ تلویزیون 55 اینچ شیائومی گلوبال 4k اسمارت مدل L55M5-5ASP ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۴ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 2022 سری P اسمارت 4K مدل P1 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
55 اینچ 4K اسمارت
۱۵ تلویزیون اسمارت 55 اینچ شیاومی LED P1 4K مدل L55M6-6AEU ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
65 اینچ
۱۶ تلویزیون 65 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت مدل 2021 Redmi X ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
65 اینچ MI4S
۱۷ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI 4S مدل L65M5-5ASP ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
75 اینچ
۱۸ تلویزیون 75 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L75M5-5ASP ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
75 اینچ
۱۹ تلویزیون 75 اینچ شیائومی کیولد QLED اسمارت 4K مدل 75Q1 ۶۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
86 اینچ
۲۰ تلویزیون 86 اینچ شیائومی 2022 اسمارت مدل MAX86 ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
تلویزیون شیائومی
۲۱ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 2022 مدل 55A2 ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۲۲ تلویزیون 43 اینچ شیائومی اسمارت 4k مدل 43A2 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
تلویزیون شیائومی p1
۲۳ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 2022 اسمارت مدل 65P1E ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
تلویزیون شیائومی Q2
۲۴ تلویزیون شیائومی کیولد 65 اینچ Q2 ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
خرید شیائومیQ2
۲۵ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 55Q2 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 43X75K ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X90K ۴۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۵ تلویزیون سونی 4K X85L اسمارت 55 اینچ مدل X85L ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X9500H ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۸ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55x85k ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۵
55 اینچ 4K اسمارت
۱۰ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱
65 اینچ
۱۱ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X95K ۱۰۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X90K سال2022 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۶
۱۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X80K سال2022 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۵ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۶ تلویزیون سونی 4K X85L اسمارت 65 اینچ مدل X85L ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۸
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X75K ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ 4k اسمارت
۱۸ تلویزیون 65 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل X80J ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱
75 اینچ
۱۹ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 اینچ
۲۰ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500H ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500J 2021 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱
۲۳ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X80K سال2022 ۶۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۴ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X90K سال2022 ۹۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X85K ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۵
۲۶ تلویزیون 75 اینچ سونی Full Array 8K اسمارت مدل 75Z9J 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X95K ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
75 اینچ 4K اسمارت
۲۸ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2021 مدل X80J ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱
85 اینچ
۲۹ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 85X95K ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۰ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 85X90K سال2022 ۱۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۳۰
۳۱ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 85X80K سال2022 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۳۲ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
اولد سونی
۳۳ تلویزیون 65 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 65A80J ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
تلویزیون سونی
۳۴ تلویزیون 65 اینچ سونی 2022 مدل 65X85k ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۵
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 2022 هوشمند مدل 55X80K ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 2023 اسمارت 4k مدل 55X80L ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X80L ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۶
۳۸ تلویزیون 75 اینچ سونی 2023 اسمارت مدل 75X80L ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳۹ تلویزیون 85 اینچ سونی 2023 اسمارت مدل 85X80L ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴۰ تلویزیون سونی 55 اینچ BRAVIA XR 2023 مدل 55X90L ۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۶
تلویزیون سونی 43 اینچ
۴۱ تلویزیون 43اینچ سونی 4K اسمارت اندروید 2021 مدل 43X75 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
تلویزیون سونی 50اینچ
۴۲ تلویزیون 50 اینچ سونی Full HD مدل W660F ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
تلویزیون سونی 65 اینچ
۴۳ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2023مدل X90L ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۶
تلویزیون سونی اولد
۴۴ تلویزیون 55 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 55A80J ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶

لیست تازه ترین قیمت کیولد توربو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
تلویزیون توربو
۱ تلویزیون TURBOژاپن 65 اینچ QLED کوانتومی 2022 مدل 65QLED9000 ۳۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۶
تلویزیون کیولد توربو
۲ تلویزیون 65 اینچ کیولد TURBOژاپن 2022 مدل 65QLED8000 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳ تلویزیون 55 اینچ TURBO ژاپن مدل 55QLED8000 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴ تلویزیون TURBOژاپن 50 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 50QLED8000 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ 4k اسمارت شارپ مدل 50DL6NX ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
60 اینچ
۲ تلویزیون 60 اینچ 4k اسمارت شارپ مدل 60BK1X ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
70 اینچ
۳ تلویزیون 70 اینچ 4k اسمارت شارپ مدل 70BK1X ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون 2023 سونیو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
تلویزیون سونیو
۱ تلویزیون 65 اینچ SUNNY اسمارت 2023 مدل SNY65VD ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۲ تلویزیون 55 اینچ SUNNY فورکی 2023 اسمارت مدل SNY55VD ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳ تلویزیون 50 اینچ SUNNY 2023 اسمارت 4K مدل SNY50VD ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴ تلویزیون 43 اینچ SUNNY اسمارت FULL HD مدل SNY43VD ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ اسمارت
۱ تلویزیون شینون اسمارت 32 اینچ بدون قاب مدل SH32M8T ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
42 اینچ
۲ تلویزیون شینون 42 اینچ FullHD اسمارت اندروید ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
43 اینچ
۳ تلویزیون شینون 43 اینچ FullHD اسمارت SH43G7S ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۴ تلویزیون شینون 43اینچ اسمارت مدل sh-43g4 2022 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
50 اینچ
۵ تلویزیون 50 اینچ شینون 4K اسمارت 2022 مدل SH-50 ICLASS ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۶ تلویزیون شینون 50 اینچ FullHD اسمارت مدل SH50G6S ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
55 اینچ 4K اسمارت
۷ تلویزیون شینون 55 اینچ 4K اسمارت مدل SH55G6S ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
65 اینچ
۸ تلویزیون شینون 65 اینچ 4K اسمارت SH65G7N ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۹ تلویزیون 65 اینچ شینون 4K اسمارت 2022مدل SH-65 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
100 اینچ
۱ تلویزیون 100 اینچ هایسنس 4k اسمارت 2022 مدل F100W ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
43 اینچ 4K اسمارت
۲ تلویزیون 43 اینچ هایسنس 4K اسمارت A71000F ۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
43 اینچ اسمارت
۳ تلویزیون هایسنس 43 اینچ FullHD اسمارت مدل A6000F ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ هایسنس LED 4K مدل 50A61GS ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
55 اینچ
۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس LED 4K مدل 55A61GS ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۶ تلویزیون ULED هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت U7WF ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED 4K UHD مدل 55U8GQ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۸ تلویزیون 55 اینچ هایسنس LED 4K UHD مدل 55A62GS ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
55 اینچ 4K اسمارت
۹ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت A7120 ۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۰ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت مدل B7206UW ۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
55 اینچ ULED
۱۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED اسمارت 4K مدل U8QF ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۲ تلویزیون ULED هایسنس پریمیوم 55 اینچ 4K اسمارت B8000U ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
65 Inch
۱۳ تلویزیون هایسنس 65 اینچ ULED مدل U7GQ ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
65 اینچ 4k اسمارت
۱۴ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل A7100F ۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۵ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت A7120 ۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۶ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل B7101UW ۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
70 اینچ
۱۷ تلویزیون 70 اینچ هایسنس LED 4K مدل 70A61H ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
75 اینچ
۱۸ تلویزیون 75 اینچ هایسنس LED 4K مدل 75A61H ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون هایسنس
۱۹ تلویزیون 43 اینچ S4 هایسنس FULL HD مدل 43S4 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۰ تلویزیون برد اینتراکتیو 75 اینچ هایسنس پنل تمام لمسی مدل HN75WR80U ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
هایسنس
۲۱ تلویزیون هایسنس اولد 65اینچ اسمارت مدل 65A8H ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ یونیوا HD اسمارت مدل  32S-Class/T2S2 2021 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۲ تلویزیون 32 اینچ یونیوا فول اچ دی 32U-Class-T2 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
42 اینچ
۳ تلویزیون یونیوا 2021 اسمارت فول اچ دی 42 اینچ S-Class/T2S2 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ یونیوا فول اچ دی اسمارت 43U-Class-T2 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۵ تلویزیون 43 اینچ یونیوا Full HD اسمارت 43S-Class-T2-2023 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2S2 2021 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۷ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
55 اینچ
۸ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 55U-Class/T2 ۱۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۹ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل  55U-Class/T2S2 2021 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2S2 2021 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۱ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
Barnd uneva
۱۲ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 2022 4K مدل 55U-Class/T2S2 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
برند یونیوا 2022
۱۳ تلویزیون 65 اینچ 4K یونیوا 2022 اسمارت مدل 65U-Class/T2S2 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
تلویزیون یونیوا
۱۴ تلویزیون 50 اینچ 2022 یونیوا مدل 50U-Class/T2S2 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
تلویزیون یونیوا
۱۵ تلویزیون 32 اینچ یونیوا 2023 اسمارت مدل 32S-Class/FT2S2 ۶/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۶ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 50U-CLASS/MFT2S2 ULED ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۱۷ تلویزیون 65 اینچ یونیوا اولد 65U-CLASS/MFT2S2 ULED ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۱۸ تلویزیون 65 اینچ کیولد یونیوا 2023 مدل 65Q-Class/MFT2S2 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۱۹ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 2023 مدل U-Class/MFT2S2 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
تلویزیون یونیوا 55اینچ اولد
۲۰ تلویزیون یونیوا 55 اینچ اولد 55U-CLASS/MFT2S2 ULED ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی اسمارت مدل EV200DA ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ ایوولی ساندبار دار کیولد فورکی اسمارت 50EV350QA ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد 4K اسمارت 50EV250QA ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ ایوولی کیولد فورکی اسمارت 55EV250QA ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ان فنیکس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55
۱ تلویزیون اینفینیکس 4K اسمارت مدل 55X1 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱

لیست تازه ترین قیمت اسکای ورث در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون اسکای ورث 32 اینچ HD مدل STD52000 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ اسکای ورث اندروید اسمارت مدل 43STD6500 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
50 اینچ 4K اسمارت
۳ تلویزیون اسکای ورث 50 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
55 اینچ 4K اسمارت
۴ تلویزیون اسکای ورث 55 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۵ تلویزیون 55 اینچ اسکای ورث 4K اسمارت 55SUC8300 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونیک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ سونیک Full HD اسمارت مدل 50D1900SMT ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
55 اینچ
۲ تلویزیون 55 اینچ سونیک 4k اسمارت مدل 55D1900SMT ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
تلویزیون سونیک
۳ تلویزیون 43 اینچ sonic هوشمند 2022 مدل 43F8000SMT-G ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۴ تلویزیون سونیک 55اینچ اسمارت مدل 55F8000SMT-G ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک Full HD مدل 43E330M ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۵/۲۴
49 اینچ
۲ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک FUll HD مدل TH-49330M ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۵/۲۴
50 اینچ
۳ تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت مدل 50HX650 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک سری HX750 اندروید 4Kاسمارت TH-55 HX750 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۵/۲۴
۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت 55GX655M ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4k مدل gx800m ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۷
۷ تلویزیون پاناسونیک HX750 اندروید 65 اینچ 4K اسمارت TH-65HX750 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۵/۲۴
تلویزیون پاناسونیک
۸ تلویزیون پاناسونیک 65 اینچ اسمارت 4K مدل 65LX700 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۳
۹ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 2021 اسمارت مدل 55JX850 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۰ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 2021 اسمارت مدل 65JX850 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون جنرال در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
42 اینچ
۱ تلویزیون 42 اینچ جنرال 4k اسمارت 2022 مدل 42LED1988​​​​​​​ ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 43N5000​​​​​​​ ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۳ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 43TU5370​​​​​​​ ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
43اینچ
۴ تلویزیون جنرال 43 اینچ اسمارت مدل KM43E2021T2 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
50 اینچ
۵ تلویزیون 50 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 50TU7000​​​​​​​ ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 55TU7000​​​​​​​ ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۷ تلویزیون 55 اینچ جنرال 4K Ultra HD اسمارت مدل SGLED55AUS9T2 2022 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
65 اینچ
۸ تلویزیون 65 اینچ جنرال 4k اسمارت 2022 مدل 65LED1988​​​​​​​ ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
تلویزیون جنرال
۹ تلویزیون 43 اینچ جنرال اندروید 4K سری 2022 مدل 43LB-9950 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
تلویزیون جنرال برلین
۱۰ تلویزیون 65 اینچ جنرال برلین 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
تلویزیون جنرال مکس
۱۱ تلویزیون 60 اینچ جنرال مکس اسمارت 4K مدل 60LV880 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۲ تلویزیون 65 اینچ جنرال مکس 2023 اسمارت 4K مدل 65LV880 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۳ تلویزیون 43 اینچ جنرال مکس اسمارت 4K مدل 43LV880 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۶
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو