سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه می

قیمت هایسنس

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 32T5300 ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ FHD اسمارت D590 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۳ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD اسمارت HG32AD450SW ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۴ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD مدل M5000 ۵/۸۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
40 اینچ
۵ تلویزیون سامسونگ 40 اینچ فول اچ دی FHD اسمارت 40T5300 ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
43 اینچ
۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 43TU7000 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 43T5300 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
43 اینچ
۸ تلویزیون 43 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
43 اینچ
۹ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ کریستال 4K اسمارت 43TU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
43 اینچ
۱۰ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 43AU7000 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۲
۱۱ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43AU8000 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
43 اینچ
۱۲ تلویزیون 43 اینچ کیولد سامسونگ 2021 مدل 43Q65A ۱۵/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۳ تلویزیون سامسونگ 43اینچ 2021 اسمارت FHD مدل T5300 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
۱۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K UHD مدل 43AU8002 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۵ تلویزیون 43 اینچ کیولد سامسونگ اسمارت مدل QA43 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7002 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 43BU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۸ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 43BU8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
50 اینچ
۱۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 50BU8500 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
۲۰ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت 2022مدل 50BU8000 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۲۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4k کیولد اسمارت 2022 مدل 50Q60B ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۲۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K سمارت AU7000 2021 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۲۳ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ TU7100 2020 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۲۴ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ مدل AU9000 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۲۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q60A 2021 QLED ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU8000 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۲۷ تلویزین 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت کریستال مدل 50TU8000 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۵
۲۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۲۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
50اینچ
۳۰ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU7100 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
55 اینچ
۳۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۳۲ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۳۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت TU7100 2020 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۳۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 55Q80T ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۳۵ تلویزیون 55 سامسونگ Smart 8K QLED مدل 55Q700T 2021 ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۳۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
۳۷ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 55TU8100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۳۸ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۳۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۴۰ تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۴۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۴۲ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۴۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8000 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۴۴ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60R ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۴۵ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60T ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۴۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت مدل 55AUE70 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۴۷ تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A QLED 2021 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
۴۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU8000 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۴۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۵۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU9000 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۵۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55Q60B ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۵۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4k اسمارت 2022 مدل 55Q80B ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۳
55 اینچ
۵۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل BU8500 ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۳
55 اینچ
۵۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 55S95B QD-OLED ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
55 اینچ قاب عکس
۵۵ تلویزیون QLED سامسونگ 55 اینچ فریم مدل 55LS03T ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
55اینچ
۵۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2022 مدل 55Q70B ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۵۷ تلویزیون 55اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 55BU8000 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
58 اینچ
۵۸ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 58AU7000 2021 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۵۹ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2020 مدل TU7000 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
60 اینچ
۶۰ تلویزیون سامسونگ سایز 60 اینچ 4K اسمارت مدل AU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۶۱ تلویزیون 60 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
65 اینچ
۶۲ تلویزیون Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۶۳ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۶۴ تلویزیون 65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۶۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۶۶ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60T ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۶۷ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60R ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۶۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2020 4K اسمارت مدل 65TU8000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۶۹ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۷۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۷۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۷۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۷۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت مدل 65AU7500 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
65 اینچ
۷۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65AU9000 ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
65 اینچ
۷۵ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۷۶ تلویزیون سامسونگ 65اینچ QNED اسمارت 8K مدل 65QN800A 2021 ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۷۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل QN90A ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۷۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K UHD QLED اسمارت HDR مدل 65QN700A 2021 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۷۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED اسمارت 8k مدل 65QN900A 2021 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۸۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED اسمارت 8k مدل Q950T ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۸۱ تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q70B ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۸۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q80B ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۳
۸۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q60B ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۸۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 65BU8500 ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۸۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 65S95B QD-OLED ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
65 اینچ 2021
۸۶ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU7100 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
65 اینچ 4k اسمارت
۸۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت 65TU7100 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
65 اینچ QLED
۸۸ تلویزیون Q90Tسامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت QLED مدل QE65Q90TAT ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۸۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت QLED Q80A ۳۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۹۰ تلویزیون سامسونگ 2021 اسمارت 65 اینچ 4K مدل 65Q77A ۳۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
65اینچ
۹۱ تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 65BU8000 ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
70 اینچ
۹۲ تلویزیون 70 اینچ 4K سمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
75 اینچ
۹۳ تلویزیون 75 اینچ 4K اسمارت سامسونگ QLED Q60A 2021 ۴۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۹۴ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K سمارت AU9000 2021 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۹۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت AU8000 2021 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۹۶ تلویزیون سامسونگ 8K اسمارت 75 اینچ Q900TS QLED ۸۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۹۷ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۵۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
75 اینچ
۹۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۹۹ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60T ۴۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۰۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8000 ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۰۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۰۲ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60R ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۰۳ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70T ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۰۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت مدل 75AU7500 ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۰۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 75BU8000 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۰۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K مدل QN90A ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۰۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU8072 2021 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۰۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q70B ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۰۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q80B ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۱۱۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q60B ۵۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۱۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 75BU8500 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
75 اینچ 8K
۱۱۲ تلویزیون سامسونگ QLED کیولد 75 اینچ 8K اسمارت مدل Q900R ۸۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
75 اینچ قاب عکس
۱۱۳ تلویزیون قاب عکس The Frame سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل QE75LS03TAU ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
82 اینچ
۱۱۴ تلویزیون 82 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 82Q60R ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۱۵ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU8000 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
85 اینچ
۱۱۶ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 85AU8000 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
۱۱۷ تلویزیون Q60A سامسونگ 85 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q60A ۷۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
85 اینچ
۱۱۸ تلویزیون سامسونگ85 اینچ 85QN900A Neo QLED 8K ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
85 اینچ
۱۱۹ تلویزیون 85 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 85Q70T ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۲۰ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 85Q80T ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۲۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q80B ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۲۲ تلویزیون 85اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q70B ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۱۲۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q60B ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۲۴ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QNED اسمارت 8K مدل 85QN800A 2021 ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۲۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K مدل QN90A ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
85 اینچ QLED
۱۲۶ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QLED کیولد 4K اسمارت Q70A ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۲۷ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
85اینچ
۱۲۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 85BU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
تلویزیون سامسونگ q800t
۱۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED اسمارت 8k مدل Q800T ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱

لیست تازه ترین قیمت ان فنیکس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55
۱ تلویزیون اینفینیکس 4K اسمارت مدل 55X1 ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K UHD اسمارت 2021 مدل UP76006LC ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
32 اینچ
۴ تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
32 اینچ اسمارت
۶ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
43 اینچ
۷ تلویزیون ال جی 43 اینچ کره فول اچ دی اسمارت LM5700 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
43 اینچ
۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی UHD اسمارت US660 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
43 اینچ
۱۰ تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
43 اینچ
۱۱ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6300 ۱۰/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
۱۲ تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
43 اینچ
۱۳ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
۱۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UP7690 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD اسمارت مدل 43LF540T ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8000 ۱۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
43 اینچ FHD
۲۰ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
48 اینچ
۲۱ تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 48CXPVA ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
49 اینچ
۲۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی کره FHD اسمارت 49LK5730 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 49Nano86 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۴ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
50 اینچ
۲۷ تلویزیون 50 ال جی 4K اسمارت اینچ مدل UN7340 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50Nano79 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۲۹ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8150 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۰ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ8000 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۳۵ تلویزیون ال جی 50 اینچ اسمارت 4K مدل UN8100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۶ تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
۳۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل UN7350 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 50UP7800 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
55 اینج
۴۰ تلویزیون ال جی نانوسل 55اینچ 55NANO88 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۳
55 اینچ
۴۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد 4K UHD مدل 55B1 2021 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۳ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۴۴ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی FHD اسمارت 55US660H0GD 2020 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۶ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۷ تلویزیون 55 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 55UP7500 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۸ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۰ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۵۱ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 55A1 2021 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2021 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۵۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل NANO92 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
۵۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ7500 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ8000 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۶ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۷ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED80UQA ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۵۸ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN711COZB ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7340 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۴ تلویزیون الجی 55اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۶۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8060 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۶۹ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 4k اسمارت مدل up8100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۷۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
55 اینچ 2021 نانوسل
۷۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
55 اینچ OLED
۷۴ تلویزیون OLED اولد ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55B1 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
60 اینچ
۷۵ تلویزیون ال جی 60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65
۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K UHD مدل 65B1 2021 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۷۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۸۰ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ
۸۲ تلویزیون الجی 65 اینچ 4k اسمارت 2022 مدل UN8160 ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ
۸۳ تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۸۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۶ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED80UQA ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۷ تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84 ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸۹ تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN8060 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۱ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN711COZB ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۹۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
۹۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۱۰۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 65C8 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
65 اینچ
۱۰۳ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۴ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۱۰۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
۱۰۶ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
۱۰۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۸ تلویزیون 65 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 65UP7500 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
65 اینچ OLED
۱۱۰ تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل E9 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
70 اینچ
۱۱۱ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UN7380 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP8100 ۳۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۲
۱۱۳ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۴ تلویزیون70 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل UP7700 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
75 اینچ
۱۱۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت نانوسل NANO90 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
75 Inch
۱۱۶ تلویزیون الجی 75اینچ NanoCell نانوسل مدل 75NANO84 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
75 اینچ
۱۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ8000 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۱۲۱ تلویزیون 75 اینچ الجی LED 2021 اسمارت مدل 75UP7500 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP8000 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۳
۱۲۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل75UP7800 ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
۱۲۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۴۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۷ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75up77003 ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP7670 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
۱۳۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
75 اینچ 4K اسمارت
۱۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
77 اینچ
۱۳۴ تلویزیون ال جی 77 اینچ 4K اسمارت مدل 77UP7750 2021 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
77 اینچ
۱۳۵ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
77 اینچ
۱۳۶ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۴
82 اینچ
۱۳۷ تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی اسمارت مدل 82UP8003 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
86 اینچ
۱۳۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل 86UP8003 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۳۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
86 اینچ
۱۴۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN8080 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
86 اینچ
۱۴۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 86NANO90 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
LG Nano81 65 inch 4K NanoCell TV
۱۴۳ تلویزیون الجی نانو 2021 NANO81 65’’ 4K ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
تلویزیون ال جی
۱۴۴ تلویزیون الجی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱
۱۴۵ تلویزیون 50 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO866PA ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۱۴۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل مدل 75NANO88 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65NANO88 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 8K مدل 75NANO96 ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۴۹ تلویزیون الجی 43اینچ نانوسل مدل 43NANO79 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
۱۵۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2022 نانوسل مدل 55NANO77 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۳
نانوسل
۱۵۱ تلویزیون الجی 2021 نانو سل 55اینچ NANO81 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون شیائومی 65 اینچ هوشمند مدل MI MURAL ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
27 اینچ
۲ مانیتور 27 اینچ شیاومی مدل RMMNT27NF 2021 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
32 اینچ
۳ تلویزیون 32 اینچ اسمارت 4A شیائومی گلوبال مدل L32M5-5ASP ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۴ تلویزیون 32 اینچ شیائومی گلوبال MI 4S اسمارت 4K مدل L32M5-5ASP ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
32 اینچ اسمارت
۵ تلویزیون شیائومی 32 اینچ سری P اسمارت اچ دی مدل P1 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
34 اینچ
۶ مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
43 اینچ
۷ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L43M5-5ASP ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
43 اینچ 4K اسمارت
۸ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K UHD اسمارت P1 2021 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
50 اینچ
۹ تلویزیون شیائومی 50 اینچ سری P1 اسمارت 4K مدل L50M6-6AEU ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
50 اینچ
۱۰ تلویزیون 50 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت X Redmi ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
55 اینچ
۱۱ تلویزیون 55 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت Redmi X55 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۱۲ تلویزیون 55 اینچ شیائومی گلوبال 4k اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۱۳ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED شیائومی 4K اسمارت 55Q1 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۱۴ تلویزیون شیائومی 55 اینچ سری P اسمارت 4K مدل P1 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
55 اینچ 4K اسمارت
۱۵ تلویزیون اسمارت 55 اینچ شیاومی LED P1 4K مدل L55M6-6AEU ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
65 اینچ
۱۶ تلویزیون 65 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت مدل 2021 Redmi X ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
65 اینچ MI4S
۱۷ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI 4S مدل L65M5-5ASP ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
75 اینچ
۱۸ تلویزیون 75 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L75M5-5ASP ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
75 اینچ
۱۹ تلویزیون 75 اینچ شیائومی کیولد QLED اسمارت 4K مدل 75Q1 ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
تلویزیون شیائومی p1
۲۰ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 2022 اسمارت مدل 65P1E ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 43X75K ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۲۳
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۲۴
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۲۴
۴ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X85J ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
55 اینچ 2021
۵ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X90J ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
55 اینچ 4K اسمارت
۶ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۷ تلویزیون 85 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل 85X85J ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۷
65 اینچ
۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 65X85J ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
65 اینچ
۹ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
65 اینچ 4k اسمارت
۱۰ تلویزیون 65 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل X80J ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۰
75 اینچ
۱۱ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 75X95J ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۶
75 اینچ 4K اسمارت
۱۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2021 مدل X80J ۴۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۱۳ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X85J ۵۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
85 اینچ
۱۴ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 85X95J ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ اسمارت
۱ تلویزیون شینون اسمارت 32 اینچ بدون قاب مدل SH32M8T ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
42 اینچ
۲ تلویزیون شینون 42 اینچ FullHD اسمارت اندروید ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
43 اینچ
۳ تلویزیون شینون 43 اینچ FullHD اسمارت SH43G7S ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۴ تلویزیون شینون 43اینچ اسمارت مدل sh-43g4 2022 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
50 اینچ
۵ تلویزیون 50 اینچ شینون 4K اسمارت 2022 مدل SH-50 ICLASS ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۶ تلویزیون شینون 50 اینچ FullHD اسمارت مدل SH50G6S ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
55 اینچ 4K اسمارت
۷ تلویزیون شینون 55 اینچ 4K اسمارت مدل SH55G6S ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
65 اینچ
۸ تلویزیون شینون 65 اینچ 4K اسمارت SH65G7N ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۹ تلویزیون 65 اینچ شینون 4K اسمارت 2022مدل SH-65 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
100 اینچ
۱ تلویزیون 100 اینچ هایسنس 4k اسمارت 2022 مدل F100W ۷۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
43 اینچ 4K اسمارت
۲ تلویزیون 43 اینچ هایسنس 4K اسمارت A71000F ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
43 اینچ اسمارت
۳ تلویزیون هایسنس 43 اینچ FullHD اسمارت مدل A6000F ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ هایسنس LED 4K مدل 50A61GS ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ
۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس LED 4K مدل 55A61GS ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶ تلویزیون ULED هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت U7WF ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED 4K UHD مدل 55U8GQ ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸ تلویزیون 55 اینچ هایسنس LED 4K UHD مدل 55A62GS ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ 4K اسمارت
۹ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت مدل B7206UW ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت B7300UW ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت A7120 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
55 اینچ ULED
۱۲ تلویزیون ULED هایسنس پریمیوم 55 اینچ 4K اسمارت B8000U ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED اسمارت 4K مدل U8QF ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
65 Inch
۱۴ تلویزیون هایسنس 65 اینچ ULED مدل U7GQ ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
65 اینچ 4k اسمارت
۱۵ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل B7101UW ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت A7120 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل A7100F ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ یونیوا Full HD اسمارت مدل  32S-Class/T2S2 2021 ۵/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
۲ تلویزیون 32 اینچ یونیوا فول اچ دی 32U-Class-T2 ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
42 اینچ
۳ تلویزیون یونیوا 2021 اسمارت فول اچ دی 42 اینچ S-Class/T2S2 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ یونیوا Full HD اسمارت 43S-Class-T2 2021 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۵ تلویزیون 43 اینچ یونیوا فول اچ دی اسمارت 43U-Class-T2 ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۷ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2S2 2021 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
55 اینچ
۸ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل  55U-Class/T2S2 2021 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
۹ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 55U-Class/T2 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
۱۱ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2S2 2021 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
Barnd uneva
۱۲ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 2022 4K مدل 55U-Class/T2S2 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
برند یونیوا 2022
۱۳ تلویزیون 65 اینچ 4K یونیوا 2022 اسمارت مدل 65U-Class/T2S2 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۱۲
تلویزیون یونیوا
۱۴ تلویزیون 50 اینچ 2022 یونیوا مدل 50U-Class/T2S2 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی اسمارت مدل EV200DA ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ ایوولی ساندبار دار کیولد فورکی اسمارت 50EV350QA ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۳ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد 4K اسمارت 50EV250QA ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ ایوولی کیولد فورکی اسمارت 55EV250QA ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۵ تلویزیون 55 اینچ ایوولی ساندبار دار کیولد فورکی اسمارت 55EV350QA ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
65 اینچ
۶ تلویزیون ایوولی 65 اینچ 4K اسمارت 65EV350US ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
تلویزیون
۷ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد 4k اسمارت مدل EV250QA ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت اسکای ورث در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون اسکای ورث 32 اینچ HD مدل STD52000 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ اسکای ورث اندروید 4k اسمارت مدل 43STD6500 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
50 اینچ 4K اسمارت
۳ تلویزیون اسکای ورث 50 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
55 اینچ 4K اسمارت
۴ تلویزیون اسکای ورث 55 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
۵ تلویزیون 55 اینچ اسکای ورث 4K اسمارت 55SUC8300 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳

لیست تازه ترین قیمت بکو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49 اینچ
۱ تلویزیون بکو 49 اینچ فول اچ دی اسمارت مدل B49L 5770 5B ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 55PUS9435 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۳
58 اینچ
۲ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 58PUS7855 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۳
65 اینچ
۳ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 65PUS9435 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۳
70 اینچ
۴ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS7505 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۳
۵ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS8535 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۳
75 اینچ
۶ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونیک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ سونیک Full HD اسمارت مدل 50D1900SMT ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹
55 اینچ
۲ تلویزیون 55 اینچ سونیک 4k اسمارت مدل 55D1900SMT ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الحافظ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ 4K اسمارت
۱ تلویزیون الحافظ 50 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 50Q8 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۳۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک Full HD مدل 43E330M ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۹
49 اینچ
۲ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک FUll HD مدل TH-49330M ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۳
50 اینچ
۳ تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت مدل 50HX650 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۹
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک سری HX750 اندروید 4Kاسمارت TH-55 HX750 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۹
۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت 55GX655M ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۹
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4k مدل gx800m ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۳
۷ تلویزیون پاناسونیک HX750 اندروید 65 اینچ 4K اسمارت TH-65HX750 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون جنرال در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
42 اینچ
۱ تلویزیون 42 اینچ جنرال 4k اسمارت 2022 مدل 42LED1988​​​​​​​ ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 43N5000​​​​​​​ ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
۳ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 43TU5370​​​​​​​ ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۷
43اینچ
۴ تلویزیون جنرال کیولد 43 اینچ اسمارت مدل KM43E2021T2 ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
50 اینچ
۵ تلویزیون 50 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 50TU7000​​​​​​​ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 55TU7000​​​​​​​ ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
۷ تلویزیون 55 اینچ جنرال 4K Ultra HD اسمارت مدل SGLED55AUS9T2 2022 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
65 اینچ
۸ تلویزیون 65 اینچ جنرال 4k اسمارت 2022 مدل 65LED1988​​​​​​​ ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۳
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
بکو
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو