سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه می

قیمت هایسنس

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD مدل M5000 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD اسمارت HG32AD450SW ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 43T5300 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴ تلویزیون سامسونگ 43اینچ 2021 اسمارت FHD مدل T5300 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۵ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 43BU8000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
50 اینچ
۶ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت 2022مدل 50BU8000 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4k کیولد اسمارت 2022 مدل 50Q60B ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 50BU8500 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ TU7100 2020 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
50اینچ
۱۲ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU7100 ۱۹/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
55 اینچ
۱۳ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 55TU8100 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۵ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت TU7100 2020 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۷ تلویزیون 55 سامسونگ Smart 8K QLED مدل 55Q700T 2021 ۵۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۸ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۱ تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 55S95B QD-OLED ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55Q60B ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4k اسمارت 2022 مدل 55Q80B ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
55 اینچ
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل BU8500 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
55 اینچ
۲۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN95B ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN85B ۵۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN90B ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۳۰ تلویزیون 55 اینچ Neo QLED سامسونگ مدل 2023 55QN700B ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
55اینچ
۳۱ تلویزیون 55اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 55BU8000 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۳۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2022 مدل 55Q70B ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
58 اینچ
۳۳ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 58AU7000 2021 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۳۴ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2020 مدل TU7000 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
65 اینچ
۳۵ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
65 اینچ
۳۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65AU9000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
65 اینچ
۳۷ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۳۸ تلویزیون 65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۳۹ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل QN90A ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴۱ تلویزیون سامسونگ 65اینچ QNED اسمارت 8K مدل 65QN800A 2021 ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴۲ تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q70B ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q60B ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 65S95B QD-OLED ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q80B ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 65BU8500 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN90B ۷۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN900B ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN800B ۸۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۵۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN85B ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۵۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN95B ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۵۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K مدل 65Q65C 2023 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۵۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K کریستال 2022 مدل 65BU8072 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
65 اینچ 2021
۵۴ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU7100 ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
65 اینچ 4k اسمارت
۵۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت 65TU7100 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
65 اینچ QLED
۵۶ تلویزیون Q90Tسامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت QLED مدل QE65Q90TAT ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
65اینچ
۵۷ تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 65BU8000 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
70 اینچ
۵۸ تلویزیون 70 اینچ 4K سمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۵۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
70اینچ
۵۹ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 70Au7000 2021 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
75 اینچ
۶۰ تلویزیون 75 اینچ 4K اسمارت سامسونگ QLED Q60A 2021 ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۶۱ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
75 اینچ
۶۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۶۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75CU8000 ۵۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۶۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 75BU8000 ۶۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۶۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q70B ۷۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۶۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 75BU8500 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۶۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q80B ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۶۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q60B ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۶۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN900B ۲۰۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۷۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN800B ۱۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۷۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN95B ۱۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۷۲ تلویزیون 75 اینچ سری 8 سامسونگ 4K اسمارت2022 مدل 75BU8072 ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۷۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2023 مدل 75CU8072 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
۷۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2023 مدل 75CU7100 ۵۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
75 اینچ قاب عکس
۷۵ تلویزیون قاب عکس The Frame سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل QE75LS03TAU ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
85 اینچ
۷۶ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 85AU8000 ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
85 اینچ
۷۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 85QN800B ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
85 اینچ
۷۸ تلویزیون سامسونگ85 اینچ 85QN900A Neo QLED 8K ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
85 اینچ
۷۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q60B ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۸۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q80B ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۸۱ تلویزیون 85اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q70B ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
85 اینچ QLED
۸۲ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QLED کیولد 4K اسمارت Q70A ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
پروژکتور سامسونگ
۸۳ پروژکتور 100 اینچ FHD سامسونگ The Freestyle مدل SP-LSP3BLA ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
تلویزیون سامسونگ
۸۴ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2023 اسمارت مدل 75CU8500 ۷۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۸۵ تلویزیون 55 اینچ 4k اسمارت 2023 مدل 55CU7200 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۸۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2023 اسمارت 4K مدل 75CU8100 ۶۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۸۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستالی اسمارت 2023 مدل 65CU7200 ۳۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۸۸ تلویزیون 98 اینچ سامسونگ 4K Qled اسمارت 2023 مدل 98Q80C ۳۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۸۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 8k مدل 65QN700B ۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۹۰ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ قاب عکس کیولد مدل QA75LS03AAU ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۹۱ تلویزیون 65 اینچ قاب عکس سامسونگ 2022 مدل QA65LS03AAU ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
۹۲ تلویزیون سامسونگ 65اینچ 65Q80b ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۹۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Neo QLED مدل 75QN85B ۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۹۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ اسمارت 4K مدل 75BU8100 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
۹۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2023 اسمارت 4K مدل 50CU7000 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۵
۹۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 55CU7000 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۵
۹۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ کریستالی 2023 هوشمند مدل 65CU7000 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۹۸ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ کریستالی 2023 اسمارت مدل 75CU7000 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۵
۹۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ اسمارت 2023 مدل 65CU8000 ۳۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۱۰۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2023 کریستالی 4K اسمارت مدل 75CU8000 ۵۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۰۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2023 اسمارت 4K مدل 85CU8000 ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۰۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ4k 2023 مدل 55CU8000 ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
۱۰۳ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 2023 سری 8 مدل 50CU8000 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۰۴ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ 2023 مدل 43CU8000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۰۵ تلویزیون 65 اینچ Crystal UHD سامسونگ 4K اسمارت مدل 65CU8500 ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۰۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ Crystal اسمارت 2023 مدل 55CU8500 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
۱۰۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2023 4k مدل 50CU8500 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۰۸ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ کیولد 2023 مدل 85Q60C ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۰۹ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ کیولد 2023 مدل 75Q60C ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱۰ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2023 مدل 65Q60C ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱۱ تلویزیون سامسونگ کیولد 55 اینچ مدل 55Q60C ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱۲ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ مدل 85Q70C ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱۳ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 75Q70C ۷۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
۱۱۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستالی 2021 مدل 65AU7200 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED مدل 65Q70C ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ کیولد 2023 مدل 55Q70C ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
۱۱۷ تلویزیون سامسونگ 55اینچ 4K اسمارت مدل Q80C ۴۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱۸ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4k QLED اسمارت 2023 مدل 65Q80C ۶۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱۹ تلویزیون 75اینچ سامسونگ کیولد2023 مدل 75Q80C ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۲۰ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2023 مدل CU8000 ۳۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۱۲۱ تلویزیون سامسونگ اولد 55اینچ 2023 مدل S90C ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۲۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN90C نئوکیولد 75QN90C ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۲۳ تلویزیون سامسونگ 65اینچ 2023 اسمارت 8k مدل 65QN800C ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۱۲۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 85BU8000 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۳ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
32 اینچ
۴ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
32 اینچ اسمارت
۵ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
43 اینچ
۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 43NANO75 2021 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۷ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۷
43 اینچ
۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۹ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6370 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۷
۱۰ تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
43 اینچ
۱۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۲ تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8000 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 43NANO75UQA ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۷
۱۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ7500 ۱۸/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۷
43 اینچ FHD
۱۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
49 اینچ
۱۹ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
50
۲۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50nano86 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
50 اینچ
۲۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50Nano79 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۲ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۷
۲۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ7000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 50NANO75UQA ۲۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۷
۲۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت UHD مدل 50UQ9000 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8100 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۳۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ9100 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۳۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ8000 ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰
۳۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۳۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 50UP7800 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
55 اینچ
۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۳۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۳۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 55C2 2022 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO76 2022 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۳۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ8000 ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۴۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ9100 ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۴۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022مدل 55UQ9000 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۱
۴۲ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 55NANO75UQA ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۷
۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ7500 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55NANO84 ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۴۶ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED80UQA ۳۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۴۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2022 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۷
۴۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۲
۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۲۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۵۰ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۵۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۵۱ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۵۲ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۵۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۵۴ تلویزیون الجی 55 اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۲
۵۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۵۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۶۰ تلویزیون 55 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 55UP7500 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۶۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 55Nano79 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۶۲ تلویزیون ال جی 55 اینچ QNED 4K مدل 55QNED756 2023 ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
55 اینچ 2021 نانوسل
۶۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
55 اینچ-کیوند الجی
۶۴ تلویزیون 55 اینچ کیوند ال جی اسمارت مدل 55QNED7S 2023 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
65
۶۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
65 اینچ
۶۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۶۷ تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۶۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۶۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۷۰ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۷۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65G2 2022 ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
۷۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO76 2022 ۴۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل77 4k اسمارت 2022 NANO77 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۷۵ تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۷۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO75UQA ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ8000 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۷۹ تلویزیون 60 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 60UQ8100 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
65 اینچ
۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
65 اینچ
۸۱ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2023 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۸۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۴۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۸۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۸۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۴۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۸۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۴۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۸۶ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۸۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۸۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۸۹ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۹۰ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۹۱ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۹۲ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۹۳ تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۹۴ تلویزیون نانوسل الجی 65 اینچ 4K 2023 اسمارت مدل 65NAN080 ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۹۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED 4K مدل 65QNED75SRA 2023 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۹۶ تلویزیون ال جی 65 اینچ 65QNED80 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۹۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED 8K مدل 65QNED95 2023 ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۹۸ تلویزیون ال جی 65 اینچ QNED مدل 2023 65QNED753RA ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۹۹ تلویزیون ال جی 65 اینچ QNED مدل 2023 65QNED91 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۰۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۰۱ تلویزیون 65 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 65UP7500 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 8k اسمارت 2022 مدل 65QNED96TPA ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۰۳ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2023 مدل 65QNED916 ۷۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
65 اینچ الجی کیوند QNED806
۱۰۴ تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED806UQA ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
70 اینچ
۱۰۵ تلویزیون70 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل UP7700 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۰۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 70NANO75UQA ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۰۷ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۰۸ تلویزیون ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7750 2021 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
75 Inch
۱۰۹ تلویزیون الجی 75اینچ NanoCell نانوسل مدل 75NANO84 ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
75 اینچ
۱۱۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ8000 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۱۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ7500 ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۱۲ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 75QNED80UQA ۸۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۱۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO75UQA ۶۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۱۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۱۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO76 2022 ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۱۶ تلویزیون 75 اینچ QNED 8K UHD اسمارت مدل 75QNED99VPA 2021 ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۱۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۱۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۲۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل75UP7800 ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۲۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۲۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۶۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۲۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۲۵ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 75QNED91 ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۲۶ تلویزیون 75 اینچ کیوند ال‌جی 8k اسمارت 2022 مدل 75QNED96TPA ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۲۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 75Nano79 ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۲۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی اسمارت 4K مدل 75UR8050 2023 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۲۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل 75UR9050 2023 ۷۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۳۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ QNED 4K اسمارت مدل 75QNED756RB ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
75 اینچ 2023
۱۳۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 4K مدل 75QNED816QA ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
77 اینچ
۱۳۲ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
77 اینچ
۱۳۳ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77G2 2022 ۲۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
۱۳۴ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۱۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
86 اینچ
۱۳۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ9100 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۳۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 86NANO75UQA ۱۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۳۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ8000 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۳۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
86 اینچ
۱۳۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
86 اینچ
۱۴۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 86Nano79 ۱۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۴۱ تلویزیون 86 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 86QNED91 ۱۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۴۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل 86NANO85 ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
ال جی
۱۴۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2023 4K مدل 65QNED816QA ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۱
الجی 86اینچ
۱۴۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی 2022 4K مدل 86QNED816QA ۱۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
برند الجی
۱۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2023 مدل 55QNED816QA ۴۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
تلویزیون ال جی
۱۴۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل 75NANO86 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۴۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل مدل 75NANO88 ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۴۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 8K مدل 75NANO96 ۹۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۵
۱۴۹ تلویزیون الجی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۴۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۵۰ تلویزیون الجی 43اینچ نانوسل مدل 43NANO79 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2022 نانوسل مدل 55NANO77 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۵۲ تلویزیون 55 اینچ الجی اسمارت مدل 55UP77003LB ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۵۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۵۴ تلویزیون الجی نانو 80 مدل 65NANO80 ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۵۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k اسمارت 2022 مدل 75UQ8050 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۵۶ تلویزیون الجی 75 اینچ 75UQ8100 ۶۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۵۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED evo اسمارت 2022 مدل 65C2 ۹۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
۱۵۸ تلویزیون اولد الجی 55 اینچ مدل 55CS ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۵۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2022 هوشمند OLED مدل 65CS ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۶۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 جدید PUD serie مدل 75UQ9000 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۶۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو 84 اسمارت مدل 50NANO84 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۶۲ تلویزیون ال جی 65 اینچ سری2022 مدل 65UQ8100 ۴۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۶۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 75UQ9000 ۷۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۶۴ تلویزیون 65 اینچ NanoCell ال جی 2022 مدل 65Nano89 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۶۵ تلویزیون 77 اینچ C2 ال جی اولد 2022 هوشمند مدل 77C2 ۱۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۶۶ تلویزیون 55 اینچ الجی 2023 اسمارت 4K مدل 55UR7300 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۶۷ تلویزیون الجی 50 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 50UR7300 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۶۸ تلویزیون 65 اینچ QNED اسمارت 4K مدل 65QNED7S ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۶۹ تلویزیون الجی 65 اینچ 2023 اولد مدل 65G3 ۱۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۷۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2023 اسمارت 4K مدل 50UR7800 ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰
۱۷۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 اسمارت 4K مدل 55UR7800 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰
۱۷۲ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2023 اسمارت مدل 65UR7800 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۷۳ تلویزیون الجی 75 اینچ 2023 مدل 75UR7800 ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۷۴ تلویزیون 65 اینچ الجی NANO77 اسمارت مدل 65NANO776QA ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۷۵ تلویزیون الجی 55 اینچ 2023 OLED مدل C3 ۷۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۷۶ تلویزیون 65 اینچ OLED ال جی 2023 سری evo مدل 65C3 ۹۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۷۷ تلویزیون الجی 77 اینچ اولد 2023 مدل 77C3 ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۷۸ تلویزیون اولد الجی 2023 مدل 65CS3 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۷۹ تلویزیون ال جی 55اینچ مدل 55CS3 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۸۰ تلویزیون الجی 75 اینچ 2023 4K اسمارت مدل 75UR9000 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۸۱ تلویزیون الجی 43 اینچ 4k اسمارت مدل 43UR8000 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۸۲ تلویزیون الجی 50 اینچ اسمارت 4K مدل 50UR8000 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۸۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 سری 8 مدل 55UR8000 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۴
۱۸۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UR8000 فورکی 65UR8000 ۴۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۸۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 70UR8000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۸۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75UR8000 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۸۷ تلویزیون ال جی 86 اینچ 2023 اسمارت 4k مدل 86UR8000 ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۸۸ تلویزیون 55 اینچ الجی 55NANO776 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۸۹ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانو 2023 مدل 65NANO776 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۹۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ نانو سل مدل 75NANO776 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۹۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2023 سری QNED81 مدل 55QNED816RA ۴۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۹۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی2023 اسمارت 4K مدل 65QNED816RA ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۱
۱۹۳ تلویزیون 75 اینچ الجی 4k اسمارت مدل 75QNED816RA ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۹۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K QNED اسمارت 2023 مدل 86QNED816RA ۱۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۹۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K UHD هوشمند 2023 مدل 86UR8050 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۹۶ تلویزیون ال جی 75 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 75UR8100 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۹۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ Ultra HD 4K اسمارت 2023 مدل 55UR8050 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۹۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی Ultra HD 4K اسمارت 2023 مدل 65UR8050 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۱۹۹ تلویزیون ال جی 75 اینچ QNED91 اسمارت 4k مدل 75QNED916QA ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۰۰ تلویزیون 65 اینچ 8k ال جی اسمارت QNED مدل 65QNED963QA ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۰۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED اسمارت 4K مدل 65QNED813RE ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۰۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل اسمارت 4K مدل 86NANO77 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۰۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی کیوند 4K اسمارت مدل 55QNED806 ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۰۴ تلویزیون اولد C3 الجی 65 اینچ 4k مدل OLED65C34LA ۹۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰
۲۰۵ تلویزیون ال جی 75 اینچ 4K اسمارت 75UR78066LK ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون شیائومی 65 اینچ هوشمند مدل MI MURAL ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
27 اینچ
۲ مانیتور 27 اینچ شیاومی مدل RMMNT27NF 2021 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
32 اینچ
۳ تلویزیون 32 اینچ شیائومی گلوبال MI 4S اسمارت 4K مدل L32M5-5ASP ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۴ تلویزیون 32 اینچ اسمارت 4A شیائومی گلوبال مدل L32M5-5ASP ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۵ تلویزیون 32 اینچ شیائومی مدل 32A2 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
32 اینچ اسمارت
۶ تلویزیون شیائومی 32 اینچ سری P اسمارت اچ دی مدل P1 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
34 اینچ
۷ مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
43 اینچ
۸ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L43M5-5ASP ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
43 اینچ 4K اسمارت
۹ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K UHD اسمارت P1 2021 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
50
۱۰ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل 50A2 2023 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
50 اینچ
۱۱ تلویزیون شیائومی 50 اینچ سری P1 اسمارت 4K مدل L50M6-6AEU ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
50 اینچ
۱۲ تلویزیون 50 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت X Redmi ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
55 اینچ
۱۳ تلویزیون 55 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت Redmi X55 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۱۴ تلویزیون 55 اینچ شیائومی گلوبال 4k اسمارت مدل L55M5-5ASP ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۱۵ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED شیائومی 4K اسمارت 55Q1 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۱۶ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 2022 سری P اسمارت 4K مدل P1 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۱۷ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K مدل 55Apro ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
55 اینچ 4K اسمارت
۱۸ تلویزیون اسمارت 55 اینچ شیاومی LED P1 4K مدل L55M6-6AEU ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
65 اینچ
۱۹ تلویزیون 65 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت مدل 2021 Redmi X ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۲۰ تلویزیون شیائومی پرو 65 اینچ 4k مدل 65A PRO ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
65 اینچ MI4S
۲۱ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI 4S مدل L65M5-5ASP ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
75 اینچ
۲۲ تلویزیون 75 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L75M5-5ASP ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
75 اینچ
۲۳ تلویزیون 75 اینچ شیائومی کیولد QLED اسمارت 4K مدل 75Q1 ۷۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
86 اینچ
۲۴ تلویزیون 86 اینچ شیائومی 2022 اسمارت مدل MAX86 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
تلویزیون شیائومی
۲۵ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 2022 مدل 55A2 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۲۶ تلویزیون 43 اینچ شیائومی اسمارت 4k مدل 43A2 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
تلویزیون شیائومی p1
۲۷ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 2022 اسمارت مدل 65P1E ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
تلویزیون شیائومی Q2
۲۸ تلویزیون شیائومی کیولد 65 اینچ Q2 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
خرید شیائومیQ2
۲۹ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 55Q2 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 43X75K ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55x85k ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X90K ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۵ تلویزیون سونی 4K X85L اسمارت 55 اینچ مدل X85L ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
65 اینچ
۷ تلویزیون سونی X85L اسمارت 65 اینچ 4k مدل 65X85L ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X90K سال2022 ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۹ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X95K ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X75K ۴۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۱ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X80K سال2022 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
75 اینچ
۱۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X80K سال2022 ۸۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۳ تلویزیون 75 اینچ سونی Full Array 8K اسمارت مدل 75Z9J 2021 ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۴ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X95K ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۵ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X90K سال2022 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۶ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X85K ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
85 اینچ
۱۷ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 85X90K سال2022 ۱۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۸ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 85X95K ۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۹ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 85X80K سال2022 ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
تلویزیون سونی
۲۰ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 85X85L ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۱ تلویزیون 65 اینچ 2023 سونی اسمارت 4K مدل 65X77L ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۲ تلویزیون سونی 75 اینچ 2023 اسمارت 4K مدل 75X77L ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۳ تلویزیون 43 اینچ سونی اسمارت 4K مدل 43X77L ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 2023 اسمارت 4K مدل 55X77L ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۵ تلویزیون اولد سونی 65اینچ 2023 مدل A80L ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۶ تلویزیون 98 اینچ سونی 2023 اسمارت 4K مدل FW-98BZ50L ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۷ تلویزیون 65 اینچ اولد سونی 4k اسمارت 2023 مدل 65A95L ۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 2022 مدل 65X85k ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 2022 هوشمند مدل 55X80K ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳۰ تلویزیون 75 اینچ سونی 2023 اسمارت 4K مدل 75X85L ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳۱ قیمت تلویزیون X90L سونی 2023 مدل X90L ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳۲ تلویزیون سونی 75 اینچ 2023 سری X90L اسمارت مدل 75X90L ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳۳ تلویزیون 65 اینچ سونی Mini LED هوشمند 2023 مدل 65X95L ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳۴ تلویزیون سونی 75 اینچ 2023 مدل 75X95L ۱۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳۵ تلویزیون سونی 55 اینچ BRAVIA XR 2023 مدل 55X90L ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 2023 اسمارت 4k مدل 55X80L ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X80L ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳۸ تلویزیون 75 اینچ سونی 2023 اسمارت مدل 75X80L ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳۹ تلویزیون 85 اینچ سونی 2023 اسمارت مدل 85X80L ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
تلویزیون سونی 43 اینچ
۴۰ تلویزیون 43اینچ سونی 4K اسمارت اندروید 2021 مدل 43X75 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
تلویزیون سونی 65 اینچ
۴۱ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2023مدل X90L ۷۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳

لیست تازه ترین قیمت کیولد توربو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
تلویزیون توربو
۱ تلویزیون توربو 65 اینچ نانو 90 اسمارت 2023 مدل 65nano90 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
۲ تلویزیون 55 اینچ توربو نانو 90 اسمارت 4K مدل 55nano90 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
۳ تلویزیون TURBOژاپن 65 اینچ QLED کوانتومی 2022 مدل 65QLED9000 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
تلویزیون کیولد توربو
۴ تلویزیون 65 اینچ کیولد TURBOژاپن 2022 مدل 65QLED8000 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
۵ تلویزیون 55 اینچ TURBO ژاپن مدل 55QLED8000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
۶ تلویزیون TURBOژاپن 50 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 50QLED8000 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ 4k اسمارت شارپ مدل 50DL6NX ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۱
60 اینچ
۲ تلویزیون 60 اینچ 4k اسمارت شارپ مدل 60BK1X ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۱
70 اینچ
۳ تلویزیون 70 اینچ 4k اسمارت شارپ مدل 70BK1X ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
65 اینچ
۱ تلویزیون 65 اینچ 4k اسمارت توشیبا مدل 65U9850VE ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۵
تلویزیون توشیبا
۲ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K اسمارت مدل 65U5965 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۵
۳ تلویزیون 65 اینچ توشیبا اسمارت 4K مدل 65U5069 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون 2023 س سانی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
تلویزیون سونیو
۱ تلویزیون 65 اینچ SUNNY اسمارت 2023 مدل SNY65VD ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲ تلویزیون 55 اینچ SUNNY فورکی 2023 اسمارت مدل SNY55VD ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۳ تلویزیون 50 اینچ SUNNY 2023 اسمارت 4K مدل SNY50VD ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۴ تلویزیون 43 اینچ SUNNY اسمارت FULL HD مدل SNY43VD ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ اسمارت
۱ تلویزیون شینون اسمارت 32 اینچ بدون قاب مدل SH32M8T ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
42 اینچ
۲ تلویزیون شینون 42 اینچ FullHD اسمارت اندروید ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
43 اینچ
۳ تلویزیون شینون 43 اینچ FullHD اسمارت SH43G7S ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۴ تلویزیون شینون 43اینچ اسمارت مدل sh-43g4 2022 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
50 اینچ
۵ تلویزیون 50 اینچ شینون 4K اسمارت 2022 مدل SH-50 ICLASS ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۶ تلویزیون شینون 50 اینچ FullHD اسمارت مدل SH50G6S ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
55 اینچ 4K اسمارت
۷ تلویزیون شینون 55 اینچ 4K اسمارت مدل SH55G6S ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
65 اینچ
۸ تلویزیون شینون 65 اینچ 4K اسمارت SH65G7N ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۹ تلویزیون 65 اینچ شینون 4K اسمارت 2022مدل SH-65 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
100 اینچ
۱ تلویزیون 100 اینچ هایسنس 4k اسمارت 2022 مدل F100W ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ هایسنس 4K UHD اسمارت مدل 32A4K 2023 ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ هایسنس 4K UHD اسمارت مدل 43A4K 2023 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۴ تلویزیون هایسنس 43 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 43A61K ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
43 اینچ 4K اسمارت
۵ تلویزیون 43 اینچ هایسنس 4K اسمارت A71000F ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
43 اینچ اسمارت
۶ تلویزیون هایسنس 43 اینچ FullHD اسمارت مدل A6000F ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
50 اینج
۷ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4K Ultra HD مدل 50A61K 2023 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
50 اینچ
۸ تلویزیون 50 اینچ هایسنس LED 4K مدل 50A61GS ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
55 اینچ
۹ تلویزیون 55 اینچ هایسنس LED 4K مدل 55A61GS ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۱۰ تلویزیون ULED هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت U7WF ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۱۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED 4K UHD مدل 55U8GQ ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۱۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس LED 4K UHD مدل 55A62GS ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
55 اینچ 4K اسمارت
۱۳ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت مدل B7206UW ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۱۴ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت A7120 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
55 اینچ ULED
۱۵ تلویزیون ULED هایسنس پریمیوم 55 اینچ 4K اسمارت B8000U ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۱۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED اسمارت 4K مدل U8QF ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
65 Inch
۱۷ تلویزیون هایسنس 65 اینچ ULED مدل U7GQ ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
65 اینچ 4k اسمارت
۱۸ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل B7101UW ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۱۹ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل A7100F ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۲۰ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت A7120 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
70 اینچ
۲۱ تلویزیون 70 اینچ هایسنس LED 4K مدل 70A61H ۴۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
75 اینچ
۲۲ تلویزیون 75 اینچ هایسنس LED 4K مدل 75A61H ۴۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
تلویزیون هایسنس
۲۳ تلویزیون 43 اینچ S4 هایسنس FULL HD مدل 43S4 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۲۴ تلویزیون برد اینتراکتیو 75 اینچ هایسنس پنل تمام لمسی مدل HN75WR80U ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۲۵ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 2023 اسمارت 4K مدل 65A61K ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۲۶ تلویزیون هایسنس 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85UX ۲۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۲۷ تلویزیون هایسنس 58 اینچ اسمارت 4K مدل A61K ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۲۸ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 2023 مدل 55A61K ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۲۹ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 2024 اسمارت 4K مدل 55A6500K ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۳۰ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 2024 اسمارت 4K مدل 65A6500K ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۳۱ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت 2024 مدل 75A6500K ۶۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۳۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 2023 اسمارت 4K مدل 55A62k ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۳۳ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت 2023 مدل 75U7K ۸۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
هایسنس
۳۴ تلویزیون هایسنس اولد 65اینچ اسمارت مدل 65A8H ۸۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ یونیوا فول اچ دی 32U-Class-T2 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
۲ تلویزیون 32 اینچ یونیوا HD اسمارت مدل  32S-Class/T2S2 2021 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ یونیوا Full HD اسمارت 43S-Class-T2-2023 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
۴ تلویزیون 43 اینچ یونیوا فول اچ دی اسمارت 43U-Class-T2 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
50 اینچ
۵ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2S2 2021 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
۶ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
55 اینچ
۷ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 55U-Class/T2 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
۸ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل  55U-Class/T2S2 2021 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
65 اینچ
۹ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2S2 2021 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
۱۰ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
75 اینچ
۱۱ تلویزیون 75 اینچ یونیوا QLED اسمارت مدل 75Q-Class 2023 ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
Barnd uneva
۱۲ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 2022 4K مدل 55U-Class/T2S2 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
برند یونیوا 2022
۱۳ تلویزیون 65 اینچ 4K یونیوا 2022 اسمارت مدل 65U-Class/T2S2 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
تلویزیون یونیوا
۱۴ تلویزیون 50 اینچ 2022 یونیوا مدل 50U-Class/T2S2 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
تلویزیون یونیوا
۱۵ تلویزیون 32 اینچ یونیوا 2023 اسمارت مدل 32S-Class/FT2S2 ۷/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
۱۶ تلویزیون 65 اینچ کیولد یونیوا 2023 مدل 65Q-Class/MFT2S2 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
۱۷ تلویزیون 65 اینچ یونیوا اولد 65U-CLASS/MFT2S2 ULED ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
۱۸ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 50U-CLASS/MFT2S2 ULED ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
۱۹ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 2023 مدل U-Class/MFT2S2 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
۲۰ تلویزیون 43 اینچ یونیوا 2023 اسمارت FHD مدل 43S-Class/FT2S2 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱
تلویزیون یونیوا 55اینچ اولد
۲۱ تلویزیون یونیوا 55 اینچ اولد 55U-CLASS/MFT2 ULED ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱

لیست تازه ترین قیمت اسکای ورث در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون اسکای ورث 32 اینچ HD مدل STD52000 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ اسکای ورث اندروید اسمارت مدل 43STD6500 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱
50 اینچ 4K اسمارت
۳ تلویزیون اسکای ورث 50 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱
55 اینچ 4K اسمارت
۴ تلویزیون اسکای ورث 55 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱
۵ تلویزیون 55 اینچ اسکای ورث 4K اسمارت 55SUC8300 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 55PUS9435 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳
58 اینچ
۲ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 58PUS7855 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳
65 اینچ
۳ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 65PUS9435 ۵۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳
70 اینچ
۴ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS7505 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳
۵ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS8535 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳
75 اینچ
۶ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک Full HD مدل 43E330M ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
49 اینچ
۲ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک FUll HD مدل TH-49330M ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
50 اینچ
۳ تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت مدل 50HX650 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک سری HX750 اندروید 4Kاسمارت TH-55 HX750 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت 55GX655M ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4k مدل gx800m ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۷ تلویزیون پاناسونیک HX750 اندروید 65 اینچ 4K اسمارت TH-65HX750 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
تلویزیون پاناسونیک
۸ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 2021 اسمارت مدل 55JX850 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۹ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 2021 اسمارت مدل 65JX850 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸
۱۰ تلویزیون پاناسونیک 65 اینچ اسمارت 4K مدل 65LX700 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون جنرال در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 43TU5370​​​​​​​ ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۲ تلویزیون 43 اینچ جنرال اسمارت 2022 مدل 43LED1988​​​​​​​ ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
43اینچ
۳ تلویزیون جنرال 43 اینچ اسمارت مدل KM43E2021T2 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 50TU7000​​​​​​​ ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۵ تلویزیون جنرال 50 اینچ 4K مدل General FRK 2024 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ جنرال برلین نانو سل 4K اسمارت مدل 55NAN080 2023 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۷ تلویزیون 55 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 55TU7000​​​​​​​ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۸ تلویزیون 55 اینچ جنرال 4K Ultra HD اسمارت مدل SGLED55AUS9T2 2022 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
60 اینچ
۹ تلویزیون جنرال 60 اینچ 4K مدل GENERAL FRK 2024 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
65 اینچ
۱۰ تلویزیون جنرال 65 اینچ 2024 مدل General FRK ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۱۱ تلویزیون جنرال برلین نانو 65 اینچ 2023 مدل 65NANO80 ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۱۲ تلویزیون 65 اینچ جنرال 4k اسمارت 2022 مدل 65LED1988​​​​​​​ ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
75 اینچ
۱۳ تلویزیون 75 اینچ جنرال مکس 4K مدل F900 ۵۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
تلویزیون برلین
۱۴ تلویزیون 65اینچ نانو 90 جنرال برلین مدل 65NANO90 Berlin ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
تلویزیون جنرال
۱۵ تلویزیون 43 اینچ جنرال اندروید 4K سری 2022 مدل 43LB-9950 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
تلویزیون جنرال برلین
۱۶ تلویزیون 65 اینچ جنرال برلین 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۱۷ تلویزیون 32 اینچ جنرال برلین نانو اسمارت 2023 مدل 32NANO80 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۱۸ تلویزیون جنرال 43 اینچ نانو 80 اسمارت FULL HD مدل 43NANO80 ۱۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۱۹ تلویزیون 55 اینچ برلین 4K نانو 2023 مدل 55NANO80 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۲۰ تلویزیون 75 اینچ برلین نانو 80 سری 8 مدل 75NANO80 berlin ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
تلویزیون جنرال مکس
۲۱ تلویزیون 60 اینچ جنرال مکس اسمارت 4K مدل 60LV880 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۲۲ تلویزیون 65 اینچ جنرال مکس 2023 اسمارت 4K مدل 65LV880 ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۲۳ تلویزیون 43 اینچ جنرال مکس اسمارت 4K مدل 43LV880 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
تلویزیون مدیا استار
۲۴ تلویزیون 65 اینچ 4K مدیا استار اسمارت مدل MS-65SUT2S2/F ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۲۵ تلویزیون 32 اینچ میدیا استار اندروید HD مدل MS-32ST2S2/F ۶/۴۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
تلویزیون میدیا استار
۲۶ تلویزیون 50 اینچ میدیا استار FHD اسمارت مدل MS-50ST2S2/F ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۲۷ تلویزیون 50 اینچ میدیا استار 4K اسمارت 2023 مدل MS-50SUT2S2/F ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۲۸ تلویزیون 55 اینچ میدیا استار 4K اسمارت مدل MS-55SUT2S2/F ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
تلویزیون کره ای
۲۹ تلویزیون جنرال مکس 65 اینچ 4K مدل 65F8500 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
جنرال برلین
۳۰ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین اسمارت FULL HD مدل 43NANO90 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۳۱ تلویزیون 55اینچ جنرال برلین اسمارت 4K مدل 55NANO90 Berlin ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۳۲ تلویزیون جنرال برلین 50اینچ 4K اسمارت مدل 50NANO90 Berlin ۱۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
۳۳ تلویزیون 50 اینچ نانوسل برلین 2023 هوشمند مدل 50NANO80 ۱۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۹
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو