سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت کولر گازی در بانه می

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی LG در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار ال جی دوال اینورتردار مدل S4UW12JA3BA ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
19 هزار
۲ کولر گازی ال جی 19 هزار دوال اینورتر اسمارت AMP-19K ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
26 هزار
۳ کولر گازی ال جی 26 هزار دوال اینورتر اسمارت ART-26K ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
26 هزار دوال اینورتر
۴ کولر گازی ال جی 26000 هزار دوال اینورتر اسمارت AMP-26K ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 سامسونگ پنل شیشه مدل AQ12VBEX ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
12000 هزار
۲ کولر گازی 12000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR12TQHQGWK ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
18000 هزار
۳ کولر گازی 18000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR18TQHQGWK ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24000 هزار
۴ کولر گازی 24000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR24TQHQGWK ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال گلد در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال گلد مدل GG-S12000PLATINUM ۹/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
12000 اینورتر
۲ کولرگازی اینورتر جنرال مکس 12000 مدل GM-12000 Inverter ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
18000
۳ کولر گازی 18000 جنرال گلد GG-S18000PLATINUM ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24000
۴ کولر گازی 24000 جنرال گلد مدل GG-S24000PLATINUM ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24000 اینورتر
۵ کولرگازی اینورتر جنرال مکس 24000 مدل GM-24000 Inverter ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
30000
۶ کولر گازی 30000 جنرال گلد مدل GG-S30000PLATINUM ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
کولر گازی
۷ کولر گازی جنرال گلد 24 هزار 2022 مدل GG-S24000DELTA ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
کولر گازی 24هزار
۸ کولر گازی جنرال گلد 24000 اینورتردار مدل GG_MS24 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P12H1 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۲ کولر گازی 12 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H12H1 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
18 هزار
۳ کولر گازی 18 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H18H1 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۴ کولر گازی 18 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P18H1 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
18000
۵ کولر گازی گری 18000 سرد Q4Matic-H12C3 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24 هزار
۶ کولر گازی 24 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H24H1 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۷ کولر گازی 24 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P24H1 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24K
۸ کولر گازی گری 24 هزار اینورتر دار مدل GWH24 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
30 هزار
۹ کولر گازی 30 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P30H1 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی اجنرال در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 هزار سرد و گرم
۱ کولر گازی اجنرال 24000 سرد و گرم اصل موتور پیستونی مدل AOGR24RAT ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
30000 سرد و گرم
۲ کولر گازی اجنرال 30000 سرد و گرم اصل موتور پیستونی مدل AOGR30RAT ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی مابه در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار سرد و گرم
۱ کولر گازی مابه 12000 اینورتر سرد و گرم MMI12 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24 هزار سرد و گرم
۲ کولر گازی مابه 24000 اینورتر سرد و گرم MMI24 ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱

لیست تازه ترین قیمت DN جنرال لبخندی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی DN جنرال لبخندی 24000 هزار گاز R410 مدل GNR-24GWAA ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ایوولی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18 هزار
۱ کولر گازی 18 هزار ایوولی گلدن خط طلایی مدل ECIS-18K-MD-1 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
12 هزار
۲ کولر گازی ایوولی 12 هزار گلدن خط طلایی مدل ECIS-12K-MD-1 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24 هزار
۳ کولر گازی 24 هزار ایوولی گلدن خط طلایی مدل ECIS-24K-MD-1 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24K
۴ کولر گازی 24 هزار ایوولی اینورتر دار مدل EVDC-24k BTU ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱

لیست تازه ترین قیمت کولر بکو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار بکو گاز R410 مدل BK22A120 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱

لیست تازه ترین قیمت جنرال شکاری در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال شکار اینورتردار مدل 12000BTU ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
12000 هزار
۲ کولر گازی جنرال شکار 12 هزار سرد و گرم GNRR-12GRAA ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
18000
۳ کولر گازی 18000 جنرال شکار اینورتردار مدل 18000BTU ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24000
۴ کولر گازی 24000 جنرال شکار اینورتردار مدل 24000BTU ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۵ کولر گازی جنرال شکار 24 هزار GNRR-24GRAA ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
30000
۶ کولر گازی جنرال شکار 30 هزار GNRR-30GRAA ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
36 هزار
۷ کولر گازی 36 هزار جنرال شکار لبخندی استیل مدل GNR-36GW T3 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
60 هزار
۸ کولر گازی 60 هزار جنرال شکار ایستاده روتاری مدل GNRT3-60LW-O ۴۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی یونیوا 410 گاز 12 هزار اینورتر پلاس مدل UN-MS12 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
18 هزار
۲ کولر گازی یونیوا 410 گاز 18 هزار اینورتر پلاس مدل UN-MS18 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24 هزار
۳ کولر گازی یونیوا 410 گاز 24 هزار مدل UN-MS42 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۴ کولر گازی یونیوا 410 گاز 24 هزار اینورتر پلاس مدل UN-MS24 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار هایسنس گاز R410 مدل AS_12HR4S ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
18 هزار
۲ کولر گازی 18 هزار هایسنس گاز R410 مدل AS_18HR4S ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24 هزار
۳ کولر گازی 24 هزار هایسنس مدل QAS-24HT ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
24K
۴ کولر گازی 24 هزار هایسنس گاز 410 مدل AS_24HR4S ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
30 هزار
۵ کولر گازی 30 هزار هایسنس مدل QAS-30HT ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
بکو
آ ا گ
میدیا