سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت یخچال در بانه می

لیست تازه ترین قیمت یخچال ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
20فوت
۱ فریزر تک ال جی سیلور 16 فوت اسمارت مدل GN-304SLBT ۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
26 فوت
۲ یخچال فریزر ال جی بالا پایین 26 فوت سیلور GNM-705HLL ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳ یخچال ال جی بالا پایین 26 فوت مدل GC-F682 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۴ یخچال بالا پایین 26 فوت ال جی سیلور مدل GC-F689BLCZ ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
28فوت
۵ یخچال 28 فوت ال جی ساید بای ساید مدل GC-L247 ۸۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 پلاتینوم
۶ یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ دودی GR-F822HLHU ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 فوت
۷ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید بنتلی 30 فوت GC-J247SLUV ۹۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۸ یخچال فریزر ال جی اینستاویو ساید بای ساید X29 مدل GR-X29FTQKL ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۹ یخچال فریزر X257 ال جی ساید بای ساید اینستاویو GR-X257CSAV ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۰ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2022 سیلور مدل GC-j267SLSS ۹۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۱ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2022 سفید مدل GC_j267SLSS ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۲ یخچال فریزر 30 فوت ال جی ساید بای ساید 2022 دودی مدل j267 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۳ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 30 فوت نقره ای GRM-832DHLL ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۴ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 30 فوت رنگ سفید GR-B822HBCM ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۵ یخچال فریزر ال جی Door in Door 2022دودی مدل GR-X267CQES ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۶ یخچال فریزر ساید 30 فوت ال جی Door in Door سفید مدل X267 2022 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۷ یخچال فریزر Door in Door ال جی 30 فوت اینستاویو 2022 مدل GSXV90BSAE ۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۸ یخچال الجی فریزر ساید بای ساید نقره 2022 مدل J287S ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۹ یخچال ال جی X29 سفید مدل GC-X29FTPML 2023 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 فوت (674 لیتر)
۲۰ یخچال ساید ال جی سفید 2022 مدل CG-X287TNW ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 فوت پلاتینوم
۲۱ یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ سفید GRM-832DHWL ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 فوت در این در HDKSJH,D,
۲۲ یخچال فریزر ال جی X259 ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GR-X259CSBV ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 فوت مشکی
۲۳ یخچال فریزر رنگ مشکی ال جی اینستاویو ساید بای ساید مدل GCX-267PHB ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 فوت نقره ای
۲۴ یخچال فریزر ال جی x267ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GCX-267PXHN ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۵ یخچال فریزر ال جی 30 فوت بنتلی ساید بای ساید GC-J287SVUV ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۶ یخچال فریزر ال جی Door IN Door بالا پایین 549 لیتر مدل GN-A782HLHU ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۷ یخچال ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل L247 ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30فوت
۲۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی سیلور 5 درب مدل 2023 X29 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
32
۲۹ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید اینستاویو 32 فوت کره GRX-274DPB ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
32 فوت
۳۰ یخچال الجی J34 ساید 34 فوت 5 درب سیلور j34 ۱۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
34 فوت
۳۱ یخچال ساید ال جی 34 فوت سفید مدل GR-X348CQFS 2023 ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳۲ یخچال الجی ساید بای ساید سیلور 34 فوت GR-J337CSBL ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
34 فوت اینستاویو
۳۳ یخچال فریزر ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GRX-334DPB ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
34 فوت دودی
۳۴ یخچال فریزر X39 ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GR-X39FTKHL ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
34 فوت نقره ای
۳۵ یخچال فریزر ساید بای ساید بنتلی ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
40 فوت
۳۶ یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ سفید مدل GC_F401EVDZ.ASWPEAF ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
40 فوت 2022
۳۷ یخچال فریزر دو قلو ال جی 40 فوت رنگ دودی 2021 مدل GC-F511ELDM/GC-B514ELFM ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
40 فوت سفید
۳۸ یخچال دو قلو ال جی 40 فوت رنگ سفید 2021 مدل GC-F411EQDM/GC-B414EQFM ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
سامسونگ
۳۹ یخچال فریز الجی بالا پایین 26 فوت سفید GNM-705HWL ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
ساید ال جی
۴۰ یخچال ساید ال جی 30 فوت شیشه رفلکس 2024 مدل GR-X267MSHS ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۴۱ یخچال ساید ال جی X267 سفید 2024 مدل GR-X267 ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۴۲ یخچال ساید ال جی X33 اینستاویو مدل GR-X33FGNGL ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۴۳ یخچال ساید ال جی 34 فوت 2024 اینستاویو مدل X39 ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
ساید بای ساید
۴۴ یخچال ساید بای ساید 34 فوت ال جی دودی مدل GRX337CQAL ۱۰۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
یخچال x24
۴۵ یخچال الجی ساید اینستاویو X24 مدل GR-X24FMKBL ۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
یخچال ال جی
۴۶ یخچال الجی بنتلی 2022 سیلور مدل GC-J257SLSS ۹۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۴۷ یخچال ساید ال جی 30 فوت دودی مدل GR-X287 ۱۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۴۸ یخچال ساید ال جی 34 فوت سیلور2022 مدل LG J348 ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۴۹ یخچال ساید ال جی 34 فوت سفید 2022 مدل LG J348 ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۵۰ یخچال الجی ساید بای ساید 2022 سفید مدل GCL-287GVW ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۵۱ یخچال ساید اینستاویو X257 ال جی 2022 سیلور مدل GC-X257CSES ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۵۲ یخچال ال جی 2022 ساید 635 لیتر دودی مدل GC-X257CQES ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۵۳ یخچال ساید بای ساید ال جی 30فوت 2022 مدل GC-J257SQRS ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۵۴ یخچال X31 ساید ال جی 5 درب 2024 دودی مدل X31 ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۵۵ یخچال ساید ال جی 3 درب سفید 2022 مدل GCJ-287GNW ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۵۶ یخچال ساید ال جی 34 فوت اینستاویو 2023 مدل GR-X348CSFS ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
یخچال الجی
۵۷ یخچال الجی کره 2022 اینستاویو 32 فوت مدل GMX945MC9F ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۵۸ یخچال فریزر سایدبای ساید الجی 2022مدل GCX-287TNSI ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۵۹ یخچال الجی ساید بای ساید 30فوت مدل L267 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
یخچال الجی X267
۶۰ یخچال فریزر اینستاویو 30 فوت ال جی Door in Door سیلور مدل X267 2022 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
یخچال دوقلو ال جی
۶۱ یخچال فریزر دوقلو ال جی 40 فوت سیلور مدل 411-414 ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۶۲ یخچال دوقلو ال جی 40 فوت سفید کره ای مدل 511-514 ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
یخچال ساید ال جی
۶۳ یخچال ساید ال جی 3 درب 2023 مدل GR-X260JQGW ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۶۴ یخچال ساید ال جی 3 درب 2023 مدل GR-X260JSGW ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۶۵ یخچال 30 فوت X33 ال جی 2024 دودی اینستاویو مدل GR_X33FFCRL ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
یخچال ساید بای ساید اینستا ویو
۶۶ یخچال اینستاویو ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
یخچال فریزر دو قلو ال جی
۶۷ یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ نقره ای GC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
یخچال کره ای
۶۸ یخچال ال جی J35 ساید بای ساید 34 فوت GR-J35FTKHL ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳

لیست تازه ترین قیمت یخچال توربو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال توربو
۱ یخچال دوقلو توربو 36 فوت سفید 2023 مدل SA 230W ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
۲ یخچال ساید توربو 32 فوت 4 درب سیلور مدل SA-395S ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
۳ یخچال ساید توربو TURBO سیلور مدل SA370SS ۵۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
یخچال دوقلو توربو
۴ یخچال فریزر دوقلو توربو 36 فوت 2023 سیلور مدل SA 240SS ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶
یخچال ساید توربو
۵ یخچال ساید مشکی توربو چهار درب 32 فوت مدل SA-395BG ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
20 فوت
۱ یخچال فریزرساید بای ساید سامسونگ سفید 30 فوت مدل RS50N3513WW ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
26 فوت
۲ یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت سامسونگ سفید مدل RT46 ۴۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۳ یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت سامسونگ سیلور مدل RT46 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
26 فوت رنگ سفید
۴ یخچال فریزر سامسونگ 384 لیتر بالا پایین 26 فوت دو درب RT38K50AJWW ۴۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
26 فوت سیاه براق
۵ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 528 لیتر رنگ سیاه مدل RT53K6541BS ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
28 فوت
۶ یخچال فریزر سامسونگ طرح فرنچ 28 فوت نقره ای RF25 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت مدل RS65 ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۸ یخچال سامسونگ فرنچ 4 درب دودی مدل RF28 ۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
28 فوت نقره ای
۹ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 28 فوت رنگ نقره ای RT62K7110SL ۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 فوت
۱۰ یخچال فریزر سامسونگ 4 درب ساید بای ساید RF48 رنگ دودی مدل RF48A4010B4 ۶۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 فوت
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سیلور سامسونگ 30 فوت مخزنی مدل RS64 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۳ یخچال فریزر 4 درب ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت مدل RF59A7011SR ۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۴ یخچال فریزر 30 فوت سامسونگ ساید بای ساید مدل RS53K4600SA ۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت سیلور مدل RS66 2023 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 فوت در این در
۱۶ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید DOOR IN DOOR مدل RH77H90507F ۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 فوت مشکی
۱۷ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید مشکی 30 فوت مدل RS50N3913BC ۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
30 فوت نقره ای
۱۸ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید نقره ای 30 فوت مدل RS50N3913SA ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۱۹ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30فوت مدل RS68A8820S9 ۸۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
34 فوت نقره ای
۲۰ یخچال فریزر 34 فوت سامسونگ RS80 ساید بای ساید مدل RS80T5190SL ۱۰۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
40 فوت
۲۱ یخچال فریزر دو قلو بالا پایین سامسونگ 40 فوت RB34T630/RB34T670 ۸۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
40 فوت دو قلو
۲۲ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ 40 فوت سفید RZ32M7120WW ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۳ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ RR39/RZ32 ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
500 لیتر
۲۴ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 500 لیتر سفید مدل RT50K6330WW ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
یخچال سامسونگ
۲۵ یخچال سامسونگ 5درب 2022 سیلور مدل RF65 ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۶ یخچال 34 فوت کره ای سامسونگ 5 درب 2022 RF71 مدل RF71A967535 ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳
۲۷ یخچال ساید سامسونگ 3 درب سیلور 2022 مدل RH65A5401M9 ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۳

لیست تازه ترین قیمت یخچال بوش در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر بوش بالا پایین 30 فوت مدل kdd86al304 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰
360 لیتر
۲ فریزر بوش 360 لیتر سفید مدل GSN58EW40 ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰
فریزر پایین
۳ یخچال فریزر 30 فوت بالا پایین بوش مدل KGD86AW304 ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰
یخچال بوش
۴ یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAG93AI30M ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰
یخچال دوقلو بوش
۵ یخچال فریزر دو قلو بوش مدل KSV36VL3PG-GSN36VL3PG ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال هتیاچی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال ساید مشکی 3 درب هیتاچی 30 فوت مدل R-M700 ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۸
۲ یخچال ساید مشکی 4 درب هیتاچی 30 فوت مدل R-W660 ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۸
یخچال هیتاچی
۳ یخچال هیتاچی 4 درب سفید مدل R-W760 ۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۸

لیست تازه ترین قیمت یخچال بکو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال بکو
۱ یخچال بکو ساید بای ساید سیلور 30فوت مدل GN163241XBN ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۸
۲ یخچال فریزر دوقلو بکو 40فوت استیل مدل RSNE445E23DX/RFNE350E23x ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۸
۳ یخچال ساید بکو سفید مدل GNE753DW ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۸
۴ یخچال بکو ساید سفید 4 درب مدل GN794DW ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۸
یخچال ساید بکو
۵ یخچال ساید بکو 30 فوت 4 درب مدل GNE794DX ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۸
۶ یخچال ساید بکو 30 فوت مشکی مدل GN163241XBRN ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۸

لیست تازه ترین قیمت یخچال مابه در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
ساید مابه
۱ یخچال مابه فرنچ 34 فوت سفید مدل MFO26JSPFWW ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
یخچال مابه
۲ یخچال ساید بای ساید مابه مکزیک سفید مدل MEM30VHDCWW ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
یخچال مکزیک
۳ یخچال فرنچ مابه 34 فوت مدل MFO26JSPFFS ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱

لیست تازه ترین قیمت یخچال هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1018 لیتر
۱ یخچال دوقلو هایسنس 1018 لیتر سیلور مدل FV509N4ASU ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
12 فوت
۲ یخچال فریزر هایسنس تک درب 12 فوت RR229D4WRU ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
168 لیتر
۳ یخچال بالا پایین هایسنس سیلور مدل RD-22DR4SASI ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
20 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید 4درب هایسنس سیلور 30 فوت مدل RQ560N4WC1 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۸
۵ یخچال فریزر 4 درب ساید بای ساید هایسنس مشکی 30 فوت مدل RQ560N4WB1 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
34 فوت
۶ یخچال ساید هایسنس 34 فوت مدل RS819N4ISU ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
40 فوت
۷ یخچال فریزر دوقلو هایسنس 40 فوت سیلور مدل RL484N4ASU و FV356N4ASU ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
40فوت
۸ یخچال دوقلو هایسنس 40 فوت سفید مدل RL475N4WWU و FV341N4IWU ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
6 فوت
۹ یخچال فریزر هایسنس سیلور 6 فوت RR120DAGW ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۱۰ یخچال فریزر هایسنس سفید 6 فوت RR120DAGW ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
بالا و پایین
۱۱ یخچال فریزر بالا و پایین نقره ای هایسنس مدل RB605N4IBGU ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
یخچال پرایم
۱۲ یخچال فریزر هتلی 6 فوت پرایم 2022 مدل RF120 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
یخچال فریزر هایسنس
۱۳ یخچال ساید هایسنس مانیتوردار 756 لیتر 2023 مدل RQ759N4IBU1 ۱۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
یخچال هایسنس
۱۴ یخچال ساید هایسنس مدل RS670N4WSU ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۱۵ یخچال هایسنس بالا پایین 32 فوت مدل RT729N4WSU ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱
۱۶ یخچال هایسنس ساید بای ساید 32 فوت مدل RQ749N4ASU ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۱

لیست تازه ترین قیمت شینون -شارپ-توشیبا-برلین در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
ساید ایوولی
۱ یخچال ساید ایوولی 2 درب 30 فوت سیلور مدل EVRFM-S575S ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۱
ساید شارپ
۲ یخچال ساید 5 درب شارپ 2023 ژاپن مدل SJ-FSD910N-WH5 ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۱
یخچال ساید
۳ یخچال ساید بای ساید شینون مدل SH-740GXL ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۱
یخچال مینی شینون
۴ یخچال فریزر 8 فوت هتلی شینون مدل SH-KR90 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۱

لیست تازه ترین قیمت یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40 فوت
۱ یخچال فریزر دوقلو یونیوا 40 فوت سفید مدل TW627W ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰
۲ یخچال فریزر دوقلو یونیوا 40 فوت سیلور مدل TW627S ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰
یخچال ساید بای ساید 30 فوت
۳ یخچال ساید بای ساید یونیوا مدل SBS56 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰
یخچال ساید بای ساید رنگ سفید
۴ یخچال فریزر یونیوا ساید بای ساید سفید SBS56 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۳۰
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو