سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت یخچال در بانه می

لیست تازه ترین قیمت یخچال ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 پلاتینوم
۱ یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ دودی GR-F822HLHU ۲۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
30 فوت
۲ یخچال فریزر X257 ال جی ساید بای ساید اینستاویو GR-X257CSAV ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
۳ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید بنتلی 30 فوت GC-J247SLUV ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
۴ یخچال فریزر ال جی اینستاویو ساید بای ساید X29 مدل GR-X29FTQKL ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
30 فوت
۵ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت کره GRX-274DPB ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
30 فوت پلاتینوم
۶ یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ سفید GRM-832DHWL ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
30 فوت در این در HDKSJH,D,
۷ یخچال فریزر ال جی X259 ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GR-X259CSBV ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
30 فوت مشکی
۸ یخچال فریزر رنگ مشکی ال جی اینستاویو ساید بای ساید مدل GCX-267PHB ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
30 فوت نقره ای
۹ یخچال فریزر ال جی 30 فوت بنتلی ساید بای ساید GC-J287SVUV ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
۱۰ یخچال فریزر ال جی x267ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GCX-267PXHN ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
۱۱ یخچال فریزر ال جی Door IN Door بالا پایین 549 لیتر مدل GN-A782HLHU ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
۱۲ یخچال ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل L247 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
34 فوت اینستاویو
۱۳ یخچال فریزر ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GRX-334DPB ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
34 فوت دودی
۱۴ یخچال فریزر X39 ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GR-X39FTKHL ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
34 فوت نقره ای
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید بنتلی ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
40 فوت
۱۶ یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ سفید مدل GC_F401EVDZ.ASWPEAF ۴۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
40 فوت 2021
۱۷ یخچال فریزر دو قلو ال جی 40 فوت رنگ دودی 2021 مدل GC-F511ELDM/GC-B514ELFM ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
40 فوت سفید
۱۸ یخچال دو قلو ال جی 40 فوت رنگ سفید 2021 مدل GC-F411EQDM/GC-B414EQFM ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
یخچال ساید بای ساید اینستا ویو
۱۹ یخچال اینستاویو ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
یخچال فریزر دو قلو ال جی
۲۰ یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ نقره ای GC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
26 فوت رنگ سفید
۱ یخچال فریزر سامسونگ 384 لیتر بالا پایین 26 فوت دو درب RT38K50AJWW ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
26 فوت سیاه براق
۲ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 528 لیتر رنگ سیاه مدل RT53K6541BS ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
28 فوت
۳ یخچال فریزر سامسونگ طرح فرنچ 28 فوت نقره ای RF25 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت مدل RS65 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
28 فوت نقره ای
۵ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 28 فوت رنگ نقره ای RT62K7110SL ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
30 فوت
۶ یخچال فریزر سامسونگ 4 درب ساید بای ساید RF48 رنگ دودی مدل RF48A4010B4 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
30 فوت
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
30 فوت در این در
۸ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید DOOR IN DOOR مدل RH77H90507F ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
30 فوت مشکی
۹ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید مشکی 30 فوت مدل RS50N3913BC ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
30 فوت نقره ای
۱۰ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید نقره ای 30 فوت مدل RS50N3913SA ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
۱۱ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30فوت مدل RS68A8820S9 ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
34 فوت نقره ای
۱۲ یخچال فریزر 34 فوت سامسونگ RS80 ساید بای ساید مدل RS80T5190SL ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
40 فوت
۱۳ یخچال فریزر دو قلو بالا پایین سامسونگ 40 فوت RB34T630/RB34T670 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
40 فوت دو قلو
۱۴ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ RR39/RZ32 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
۱۵ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ 40 فوت سفید RZ32M7120WW ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
500 لیتر
۱۶ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 500 لیتر سفید مدل RT50K6330WW ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال بوش در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
360 لیتر
۱ فریزر بوش 360 لیتر سفید مدل GSN58EW40 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
ساید بای ساید 30 فوت
۲ یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAN56V404 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 فوت
۱ یخچال فریزر هایسنس تک درب 12 فوت RR229D4WRU ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
12 فوت
۲ یخچال فریزر هایسنس 12 فوت مدل RR229D4WGU ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
6 فوت
۳ یخچال فریزر هایسنس سیلور 6 فوت RR120DAGW ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
۴ یخچال فریزر هایسنس سفید 6 فوت RR120DAGW ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶

لیست تازه ترین قیمت یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال ساید بای ساید 30 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید یونیوا مدل SBS56 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
یخچال ساید بای ساید رنگ سفید
۲ یخچال فریزر یونیوا ساید بای ساید سفید SBS56 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶

لیست تازه ترین قیمت دوو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید دوو سیلور 30 فوت مدل 2611 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید دوو سفید 30 فوت مدل 2611 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
بکو
آ ا گ