سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت یخچال در بانه می

لیست تازه ترین قیمت یخچال ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
20فوت
۱ فریزر تک ال جی سیلور 16 فوت اسمارت مدل GN-304SLBT ۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
26 فوت
۲ یخچال فریزر ال جی بالا پایین 26 فوت سیلور GNM-705HLL ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۳ یخچال ال جی بالا پایین 26 فوت مدل GC-F682 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳
۴ یخچال بالا پایین 26 فوت ال جی سیلور مدل GC-F689BLCZ ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳
28فوت
۵ یخچال 28 فوت ال جی ساید بای ساید مدل GC-L247 ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
30 پلاتینوم
۶ یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ دودی GR-F822HLHU ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
30 فوت
۷ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید بنتلی 30 فوت GC-J247SLUV ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۸ یخچال فریزر ال جی اینستاویو ساید بای ساید X29 مدل GR-X29FTQKL ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
۹ یخچال فریزر X257 ال جی ساید بای ساید اینستاویو GR-X257CSAV ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
۱۰ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 30 فوت نقره ای GRM-832DHLL ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۱۱ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 30 فوت رنگ سفید GR-B822HBCM ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۱۲ یخچال فریزر ال جی Door in Door 2022دودی مدل GR-X267CQES ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۱۳ یخچال فریزر ساید 30 فوت ال جی Door in Door سفید مدل X267 2022 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۱۴ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2022 سیلور مدل GC-j267SLSS ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۱۵ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2022 سفید مدل GC_j267SLSS ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۱۶ یخچال فریزر 30 فوت ال جی ساید بای ساید 2022 دودی مدل j267 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۱۷ یخچال فریزر Door in Door ال جی 30 فوت اینستاویو 2022 مدل GSXV90BSAE ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
۱۸ یخچال الجی فریزر ساید بای ساید نقره 2022 مدل J287S ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۹
30 فوت (674 لیتر)
۱۹ یخچال ساید ال جی سفید 2022 مدل CG-X287TNW ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۹
30 فوت پلاتینوم
۲۰ یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ سفید GRM-832DHWL ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
30 فوت در این در HDKSJH,D,
۲۱ یخچال فریزر ال جی X259 ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GR-X259CSBV ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۲
30 فوت مشکی
۲۲ یخچال فریزر رنگ مشکی ال جی اینستاویو ساید بای ساید مدل GCX-267PHB ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
30 فوت نقره ای
۲۳ یخچال فریزر ال جی x267ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GCX-267PXHN ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۴
۲۴ یخچال فریزر ال جی 30 فوت بنتلی ساید بای ساید GC-J287SVUV ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۲۵ یخچال فریزر ال جی Door IN Door بالا پایین 549 لیتر مدل GN-A782HLHU ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
۲۶ یخچال ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل L247 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
30فوت
۲۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی سیلور 5 درب مدل 2023 X29 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۴
32
۲۸ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید اینستاویو 32 فوت کره GRX-274DPB ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۶
32 فوت
۲۹ یخچال الجی J34 ساید 34 فوت 5 درب سیلور j34 ۱۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۹
34 فوت
۳۰ یخچال الجی ساید بای ساید سیلور 34 فوت GR-J337CSBL ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
۳۱ یخچال فریزر 34 فوت ال جی فرنچ سیلور مدل GCB-263AS 2021 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
34 فوت اینستاویو
۳۲ یخچال فریزر ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GRX-334DPB ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
34 فوت دودی
۳۳ یخچال فریزر X39 ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GR-X39FTKHL ۱۳۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
34 فوت نقره ای
۳۴ یخچال فریزر ساید بای ساید بنتلی ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
40 فوت
۳۵ یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ سفید مدل GC_F401EVDZ.ASWPEAF ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
40 فوت 2022
۳۶ یخچال فریزر دو قلو ال جی 40 فوت رنگ دودی 2021 مدل GC-F511ELDM/GC-B514ELFM ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
40 فوت سفید
۳۷ یخچال دو قلو ال جی 40 فوت رنگ سفید 2021 مدل GC-F411EQDM/GC-B414EQFM ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
سامسونگ
۳۸ یخچال فریز الجی بالا پایین 26 فوت سفید GNM-705HWL ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
ساید بای ساید
۳۹ یخچال ساید بای ساید 34 فوت ال جی دودی مدل GRX337CQAL ۱۰۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۲
یخچال x24
۴۰ یخچال الجی ساید اینستاویو X24 مدل GR-X24FMKBL ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۰
یخچال ال جی
۴۱ یخچال الجی ساید بای ساید 2022 سفید مدل GCL-287GVW ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱
۴۲ یخچال بالا پایین ال جی سیلور 2022 مدل GR-B372SQCB ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
۴۳ یخچال ساید اینستاویو X257 ال جی 2022 سیلور مدل GC-X257CSES ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۷
۴۴ یخچال ال جی 2022 ساید 635 لیتر دودی مدل GC-X257CQES ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۴۵ یخچال ساید بای ساید ال جی 30فوت 2022 مدل GC-J257SQRS ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۰
۴۶ یخچال الجی بنتلی 2022 سیلور مدل GC-J257SLSS ۷۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۰
۴۷ یخچال ساید ال جی 30 فوت دودی مدل GR-X287 ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۴۸ یخچال ساید ال جی 34 فوت سیلور2022 مدل LG J348 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۹
۴۹ یخچال ساید ال جی 34 فوت سفید 2022 مدل LG J348 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۹
۵۰ یخچال فریزر بالا پایین 2022 ال جی مدل GC-B459NLFF ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
۵۱ یخچال بالا پایین ال جی سیلور 2022 مدل GN-B222SLCL ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۹
۵۲ یخچال ساید ال جی 34 فوت اینستاویو 2023 مدل GR-X348CSFS ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۵۳ یخچال ساید ال جی 3 درب سفید 2022 مدل GCJ-287GNW ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۹
یخچال الجی
۵۴ یخچال الجی کره 2022 اینستاویو 32 فوت مدل GMX945MC9F ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۵۵ یخچال فریزر سایدبای ساید الجی 2022مدل GCX-287TNSI ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۵۶ یخچال الجی ساید بای ساید 30فوت مدل L267 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
یخچال الجی X267
۵۷ یخچال فریزر اینستاویو 30 فوت ال جی Door in Door سیلور مدل X267 2022 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
یخچال دوقلو ال جی
۵۸ یخچال فریزر دوقلو ال جی 40 فوت سیلور مدل 411-414 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۵۹ یخچال دوقلو ال جی 40 فوت سفید کره ای مدل 511-514 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
یخچال ساید بای ساید اینستا ویو
۶۰ یخچال اینستاویو ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
یخچال فریزر دو قلو ال جی
۶۱ یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ نقره ای GC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
یخچال کره ای
۶۲ یخچال ال جی J35 ساید بای ساید 34 فوت GR-J35FTKHL ۱۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال توربو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال توربو
۱ یخچال ساید توربو 32 فوت 4 درب سیلور مدل SA-395S ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲ یخچال دوقلو توربو 36 فوت سفید 2023 مدل SA 230W ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۳ یخچال ساید توربو TURBO سیلور مدل SA370SS ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۲
یخچال دوقلو توربو
۴ یخچال فریزر دوقلو توربو 36 فوت 2023 سیلور مدل SA 240SS ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
یخچال ساید توربو
۵ یخچال ساید مشکی توربو چهار درب 32 فوت مدل SA-395BG ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
20 فوت
۱ یخچال فریزرساید بای ساید سامسونگ سفید 30 فوت مدل RS50N3513WW ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
26 فوت
۲ یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت سامسونگ سفید مدل RT46 ۴۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۳ یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت سامسونگ سیلور مدل RT46 ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
26 فوت رنگ سفید
۴ یخچال فریزر سامسونگ 384 لیتر بالا پایین 26 فوت دو درب RT38K50AJWW ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
26 فوت سیاه براق
۵ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 528 لیتر رنگ سیاه مدل RT53K6541BS ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
28 فوت
۶ یخچال فریزر سامسونگ طرح فرنچ 28 فوت نقره ای RF25 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت مدل RS65 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۸ یخچال سامسونگ فرنچ 4 درب دودی مدل RF28 ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
28 فوت نقره ای
۹ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 28 فوت رنگ نقره ای RT62K7110SL ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
30 فوت
۱۰ یخچال فریزر سامسونگ 4 درب ساید بای ساید RF48 رنگ دودی مدل RF48A4010B4 ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۴
30 فوت
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۱۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سیلور سامسونگ 30 فوت مخزنی مدل RS64 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۱۳ یخچال فریزر 4 درب ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت مدل RF59A7011SR ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۱۴ یخچال فریزر 30 فوت سامسونگ ساید بای ساید مدل RS53K4600SA ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت سیلور مدل RS66 2023 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۴
30 فوت در این در
۱۶ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید DOOR IN DOOR مدل RH77H90507F ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
30 فوت مشکی
۱۷ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید مشکی 30 فوت مدل RS50N3913BC ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
30 فوت نقره ای
۱۸ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید نقره ای 30 فوت مدل RS50N3913SA ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۹
۱۹ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30فوت مدل RS68A8820S9 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
34 فوت نقره ای
۲۰ یخچال فریزر 34 فوت سامسونگ RS80 ساید بای ساید مدل RS80T5190SL ۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲
40 فوت
۲۱ یخچال فریزر دو قلو بالا پایین سامسونگ 40 فوت RB34T630/RB34T670 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
40 فوت دو قلو
۲۲ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ 40 فوت سفید RZ32M7120WW ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۲۳ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ RR39/RZ32 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
500 لیتر
۲۴ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 500 لیتر سفید مدل RT50K6330WW ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
یخچال سامسونگ
۲۵ یخچال سامسونگ 4درب 2022 سیلور مدل RF65 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۹
۲۶ یخچال 34 فوت کره ای سامسونگ 5 درب 2022 RF71 مدل RF71A967535 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۲۷ یخچال ساید سامسونگ 3 درب سیلور 2022 مدل RH65A5401M9 ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال بوش در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر بوش بالا پایین 30 فوت مدل kdd86al304 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
360 لیتر
۲ فریزر بوش 360 لیتر سفید مدل GSN58EW40 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
ساید بای ساید 30 فوت
۳ یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAN56V404 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
فریزر پایین
۴ یخچال فریزر 30 فوت بالا پایین بوش مدل KGD86AW304 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
یخچال بوش
۵ یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAG93AI30M ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
یخچال دوقلو بوش
۶ یخچال فریزر دو قلو بوش مدل KSV36VL3PG-GSN36VL3PG ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱

لیست تازه ترین قیمت یخچال هتیاچی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال ساید مشکی 3 درب هیتاچی 30 فوت مدل R-M700 ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۲ یخچال ساید مشکی 4 درب هیتاچی 30 فوت مدل R-W660 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
یخچال هیتاچی
۳ یخچال هیتاچی 4 درب سفید مدل R-W760 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳

لیست تازه ترین قیمت یخچال بکو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال بکو
۱ یخچال فریزر دوقلو بکو 40فوت استیل مدل RSNE445E23DX/RFNE350E23x ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۴
۲ یخچال بکو ساید بای ساید سیلور 30فوت مدل GN163241XBN ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۴
۳ یخچال ساید بکو سفید مدل GNE753DW ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۴
۴ یخچال بکو ساید سفید 4 درب مدل GN794DW ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
یخچال ساید بکو
۵ یخچال ساید بکو 30 فوت 4 درب مدل GNE794DX ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۶ یخچال ساید بکو 30 فوت مشکی مدل GN163241XBRN ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۴

لیست تازه ترین قیمت یخچال مابه در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال مابه
۱ یخچال ساید بای ساید مابه مکزیک سفید مدل MEM30VHDCWW ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۲
یخچال مکزیک
۲ یخچال فرنچ مابه 34 فوت مدل MFO26JSPFFS ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 فوت
۱ یخچال فریزر هایسنس تک درب 12 فوت RR229D4WRU ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
12 فوت
۲ یخچال فریزر هایسنس 12 فوت مدل RR229D4WGU ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
168 لیتر
۳ یخچال بالا پایین هایسنس سیلور مدل RD-22DR4SASI ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
20 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید 4درب هایسنس سیلور 30 فوت مدل RQ560N4WC1 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۵ یخچال فریزر 4 درب ساید بای ساید هایسنس مشکی 30 فوت مدل RQ560N4WB1 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
40 فوت
۶ یخچال فریزر دوقلو هایسنس 40 فوت سیلور مدل RL484N4ASU و FV356N4ASU ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
40فوت
۷ یخچال دوقلو هایسنس 40 فوت سفید مدل RL475N4WWU و FV341N4IWU ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
6 فوت
۸ یخچال فریزر هایسنس سیلور 6 فوت RR120DAGW ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۹ یخچال فریزر هایسنس سفید 6 فوت RR120DAGW ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
بالا و پایین
۱۰ یخچال فریزر بالا و پایین نقره ای هایسنس مدل RB605N4IBGU ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
فریز تک
۱۱ فریزر تک 18 فوت هایسنس مدل RV246N4AWU ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
یخچال پرایم
۱۲ یخچال فریزر هتلی 6 فوت پرایم 2022 مدل RF120 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
یخچال فریزر هایسنس
۱۳ یخچال ساید هایسنس مانیتوردار 756 لیتر 2023 مدل RQ759N4IBU1 ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
یخچال هایسنس
۱۴ یخچال فریزر بالا پایین هایسنس 28 فوت RT599N4ASU ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۱۵ یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت هایسنس مدل RT488N4ASU ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۱۶ یخچال فریزر 10 فوت هایسنس مدل RR198N4ASU ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۱۷ یخچال ساید هایسنس مدل RS670N4WSU ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۱۸ یخچال هایسنس بالا پایین 32 فوت مدل RT729N4WSU ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۱۹ یخچال هایسنس ساید بای ساید 32 فوت مدل RQ749N4ASU ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
یخچال کوچک
۲۰ یخچال هتلی هایسنس 3 فوت مدل RR60DAGS0 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶

لیست تازه ترین قیمت شینون در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال ساید
۱ یخچال ساید بای ساید شینون مدل SH-740GXL ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵

لیست تازه ترین قیمت یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40 فوت
۱ یخچال فریزر دوقلو یونیوا 40 فوت سفید مدل TW627W ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۲ یخچال فریزر دوقلو یونیوا 40 فوت سیلور مدل TW627S ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
یخچال ساید بای ساید 30 فوت
۳ یخچال ساید بای ساید یونیوا مدل SBS56 ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
یخچال ساید بای ساید رنگ سفید
۴ یخچال فریزر یونیوا ساید بای ساید سفید SBS56 ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو