سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت یخچال در بانه می

لیست تازه ترین قیمت یخچال ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
20فوت
۱ فریزر تک ال جی سیلور 20 فوت اسمارت مدل GN-304SLBT ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
26 فوت
۲ یخچال ال جی بالا پایین 26 فوت مدل GC-F682 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۳ یخچال بالا پایین 26 فوت ال جی سیلور مدل GC-F689BLCZ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۴ یخچال فریزر ال جی بالا پایین 26 فوت سیلور GNM-705HLL ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
28فوت
۵ یخچال 28 فوت ال جی ساید بای ساید مدل GC-L247 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
30 پلاتینوم
۶ یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ دودی GR-F822HLHU ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
30 فوت
۷ یخچال فریزر X257 ال جی ساید بای ساید اینستاویو GR-X257CSAV ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید بنتلی 30 فوت GC-J247SLUV ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۹ یخچال فریزر ال جی اینستاویو ساید بای ساید X29 مدل GR-X29FTQKL ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
30 فوت
۱۰ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت کره GRX-274DPB ۸۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
30 فوت
۱۱ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 30 فوت رنگ سفید GR-B822HBCM ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۱۲ یخچال فریزر ال جی Door in Door دودی مدل X267 2022 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۳ یخچال فریزر ساید 30 فوت ال جی Door in Door سفید مدل X267 2022 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۱۴ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 30 فوت نقره ای GRM-832DHLL ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۵ یخچال فریزر اینستاویو 30 فوت ال جی Door in Door سیلور مدل X267 2022 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۱۶ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2022 سفید مدل GC_j267SLSS ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۱۷ یخچال فریزر 30 فوت ال جی ساید بای ساید 2022 دودی مدل j267 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۱۸ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2022 سیلور مدل GC-j267SLSS ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
30 فوت پلاتینوم
۱۹ یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ سفید GRM-832DHWL ۴۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
30 فوت در این در HDKSJH,D,
۲۰ یخچال فریزر ال جی X259 ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GR-X259CSBV ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
30 فوت مشکی
۲۱ یخچال فریزر رنگ مشکی ال جی اینستاویو ساید بای ساید مدل GCX-267PHB ۵۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
30 فوت نقره ای
۲۲ یخچال فریزر ال جی 30 فوت بنتلی ساید بای ساید GC-J287SVUV ۴۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۲۳ یخچال فریزر ال جی x267ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GCX-267PXHN ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۲۴ یخچال فریزر ال جی Door IN Door بالا پایین 549 لیتر مدل GN-A782HLHU ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۲۵ یخچال ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل L247 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
34 فوت
۲۶ یخچال الجی ساید بای ساید سیلور 34 فوت GR-J337CSBL ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۲۷ یخچال فریزر 34 فوت ال جی فرنچ سیلور مدل GCB-263AS 2021 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
34 فوت اینستاویو
۲۸ یخچال فریزر ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GRX-334DPB ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
34 فوت دودی
۲۹ یخچال فریزر X39 ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GR-X39FTKHL ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
34 فوت نقره ای
۳۰ یخچال فریزر ساید بای ساید بنتلی ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
40 فوت
۳۱ یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ سفید مدل GC_F401EVDZ.ASWPEAF ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
40 فوت 2021
۳۲ یخچال فریزر دو قلو ال جی 40 فوت رنگ دودی 2021 مدل GC-F511ELDM/GC-B514ELFM ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
40 فوت سفید
۳۳ یخچال دو قلو ال جی 40 فوت رنگ سفید 2021 مدل GC-F411EQDM/GC-B414EQFM ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
سامسونگ
۳۴ یخچال فریز الجی بالا پایین 26 فوت سفید GNM-705HWL ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
ساید بای ساید
۳۵ یخچال ساید بای ساید 34 فوت ال جی دودی مدل GRX337CQAL ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
یخچال الجی
۳۶ یخچال الجی ساید بای ساید 30فوت مدل L267 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۰
یخچال ساید بای ساید اینستا ویو
۳۷ یخچال اینستاویو ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
یخچال فریزر دو قلو ال جی
۳۸ یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ نقره ای GC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
20 فوت
۱ یخچال فریزرساید بای ساید سامسونگ سفید 30 فوت مدل RS50N3513WW ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
26 فوت
۲ یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت سامسونگ سفید مدل RT46 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۳ یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت سامسونگ سیلور مدل RT46 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
26 فوت رنگ سفید
۴ یخچال فریزر سامسونگ 384 لیتر بالا پایین 26 فوت دو درب RT38K50AJWW ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
26 فوت سیاه براق
۵ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 528 لیتر رنگ سیاه مدل RT53K6541BS ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
28 فوت
۶ یخچال فریزر سامسونگ طرح فرنچ 28 فوت نقره ای RF25 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت مدل RS65 ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۸ یخچال سامسونگ فرنچ 4 درب دودی مدل RF28 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
28 فوت نقره ای
۹ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 28 فوت رنگ نقره ای RT62K7110SL ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
30 فوت
۱۰ یخچال فریزر سامسونگ 4 درب ساید بای ساید RF48 رنگ دودی مدل RF48A4010B4 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
30 فوت
۱۱ یخچال فریزر 4 درب ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت مدل RF59A7011SR ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۱۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سیلور سامسونگ 30 فوت مخزنی مدل RS64 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۱۴ یخچال فریزر 30 فوت سامسونگ ساید بای ساید مدل RS53K4600SA ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
30 فوت در این در
۱۵ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید DOOR IN DOOR مدل RH77H90507F ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
30 فوت مشکی
۱۶ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید مشکی 30 فوت مدل RS50N3913BC ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
30 فوت نقره ای
۱۷ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید نقره ای 30 فوت مدل RS50N3913SA ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
۱۸ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30فوت مدل RS68A8820S9 ۵۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
34 فوت نقره ای
۱۹ یخچال فریزر 34 فوت سامسونگ RS80 ساید بای ساید مدل RS80T5190SL ۶۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
40 فوت
۲۰ یخچال فریزر دو قلو بالا پایین سامسونگ 40 فوت RB34T630/RB34T670 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
40 فوت دو قلو
۲۱ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ RR39/RZ32 ۴۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۲۲ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ 40 فوت سفید RZ32M7120WW ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
500 لیتر
۲۳ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 500 لیتر سفید مدل RT50K6330WW ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال بوش در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر بوش بالا پایین 30 فوت مدل kdd86al304 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
360 لیتر
۲ فریزر بوش 360 لیتر سفید مدل GSN58EW40 ۴۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
ساید بای ساید 30 فوت
۳ یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAN56V404 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 فوت
۱ یخچال فریزر هایسنس تک درب 12 فوت RR229D4WRU ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
12 فوت
۲ یخچال فریزر هایسنس 12 فوت مدل RR229D4WGU ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
168 لیتر
۳ یخچال بالا پایین هایسنس سیلور مدل RD-22DR4SASI ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
20 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید 4درب هایسنس سیلور 30 فوت مدل RQ560N4WC1 ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۵ یخچال فریزر 4 درب ساید بای ساید هایسنس مشکی 30 فوت مدل RQ560N4WB1 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
40فوت
۶ یخچال دوقلو هایسنس 40 فوت سفید مدل RL475N4WWU و FV341N4IWU ۴۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
6 فوت
۷ یخچال فریزر هایسنس سفید 6 فوت RR120DAGW ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۸ یخچال فریزر هایسنس سیلور 6 فوت RR120DAGW ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵

لیست تازه ترین قیمت یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال ساید بای ساید 30 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید یونیوا مدل SBS56 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
یخچال ساید بای ساید رنگ سفید
۲ یخچال فریزر یونیوا ساید بای ساید سفید SBS56 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵

لیست تازه ترین قیمت دوو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید دوو سیلور 30 فوت مدل 2611 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید دوو سفید 30 فوت مدل 2611 ۴۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۵
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
بکو
آ ا گ
میدیا