سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت یخچال در بانه می

لیست تازه ترین قیمت یخچال ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
20فوت
۱ فریزر تک ال جی سیلور 16 فوت اسمارت مدل GN-304SLBT ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
26 فوت
۲ یخچال ال جی بالا پایین 26 فوت مدل GC-F682 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۳ یخچال بالا پایین 26 فوت ال جی سیلور مدل GC-F689BLCZ ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴ یخچال فریزر ال جی بالا پایین 26 فوت سیلور GNM-705HLL ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
28فوت
۵ یخچال 28 فوت ال جی ساید بای ساید مدل GC-L247 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
30 پلاتینوم
۶ یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ دودی GR-F822HLHU ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
30 فوت
۷ یخچال الجی فریزر ساید بای ساید نقره 2022 مدل J287S ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۸ یخچال فریزر X257 ال جی ساید بای ساید اینستاویو GR-X257CSAV ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۹ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید بنتلی 30 فوت GC-J247SLUV ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۰ یخچال فریزر ال جی اینستاویو ساید بای ساید X29 مدل GR-X29FTQKL ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۱ یخچال فریزر Door in Door ال جی 30 فوت اینستاویو 2022 مدل GSXV90BSAE ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۲ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 30 فوت نقره ای GRM-832DHLL ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
30 فوت
۱۳ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت کره GRX-274DPB ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
30 فوت
۱۴ یخچال فریزر ال جی Door in Door 2022دودی مدل GR-X267CQES ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۵ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 30 فوت رنگ سفید GR-B822HBCM ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۶ یخچال فریزر ساید 30 فوت ال جی Door in Door سفید مدل X267 2022 ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۷ یخچال فریزر اینستاویو 30 فوت ال جی Door in Door سیلور مدل X267 2022 ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۸ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2022 سفید مدل GC_j267SLSS ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۱۹ یخچال فریزر 30 فوت ال جی ساید بای ساید 2022 دودی مدل j267 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۰ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2022 سیلور مدل GC-j267SLSS ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
30 فوت پلاتینوم
۲۱ یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ سفید GRM-832DHWL ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
30 فوت در این در HDKSJH,D,
۲۲ یخچال فریزر ال جی X259 ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GR-X259CSBV ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
30 فوت مشکی
۲۳ یخچال فریزر رنگ مشکی ال جی اینستاویو ساید بای ساید مدل GCX-267PHB ۶۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
30 فوت نقره ای
۲۴ یخچال فریزر ال جی 30 فوت بنتلی ساید بای ساید GC-J287SVUV ۵۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۵ یخچال فریزر ال جی Door IN Door بالا پایین 549 لیتر مدل GN-A782HLHU ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۶ یخچال ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل L247 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۷ یخچال فریزر ال جی x267ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GCX-267PXHN ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
34 فوت
۲۸ یخچال الجی ساید بای ساید سیلور 34 فوت GR-J337CSBL ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۲۹ یخچال فریزر 34 فوت ال جی فرنچ سیلور مدل GCB-263AS 2021 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
34 فوت اینستاویو
۳۰ یخچال فریزر ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GRX-334DPB ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
34 فوت دودی
۳۱ یخچال فریزر X39 ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GR-X39FTKHL ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
34 فوت نقره ای
۳۲ یخچال فریزر ساید بای ساید بنتلی ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
40 فوت
۳۳ یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ سفید مدل GC_F401EVDZ.ASWPEAF ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
40 فوت 2021
۳۴ یخچال فریزر دو قلو ال جی 40 فوت رنگ دودی 2021 مدل GC-F511ELDM/GC-B514ELFM ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
40 فوت سفید
۳۵ یخچال دو قلو ال جی 40 فوت رنگ سفید 2021 مدل GC-F411EQDM/GC-B414EQFM ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
سامسونگ
۳۶ یخچال فریز الجی بالا پایین 26 فوت سفید GNM-705HWL ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
ساید بای ساید
۳۷ یخچال ساید بای ساید 34 فوت ال جی دودی مدل GRX337CQAL ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
یخچال x24
۳۸ یخچال الجی ساید اینستاویو X24 مدل GR-X24FMKBL ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۸
یخچال ال جی
۳۹ یخچال الجی ساید بای ساید 2022 سفید مدل GCL-287GVW ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۰ یخچال بالا پایین ال جی سیلور 2022 مدل GR-B372SQCB ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
یخچال الجی
۴۱ یخچال الجی 2022 اینستاویو 32 فوت مدل GMX945MC9F ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
۴۲ یخچال فریزر سایدبای ساید الجی 2022مدل GCX-287TNSI ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
۴۳ یخچال الجی ساید بای ساید 30فوت مدل L267 ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
یخچال دوقلو ال جی
۴۴ یخچال فریزر دوقلو ال جی 40 فوت سیلور مدل 411-414 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
یخچال ساید بای ساید اینستا ویو
۴۵ یخچال اینستاویو ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۶۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
یخچال فریزر دو قلو ال جی
۴۶ یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ نقره ای GC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰
یخچال کره ای
۴۷ یخچال ال جی J35 ساید بای ساید 34 فوت GR-J35FTKHL ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
20 فوت
۱ یخچال فریزرساید بای ساید سامسونگ سفید 30 فوت مدل RS50N3513WW ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
26 فوت
۲ یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت سامسونگ سفید مدل RT46 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳ یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت سامسونگ سیلور مدل RT46 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
26 فوت رنگ سفید
۴ یخچال فریزر سامسونگ 384 لیتر بالا پایین 26 فوت دو درب RT38K50AJWW ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
26 فوت سیاه براق
۵ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 528 لیتر رنگ سیاه مدل RT53K6541BS ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
28 فوت
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت مدل RS65 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۷ یخچال فریزر سامسونگ طرح فرنچ 28 فوت نقره ای RF25 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸ یخچال سامسونگ فرنچ 4 درب دودی مدل RF28 ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
28 فوت نقره ای
۹ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 28 فوت رنگ نقره ای RT62K7110SL ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30 فوت
۱۰ یخچال فریزر 4 درب ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت مدل RF59A7011SR ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30 فوت
۱۱ یخچال فریزر سامسونگ 4 درب ساید بای ساید RF48 رنگ دودی مدل RF48A4010B4 ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30 فوت
۱۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سیلور سامسونگ 30 فوت مخزنی مدل RS64 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۴ یخچال فریزر 30 فوت سامسونگ ساید بای ساید مدل RS53K4600SA ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30 فوت در این در
۱۵ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید DOOR IN DOOR مدل RH77H90507F ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30 فوت مشکی
۱۶ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید مشکی 30 فوت مدل RS50N3913BC ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
30 فوت نقره ای
۱۷ یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید نقره ای 30 فوت مدل RS50N3913SA ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۸ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30فوت مدل RS68A8820S9 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
34 فوت نقره ای
۱۹ یخچال فریزر 34 فوت سامسونگ RS80 ساید بای ساید مدل RS80T5190SL ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
40 فوت
۲۰ یخچال فریزر دو قلو بالا پایین سامسونگ 40 فوت RB34T630/RB34T670 ۴۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
40 فوت دو قلو
۲۱ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ 40 فوت سفید RZ32M7120WW ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۲ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ RR39/RZ32 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
500 لیتر
۲۳ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 500 لیتر سفید مدل RT50K6330WW ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال بوش در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر بوش بالا پایین 30 فوت مدل kdd86al304 ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
360 لیتر
۲ فریزر بوش 360 لیتر سفید مدل GSN58EW40 ۴۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
ساید بای ساید 30 فوت
۳ یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAN56V404 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
فریزر پایین
۴ یخچال فریزر 30 فوت بالا پایین بوش مدل KGD86AW304 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
یخچال بوش
۵ یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAG93AI30M ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱

لیست تازه ترین قیمت یخچال بکو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال بکو
۱ یخچال فریزر دوقلو بکو 40فوت استیل مدل RSNE445E23DX/RFNE350E23x ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال مابه در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال مکزیک
۱ یخچال فرنچ مابه 34 فوت مدل MFO26JSPFFS ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۷

لیست تازه ترین قیمت یخچال هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 فوت
۱ یخچال فریزر هایسنس 12 فوت مدل RR229D4WGU ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
12 فوت
۲ یخچال فریزر هایسنس تک درب 12 فوت RR229D4WRU ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
168 لیتر
۳ یخچال بالا پایین هایسنس سیلور مدل RD-22DR4SASI ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
20 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید 4درب هایسنس سیلور 30 فوت مدل RQ560N4WC1 ۳۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۵ یخچال فریزر 4 درب ساید بای ساید هایسنس مشکی 30 فوت مدل RQ560N4WB1 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
40فوت
۶ یخچال دوقلو هایسنس 40 فوت سفید مدل RL475N4WWU و FV341N4IWU ۴۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
6 فوت
۷ یخچال فریزر هایسنس سیلور 6 فوت RR120DAGW ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
۸ یخچال فریزر هایسنس سفید 6 فوت RR120DAGW ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
فریز تک
۹ فریزر تک 18 فوت هایسنس مدل RV246N4AWU ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱
یخچال کوچک
۱۰ یخچال هتلی هایسنس 3 فوت مدل RR60DAGS0 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳۱

لیست تازه ترین قیمت شینون در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال ساید
۱ یخچال ساید بای ساید شینون مدل SH-740GXL ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲

لیست تازه ترین قیمت یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال ساید بای ساید 30 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید یونیوا مدل SBS56 ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶
یخچال ساید بای ساید رنگ سفید
۲ یخچال فریزر یونیوا ساید بای ساید سفید SBS56 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲۶

لیست تازه ترین قیمت دوو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید دوو سیلور 30 فوت مدل 2611 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید دوو سفید 30 فوت مدل 2611 ۴۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۳
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
بکو
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو