سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه می

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 32T5300 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ FHD اسمارت D590 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۳ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD اسمارت HG32AD450SW ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD مدل M5000 ۵/۵۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
40 اینچ
۵ تلویزیون سامسونگ 40 اینچ فول اچ دی FHD اسمارت 40T5300 ۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
43 اینچ
۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 43T5300 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 43TU7000 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۸ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 43AU7000 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۹ تلویزیون 43 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۱۰ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ کریستال 4K اسمارت 43TU8000 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۱۱ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43AU8000 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۱۲ تلویزیون سامسونگ 43اینچ 2021 اسمارت FHD مدل T5300 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۳ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K UHD مدل 43AU8002 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۴ تلویزیون 43 اینچ کیولد سامسونگ اسمارت مدل QA43 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۵ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7002 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
50 اینچ
۱۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K سمارت AU7000 2021 ۱۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۷ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ TU7100 2020 ۱۴/۰۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۸ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ مدل AU9000 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU8000 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۲۱ تلویزین 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت کریستال مدل 50TU8000 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
50اینچ
۲۴ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU7100 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ
۲۵ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۷ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 55Q80T ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۸ تلویزیون 55 سامسونگ Smart 8K QLED مدل 55Q700T 2021 ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۲۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۰ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 55TU8100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۳۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت TU7100 2020 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۳ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۳۴ تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8000 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۸ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60R ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۹ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60T ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۴۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت مدل 55AUE70 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۱ تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A QLED 2021 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۴۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU8000 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۴۳ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۴۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU9000 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
55 اینچ قاب عکس
۴۵ تلویزیون QLED سامسونگ 55 اینچ فریم مدل 55LS03T ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
58 اینچ
۴۶ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2020 مدل TU7000 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۷ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 58AU7000 2021 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
60 اینچ
۴۸ تلویزیون سامسونگ سایز 60 اینچ 4K اسمارت مدل AU8000 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۹ تلویزیون 60 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ
۵۰ تلویزیون Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۵۱ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۵۲ تلویزیون 65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۵۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q80T 2020 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۴ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000 ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۵۵ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60R ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۶ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60T ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۵۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2020 4K اسمارت مدل 65TU8000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۵۹ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۱ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۳۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۶۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت مدل 65AU7500 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۳ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED اسمارت 8k مدل Q950T ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۵ تلویزیون سامسونگ 65اینچ QNED اسمارت 8K مدل 65QN800A 2021 ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED اسمارت 8k مدل 65QN900A 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ 2021
۶۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU7100 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
65 اینچ 4k اسمارت
۶۸ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت 65TU7100 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU9000 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
65 اینچ QLED
۷۰ تلویزیون سامسونگ 2021 اسمارت 65 اینچ 4K مدل 65Q77A ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت QLED Q80A ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۷۲ تلویزیون Q90Tسامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت QLED مدل QE65Q90TAT ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
70 اینچ
۷۳ تلویزیون 70 اینچ 4K سمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
75 اینچ
۷۴ تلویزیون 75 اینچ 4K اسمارت سامسونگ QLED Q60A 2021 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۷۵ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K سمارت AU9000 2021 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت AU8000 2021 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۷۷ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۸ تلویزیون سامسونگ 8K اسمارت 75 اینچ Q900TS QLED ۸۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
75 اینچ
۷۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۸۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت مدل 75AU7500 ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۱ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60T ۴۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8000 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۴ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70T ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۵ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60R ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K مدل QN90A ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU8072 2021 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
75 اینچ 8K
۸۸ تلویزیون سامسونگ QLED کیولد 75 اینچ 8K اسمارت مدل Q900R ۸۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
75 اینچ قاب عکس
۸۹ تلویزیون قاب عکس The Frame سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل QE75LS03TAU ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
82 اینچ
۹۰ تلویزیون 82 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 82Q60R ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹۱ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU8000 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
85 اینچ
۹۲ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 85AU8000 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹۳ تلویزیون Q60A سامسونگ 85 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q60A ۷۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
85 اینچ
۹۴ تلویزیون 85 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 85Q70T ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹۵ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 85Q80T ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹۶ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QNED اسمارت 8K مدل 85QN800A 2021 ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K مدل QN90A ۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
85 اینچ QLED
۹۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QLED کیولد 4K اسمارت Q70A ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۹۹ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
تلویزیون سامسونگ q800t
۱۰۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED اسمارت 8k مدل Q800T ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ان فنیکس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55
۱ تلویزیون اینفینیکس 4K اسمارت مدل 55X1 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K UHD اسمارت 2021 مدل UP76006LC ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
32 اینچ
۲ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
32 اینچ
۴ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵ تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
32 اینچ اسمارت
۶ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۷ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
43 اینچ
۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ کره فول اچ دی اسمارت LM5700 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی UHD اسمارت US660 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۱۰ تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۲ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۱۳ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6300 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۴ تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۱۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UP7690 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
43 اینچ FHD
۱۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
48 اینچ
۱۹ تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 48CXPVA ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
49 اینچ
۲۰ تلویزیون 49 اینچ ال جی کره FHD اسمارت 49LK5730 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۱ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 49Nano86 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۲ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۰
50 اینچ
۲۵ تلویزیون 50 ال جی 4K اسمارت اینچ مدل UN7340 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۲۶ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8150 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۷ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۲۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۱۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۲۹ تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل UN7350 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۳۲ تلویزیون ال جی 50 اینچ اسمارت 4K مدل UN8100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ
۳۳ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 55A1 2021 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2021 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۳۵ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی FHD اسمارت 55US660H0GD 2020 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۴۰ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۳ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7340 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۶ تلویزیون الجی 55اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۴۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۴۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN711COZB ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8060 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۵۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۴ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 4k اسمارت مدل up8100 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۵۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد 4K UHD مدل 55B1 2021 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵۹ تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ 2021 نانوسل
۶۰ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
55 اینچ OLED
۶۱ تلویزیون OLED اولد ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55B1 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
60 اینچ
۶۲ تلویزیون ال جی 60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ
۶۳ تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۶۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۴۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۷ تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶۸ تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۶۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN8060 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۷۱ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۷۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN7440 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN711COZB ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۰
۸۰ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۸۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K UHD مدل 65B1 2021 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ
۸۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
65 اینچ
۸۵ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸۶ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۸۷ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۸۸ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ
۹۰ تلویزیون الجی 65 اینچ 4k اسمارت 2022 مدل UN8160 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
65 اینچ OLED
۹۱ تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل E9 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
70 اینچ
۹۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UN7380 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹۳ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP8100 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۹۴ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
75 اینچ
۹۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت نانوسل NANO90 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
75 اینچ
۹۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۹۷ تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۰۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۰۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۰۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل75UP7800 ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۰۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP8000 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۰۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP7670 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۰۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۰۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۱۰۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۰۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75up77003 ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
75 اینچ 4K اسمارت
۱۰۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
77 اینچ
۱۱۰ تلویزیون ال جی 77 اینچ 4K اسمارت مدل 77UP7750 2021 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
77 اینچ
۱۱۱ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
77 اینچ
۱۱۲ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
86 اینچ
۱۱۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 86NANO90 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
86 اینچ
۱۱۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN8080 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۱۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
86 اینچ
۱۱۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
LG Nano81 65 inch 4K NanoCell TV
۱۱۷ تلویزیون الجی نانو 2021 NANO81 65’’ 4K ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
نانوسل
۱۱۸ تلویزیون الجی 2021 نانو سل 55اینچ NANO81 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ تلویزیون شیائومی 65 اینچ هوشمند مدل MI MURAL ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
27 اینچ
۲ مانیتور 27 اینچ شیاومی مدل RMMNT27NF 2021 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
32 اینچ
۳ تلویزیون 32 اینچ اسمارت 4A شیائومی گلوبال مدل L32M5-5ASP ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۴ تلویزیون 32 اینچ شیائومی گلوبال MI 4S اسمارت 4K مدل L32M5-5ASP ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
32 اینچ اسمارت
۵ تلویزیون شیائومی 32 اینچ سری P اسمارت اچ دی مدل P1 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
34 اینچ
۶ مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
43 اینچ
۷ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L43M5-5ASP ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
43 اینچ 4K اسمارت
۸ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K UHD اسمارت P1 2021 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
50 اینچ
۹ تلویزیون شیائومی 50 اینچ سری P1 اسمارت 4K مدل L50M6-6AEU ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
50 اینچ
۱۰ تلویزیون 50 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت X Redmi ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
55 اینچ
۱۱ تلویزیون 55 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت Redmi X55 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۱۲ تلویزیون 55 اینچ شیائومی گلوبال 4k اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۵/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۱۳ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED شیائومی 4K اسمارت 55Q1 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۱۴ تلویزیون شیائومی 55 اینچ سری P اسمارت 4K مدل P1 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
55 اینچ 4K اسمارت
۱۵ تلویزیون اسمارت 55 اینچ شیاومی LED P1 4K مدل L55M6-6AEU ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
65 اینچ
۱۶ تلویزیون 65 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت مدل 2021 Redmi X ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
65 اینچ MI4S
۱۷ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI 4S مدل L65M5-5ASP ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
75 اینچ
۱۸ تلویزیون 75 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L75M5-5ASP ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
75 اینچ
۱۹ تلویزیون 75 اینچ شیائومی کیولد QLED اسمارت 4K مدل 75Q1 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X7500H ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
49 اینچ
۲ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X7500H ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X9500H ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8000H ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X85J ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۸ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X95J ۴۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ 2021
۹ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X90J ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
55 اینچ 4K اسمارت
۱۰ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۱ تلویزیون 85 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل 85X85J ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 65X85J ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ
۱۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۴ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۵ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65X95J ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۶ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X9500H ۳۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ 4k اسمارت
۱۹ تلویزیون 65 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل X80J ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
75 اینچ
۲۰ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
75 اینچ
۲۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500J 2021 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500H ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۳ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۴ تلویزیون 75 اینچ سونی Full Array 8K اسمارت مدل 75Z9J 2021 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲۵ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 75X95J ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
75 اینچ 4K اسمارت
۲۶ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2021 مدل X80J ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X85J ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
85 اینچ
۲۸ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X9500J 2021 ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
85 اینچ
۲۹ تلویزیون 85 اینچ سونی اندروید 4K اسمارت X9500H ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
85 اینچ
۳۰ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۶۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۳۱ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 85X95J ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۲ تلویزیون 85 اینچ سونی Full Array 8K اسمارت مدل 85Z9J 2021 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
اولد سونی
۳۳ تلویزیون 65 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 65A80J ۶۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
تلویزیون سونی 43 اینچ
۳۴ تلویزیون 43اینچ سونی 4K اسمارت اندروید 2021 مدل 43X75 ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
تلویزیون سونی 50اینچ
۳۵ تلویزیون 50 اینچ سونی Full HD مدل W660F ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
تلویزیون سونی اولد
۳۶ تلویزیون 55 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 55A80J ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ اسمارت
۱ تلویزیون شینون اسمارت 32 اینچ بدون قاب مدل SH32M8T ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
42 اینچ
۲ تلویزیون شینون 42 اینچ FullHD اسمارت اندروید ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ
۳ تلویزیون شینون 43 اینچ FullHD اسمارت SH43G7S ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۴ تلویزیون شینون 43اینچ اسمارت مدل sh-43g4 2022 ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
50 اینچ
۵ تلویزیون 50 اینچ شینون 4K اسمارت 2022 مدل SH-50 ICLASS ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶ تلویزیون شینون 50 اینچ FullHD اسمارت مدل SH50G6S ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ 4K اسمارت
۷ تلویزیون شینون 55 اینچ 4K اسمارت مدل SH55G6S ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ
۸ تلویزیون شینون 65 اینچ 4K اسمارت SH65G7N ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۹ تلویزیون 65 اینچ شینون 4K اسمارت 2022مدل SH-65 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ 4K اسمارت
۱ تلویزیون 43 اینچ هایسنس 4K اسمارت A71000F ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
43 اینچ اسمارت
۲ تلویزیون هایسنس 43 اینچ FullHD اسمارت مدل A6000F ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
50 اینچ 4K اسمارت
۳ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 50B7100UW ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ
۴ تلویزیون ULED هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت U7WF ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED 4K UHD مدل 55U8GQ ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس LED 4K UHD مدل 55A62GS ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ 4K اسمارت
۷ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت B7300UW ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۸ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت مدل B7206UW ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۹ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت A7120 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ ULED
۱۰ تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED اسمارت 4K مدل U8QF ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۱ تلویزیون ULED هایسنس پریمیوم 55 اینچ 4K اسمارت B8000U ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ 4k اسمارت
۱۲ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت A7120 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۳ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل B7101UW ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۱۴ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل A7100F ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ یونیوا Full HD اسمارت مدل  32S-Class/T2S2 2021 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۲ تلویزیون 32 اینچ یونیوا فول اچ دی 32U-Class-T2 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
42 اینچ
۳ تلویزیون یونیوا 2021 اسمارت فول اچ دی 42 اینچ S-Class/T2S2 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ یونیوا Full HD اسمارت 43S-Class-T2 2021 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۵ تلویزیون 43 اینچ یونیوا فول اچ دی اسمارت 43U-Class-T2 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۷ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2S2 2021 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
55 اینچ
۸ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل  55U-Class/T2S2 2021 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۹ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 55U-Class/T2 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
۱۱ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2S2 2021 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی اسمارت مدل EV200DA ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ ایوولی ساندبار دار کیولد فورکی اسمارت 50EV350QA ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۳ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد 4K اسمارت 50EV250QA ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ ایوولی ساندبار دار کیولد فورکی اسمارت 55EV350QA ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵ تلویزیون 55 اینچ ایوولی کیولد فورکی اسمارت 55EV250QA ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ
۶ تلویزیون ایوولی 65 اینچ 4K اسمارت 65EV350US ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
تلویزیون
۷ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد 4k اسمارت مدل EV250QA ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶

لیست تازه ترین قیمت اسکای ورث در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون اسکای ورث 32 اینچ HD مدل STD52000 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ اسکای ورث اندروید 4k اسمارت مدل 43STD6500 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
50 اینچ 4K اسمارت
۳ تلویزیون اسکای ورث 50 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۰
55 اینچ 4K اسمارت
۴ تلویزیون اسکای ورث 55 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۱
۵ تلویزیون 55 اینچ اسکای ورث 4K اسمارت 55SUC8300 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۳۰

لیست تازه ترین قیمت بکو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49 اینچ
۱ تلویزیون بکو 49 اینچ فول اچ دی اسمارت مدل B49L 5770 5B ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون الک K-ELEC کره اندروید 50 اینچ 4K اسمارت 50UK883V ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۲ تلویزیون 50 اینچ الک K-Elec کره اسمارت 4K مدل 50UK775V ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 55PUS9435 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
58 اینچ
۲ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 58PUS7855 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
65 اینچ
۳ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 65PUS9435 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
70 اینچ
۴ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS8535 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۵ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS7505 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
75 اینچ
۶ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونیک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ سونیک Full HD اسمارت مدل 50D1900SMT ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ
۲ تلویزیون 55 اینچ سونیک 4k اسمارت مدل 55D1900SMT ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الحافظ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ 4K اسمارت
۱ تلویزیون الحافظ 50 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 50Q8 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک Full HD مدل 43E330M ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
49 اینچ
۲ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک FUll HD مدل TH-49330M ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
50 اینچ
۳ تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت مدل 50HX650 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک سری HX750 اندروید 4Kاسمارت TH-55 HX750 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت 55GX655M ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4k مدل gx800m ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۶
۷ تلویزیون پاناسونیک HX750 اندروید 65 اینچ 4K اسمارت TH-65HX750 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون جنرال در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43اینچ
۱ تلویزیون جنرال کیولد 43 اینچ اسمارت مدل KM43E2021T2 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
55 اینچ
۲ تلویزیون 55 اینچ جنرال 4K Ultra HD اسمارت مدل SGLED55AUS9T2 2022 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۹
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
بکو
آ ا گ
میدیا