سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه می

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 32T5300 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ FHD اسمارت D590 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD اسمارت HG32AD450SW ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD مدل M5000 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
40 اینچ
۵ تلویزیون سامسونگ 40 اینچ فول اچ دی FHD اسمارت 40T5300 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
43 اینچ
۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 43T5300 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
43 اینچ
۷ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43AU8000 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۸ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 43AU7000 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۹ تلویزیون 43 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۰ تلویزیون 43 اینچ 4K اسمارت سامسونگ 2021 AU9000 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
50 اینچ
۱۱ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ مدل AU9000 2021 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q60A 2021 QLED ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU8000 ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K سمارت AU7000 2021 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۶ تلویزین 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت کریستال مدل 50TU8000 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۸ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ TU7100 2020 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
50اینچ
۱۹ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU7100 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ
۲۰ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۴۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 55TU8100 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۳ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت TU7100 2020 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۷ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۸ تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۱ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60R ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۲ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60T ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU9000 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۴ تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A QLED 2021 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU8000 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ قاب عکس
۳۷ تلویزیون QLED سامسونگ 55 اینچ فریم مدل 55LS03T ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
58 اینچ
۳۸ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2020 مدل TU7000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
60 اینچ
۳۹ تلویزیون سامسونگ سایز 60 اینچ 4K اسمارت مدل AU8000 ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۰ تلویزیون 60 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ
۴۱ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۳۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۲ تلویزیون Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۳ تلویزیون 65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۴ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q80T 2020 ۵۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۶ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60T ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۷ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60R ۲۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2020 4K اسمارت مدل 65TU8000 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۰ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۳ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۵۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ 2021
۵۴ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU7100 ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ 4k اسمارت
۵۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت 65TU7100 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU9000 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ QLED
۵۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت QLED Q80A ۵۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
70 اینچ
۵۸ تلویزیون 70 اینچ 4K سمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
75 اینچ
۵۹ تلویزیون 75 اینچ 4K اسمارت سامسونگ QLED Q60A 2021 ۴۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۰ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K سمارت AU9000 2021 ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 75AU8000 ۳۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۲ تلویزیون سامسونگ 8K اسمارت 75 اینچ Q900TS QLED ۸۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۳ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
75 اینچ
۶۴ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60T ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8000 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۸ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60R ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۹ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70T ۵۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
75 اینچ 8K
۷۰ تلویزیون سامسونگ QLED کیولد 75 اینچ 8K اسمارت مدل Q900R ۸۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
82 اینچ
۷۱ تلویزیون 82 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 82Q60R ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۷۲ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU8000 ۴۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
85 اینچ
۷۳ تلویزیون Q60A سامسونگ 85 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q60A ۹۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۷۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 85AU8000 ۶۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
85 اینچ
۷۵ تلویزیون 85 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 85Q70T ۷۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۷۶ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 85Q80T ۹۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
85 اینچ QLED
۷۷ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۹۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۵۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
32 اینچ
۲ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
32 اینچ اسمارت
۳ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
43 اینچ
۴ تلویزیون ال جی 43 اینچ کره فول اچ دی اسمارت LM5700 ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
43 اینچ
۶ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6300 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
43 اینچ
۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
43 اینچ FHD
۹ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
48 اینچ
۱۰ تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 48CXPVA ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
49 اینچ
۱۱ تلویزیون 49 اینچ ال جی کره FHD اسمارت 49LK5730 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN711COZB ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 49Nano86 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UM7490 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۵ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN7100 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۶ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۷ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
50 اینچ
۱۸ تلویزیون 50 ال جی 4K اسمارت اینچ مدل UN7340 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50Nano79 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۰ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل UN7350 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۲ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8150 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۳ تلویزیون ال جی 50 اینچ اسمارت 4K مدل UN8100 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۵ تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ
۲۶ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۸ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7100 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 8K نانوسل اسمارت 55Nano95 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 55US660H0GD 2020 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۴ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۵ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UN8100 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN711COZB ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳۹ تلویزیون الجی 55اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7340 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8060 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۳۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ 2021 نانوسل
۴۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
60 اینچ
۴۸ تلویزیون ال جی 60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000 ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ
۴۹ تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۰ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۱ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN7440 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN711COZB ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN8060 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۸ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۵۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ
۶۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ
۶۳ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۲۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۵ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۶ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۴۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ OLED
۶۷ تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل E9 ۶۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
70 اینچ
۶۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UN7380 ۳۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶۹ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
75 اینچ
۷۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت نانوسل NANO90 2021 ۵۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
75 اینچ
۷۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۷۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۴۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
77 اینچ
۷۳ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۸۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
77 اینچ
۷۴ تلویزیون ال جی 77 اینچ 4K اسمارت مدل 77UP7750 2021 ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
86 اینچ
۷۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN8080 ۶۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ اسمارت 4A شیائومی گلوبال مدل L32M5-5ASP ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
34 اینچ
۲ مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L43M5-5ASP ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت X Redmi ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ
۵ تلویزیون 55 اینچ شیائومی گلوبال 4k اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ MI4S
۶ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI 4S مدل L65M5-5ASP ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
75 اینچ
۷ تلویزیون 75 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L75M5-5ASP ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X7500H ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
49 اینچ
۲ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X7500H ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8500G ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8000H ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X9500H ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۷ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۸ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X95J ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ 2021
۹ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X90J ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ
۱۰ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۱ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65X95J ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8500G ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X9500H ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۵ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
75 اینچ
۱۶ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500H ۶۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۱۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۴۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
85 اینچ
۱۸ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ اسمارت
۱ تلویزیون شینون اسمارت 32 اینچ بدون قاب مدل SH32M8T ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
42 اینچ
۲ تلویزیون شینون 42 اینچ FullHD اسمارت اندروید ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
43 اینچ
۳ تلویزیون شینون 43 اینچ FullHD اسمارت SH43G7S ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
50 اینچ
۴ تلویزیون شینون 50 اینچ FullHD اسمارت مدل SH50G6S ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ 4K اسمارت
۵ تلویزیون شینون 55 اینچ 4K اسمارت مدل SH55G6S ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ
۶ تلویزیون شینون 65 اینچ 4K اسمارت SH65G7N ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ اسمارت
۱ تلویزیون هایسنس 43 اینچ FullHD اسمارت مدل A6000F ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ
۲ تلویزیون ULED هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت U7WF ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ 4K اسمارت
۳ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت مدل B7206UW ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۴ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت B7300UW ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ ULED
۵ تلویزیون 55 اینچ هاینس ULED اسمارت 4K مدل U8QF ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۶ تلویزیون ULED هایسنس پریمیوم 55 اینچ 4K اسمارت B8000U ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ 4k اسمارت
۷ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل B7101UW ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ یونیوا فول اچ دی 32U-Class-T2 ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
42 اینچ
۲ تلویزیون یونیوا 2021 اسمارت فول اچ دی 42 اینچ S-Class/T2S2 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ یونیوا فول اچ دی اسمارت 43U-Class-T2 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2 ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ
۵ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 55U-Class/T2 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی اسمارت مدل EV200DA ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ ایوولی ساندبار دار کیولد فورکی اسمارت 50EV350QA ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۳ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد 4K اسمارت 50EV250QA ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ ایوولی ساندبار دار کیولد فورکی اسمارت 55EV350QA ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۵ تلویزیون 55 اینچ ایوولی کیولد فورکی اسمارت 55EV250QA ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
65 اینچ
۶ تلویزیون ایوولی 65 اینچ 4K اسمارت 65EV350US ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون الک K-ELEC کره اندروید 50 اینچ 4K اسمارت 50UK883V ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
۲ تلویزیون 50 اینچ الک K-Elec کره اسمارت 4K مدل 50UK775V ۸/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۷
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک
هایسنس
بکو