سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه می

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 32T5300 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ FHD اسمارت D590 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD اسمارت HG32AD450SW ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD مدل M5000 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
40 اینچ
۵ تلویزیون سامسونگ 40 اینچ فول اچ دی FHD اسمارت 40T5300 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ
۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 43T5300 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 43TU7000 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ
۸ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 43AU7000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۹ تلویزیون 43 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ
۱۰ تلویزیون سامسونگ 43 اینچ کریستال 4K اسمارت 43TU8000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
50 اینچ
۱۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU8000 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K سمارت AU7000 2021 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۴ تلویزین 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت کریستال مدل 50TU8000 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۷ تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ TU7100 2020 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
50اینچ
۱۸ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU7100 ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ
۱۹ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۰ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت TU7100 2020 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۳ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 55TU8100 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۵ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۶ تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8000 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۰ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60R ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۱ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60T ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 55Q80T ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۳ تلویزیون 55 سامسونگ Smart 8K QLED مدل 55Q700T 2021 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU9000 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۵ تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A QLED 2021 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU8000 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۷ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۱۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ قاب عکس
۳۸ تلویزیون QLED سامسونگ 55 اینچ فریم مدل 55LS03T ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
58 اینچ
۳۹ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2020 مدل TU7000 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
60 اینچ
۴۰ تلویزیون سامسونگ سایز 60 اینچ 4K اسمارت مدل AU8000 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۱ تلویزیون 60 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ
۴۲ تلویزیون Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۳ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۴ تلویزیون 65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q80T 2020 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۷ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60T ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۸ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60R ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2020 4K اسمارت مدل 65TU8000 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۱ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۴ تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED اسمارت 8k مدل Q950T ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ 2021
۵۶ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU7100 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ 4k اسمارت
۵۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت 65TU7100 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU9000 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ QLED
۵۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت QLED Q80A ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۰ تلویزیون سامسونگ 2021 اسمارت 65 اینچ 4K مدل 65Q77A ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۱ تلویزیون Q90Tسامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت QLED مدل QE65Q90TAT ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
70 اینچ
۶۲ تلویزیون 70 اینچ 4K سمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ
۶۳ تلویزیون 75 اینچ 4K اسمارت سامسونگ QLED Q60A 2021 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت AU8000 2021 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۵ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K سمارت AU9000 2021 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۶ تلویزیون سامسونگ 8K اسمارت 75 اینچ Q900TS QLED ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۷ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ
۶۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت مدل 75AU7500 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۹ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60T ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8000 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷۳ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60R ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷۴ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70T ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ 8K
۷۵ تلویزیون سامسونگ QLED کیولد 75 اینچ 8K اسمارت مدل Q900R ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ قاب عکس
۷۶ تلویزیون قاب عکس The Frame سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل QE75LS03TAU ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
82 اینچ
۷۷ تلویزیون 82 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 82Q60R ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷۸ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU8000 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
85 اینچ
۷۹ تلویزیون Q60A سامسونگ 85 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q60A ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۸۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 85AU8000 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
85 اینچ
۸۱ تلویزیون 85 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 85Q70T ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۸۲ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 85Q80T ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
85 اینچ QLED
۸۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QLED کیولد 4K اسمارت Q70A ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۸۴ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳ تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
32 اینچ اسمارت
۴ تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ
۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی UHD اسمارت US660 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ
۶ تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۷/۵۳۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ
۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6300 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ
۹ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۰ تلویزیون ال جی 43 اینچ کره فول اچ دی اسمارت LM5700 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ FHD
۱۲ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
49 اینچ
۱۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN7100 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۵ تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۱۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۶ تلویزیون 49 اینچ ال جی کره FHD اسمارت 49LK5730 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
50 اینچ
۱۷ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل UN7350 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۹ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 50UP8150 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۰ تلویزیون 50 ال جی 4K اسمارت اینچ مدل UN7340 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۲ تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۱۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۳ تلویزیون ال جی 50 اینچ اسمارت 4K مدل UN8100 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ
۲۴ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 55A1 2021 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2021 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۶ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۸ تلویزیون الجی 55اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7340 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN711COZB ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8060 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳۹ تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7100 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی FHD اسمارت 55US660H0GD 2020 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UN8100 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۴۴ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ 2021 نانوسل
۴۵ تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ OLED
۴۶ تلویزیون OLED اولد ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55B1 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ
۴۷ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ
۴۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ
۴۹ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۰ تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۱ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۲ تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN8060 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۷ تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN7440 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN711COZB ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ OLED
۶۵ تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل E9 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
70 اینچ
۶۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UN7380 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶۷ تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ
۶۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت نانوسل NANO90 2021 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ
۶۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ 4K اسمارت
۷۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
77 اینچ
۷۲ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
77 اینچ
۷۳ تلویزیون ال جی 77 اینچ 4K اسمارت مدل 77UP7750 2021 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
86 اینچ
۷۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷۵ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN8080 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شیائومی گلوبال MI 4S اسمارت 4K مدل L32M5-5ASP ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲ تلویزیون 32 اینچ اسمارت 4A شیائومی گلوبال مدل L32M5-5ASP ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
32 اینچ اسمارت
۳ تلویزیون شیائومی 32 اینچ سری P اسمارت اچ دی مدل P1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
34 اینچ
۴ مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ
۵ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L43M5-5ASP ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت X Redmi ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
50 اینچ
۷ تلویزیون شیائومی 50 اینچ سری P1 اسمارت 4K مدل L50M6-6AEU ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ
۸ تلویزیون شیائومی 55 اینچ سری P اسمارت 4K مدل P1 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۹ تلویزیون 55 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت Redmi X55 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۰ تلویزیون 55 اینچ شیائومی گلوبال 4k اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۱ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED شیائومی 4K اسمارت 55Q1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ 4K اسمارت
۱۲ تلویزیون اسمارت 55 اینچ شیاومی LED P1 4K مدل L55M6-6AEU ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ
۱۳ تلویزیون 65 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت مدل 2021 Redmi X ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ MI4S
۱۴ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI 4S مدل L65M5-5ASP ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ
۱۵ تلویزیون 75 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L75M5-5ASP ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ
۱۶ تلویزیون 75 اینچ شیائومی کیولد QLED اسمارت 4K مدل 75Q1 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X7500H ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ
۲ تلویزیون سونی 43 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 43X85J ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
49 اینچ
۳ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X7500H ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
50 اینچ
۴ تلویزیون سونی 50 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 50X85J ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵ تلویزیون 50 اینچ سونی X90J 2021 اسمارت ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ
۶ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X95J ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۸ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X85J ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8500G ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۰ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X9500H ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8000H ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ 2021
۱۳ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X90J ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ 4K اسمارت
۱۴ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۵ تلویزیون 85 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل 85X85J ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ
۱۶ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 65X85J ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۸ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65X95J ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۹ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8500G ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۱ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X9500H ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۶
۲۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ 4k اسمارت
۲۴ تلویزیون 65 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل X80J ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ
۲۵ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ
۲۶ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500H ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ 4K اسمارت
۲۸ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X85J ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲۹ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2021 مدل X80J ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
85 اینچ
۳۰ تلویزیون 85 اینچ سونی اندروید 4K اسمارت X9500H ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
85 اینچ
۳۱ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
65 اینچ
۱ تلویزیون پاناسونیک HX750 اندروید 65 اینچ 4K اسمارت TH-65HX750 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ اسمارت
۱ تلویزیون شینون اسمارت 32 اینچ بدون قاب مدل SH32M8T ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
42 اینچ
۲ تلویزیون شینون 42 اینچ FullHD اسمارت اندروید ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ
۳ تلویزیون شینون 43 اینچ FullHD اسمارت SH43G7S ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
50 اینچ
۴ تلویزیون شینون 50 اینچ FullHD اسمارت مدل SH50G6S ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ 4K اسمارت
۵ تلویزیون شینون 55 اینچ 4K اسمارت مدل SH55G6S ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ
۶ تلویزیون شینون 65 اینچ 4K اسمارت SH65G7N ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ 4K اسمارت
۱ تلویزیون 43 اینچ هایسنس 4K اسمارت A71000F ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ اسمارت
۲ تلویزیون هایسنس 43 اینچ FullHD اسمارت مدل A6000F ۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
50 اینچ 4K اسمارت
۳ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 50B7100UW ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ
۴ تلویزیون ULED هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت U7WF ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ 4K اسمارت
۵ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت مدل B7206UW ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۶ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت B7300UW ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت A7120 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ ULED
۸ تلویزیون ULED هایسنس پریمیوم 55 اینچ 4K اسمارت B8000U ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۹ تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED اسمارت 4K مدل U8QF ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ 4k اسمارت
۱۰ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت A7120 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۱ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل B7101UW ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۲ تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل A7100F ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ یونیوا فول اچ دی 32U-Class-T2 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲ تلویزیون 32 اینچ یونیوا Full HD اسمارت مدل  32S-Class/T2S2 2021 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
42 اینچ
۳ تلویزیون یونیوا 2021 اسمارت فول اچ دی 42 اینچ S-Class/T2S2 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ یونیوا فول اچ دی اسمارت 43U-Class-T2 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵ تلویزیون 43 اینچ یونیوا Full HD اسمارت 43S-Class-T2 2021 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2S2 2021 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۷ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 50U-Class/T2 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ
۸ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 55U-Class/T2 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۹ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل  55U-Class/T2S2 2021 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2S2 2021 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۱۱ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4K اسمارت مدل 65U-Class/T2 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی اسمارت مدل EV200DA ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ ایوولی ساندبار دار کیولد فورکی اسمارت 50EV350QA ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد 4K اسمارت 50EV250QA ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ ایوولی ساندبار دار کیولد فورکی اسمارت 55EV350QA ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵ تلویزیون 55 اینچ ایوولی کیولد فورکی اسمارت 55EV250QA ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ
۶ تلویزیون ایوولی 65 اینچ 4K اسمارت 65EV350US ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون اسکای ورث در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ 4K اسمارت
۱ تلویزیون اسکای ورث 50 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
55 اینچ 4K اسمارت
۲ تلویزیون اسکای ورث 55 اینچ اندروید 4K اسمارت SUC9300 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۳ تلویزیون 55 اینچ اسکای ورث 4K اسمارت 55SUC8300 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون بکو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49 اینچ
۱ تلویزیون بکو 49 اینچ فول اچ دی اسمارت مدل B49L 5770 5B ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون الک K-ELEC کره اندروید 50 اینچ 4K اسمارت 50UK883V ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۲ تلویزیون 50 اینچ الک K-Elec کره اسمارت 4K مدل 50UK775V ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 55PUS9435 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
58 اینچ
۲ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 58PUS7855 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
65 اینچ
۳ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 65PUS9435 ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
70 اینچ
۴ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS7505 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
۵ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS8535 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
75 اینچ
۶ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الحافظ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ 4K اسمارت
۱ تلویزیون الحافظ 50 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 50Q8 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۷
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
بکو
آ ا گ