سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت کولر گازی در بانه می

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی LG در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار ال جی دوال اینورتردار مدل S4UW12JA3BA ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۴
18000 هزار
۲ کولر گازی 18000 هزار ال جی مدل IQA18K ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
19 هزار
۳ کولر گازی ال جی 19 هزار دوال اینورتر اسمارت AMP-19K ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
19k
۴ کولر گازی 19000 هزار ال جی پنل مشکی مدل ARTN19 2022 ۵۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
26 هزار
۵ کولر گازی ال جی 26000 هزار دوال اینورتر پنل مشکی ART-26K ۶۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
26 هزار دوال اینورتر
۶ کولر گازی ال جی 26000 هزار دوال اینورتر اسمارت AMP-26K ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
کولرگازی ال جی
۷ کولرگازی الجی 13000 هزار DUAL Inverter تایلند مدل AMPN13T4 ۴۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۸ کولرگازی الجی 19000 دوال اینورتر 2023 مدل ART-19k cool ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 سامسونگ پنل شیشه مدل AQ12VBEX ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
12000 هزار
۲ کولر گازی 12000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR12TQHQGWK ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
18000 هزار
۳ کولر گازی 18000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR18TQHQGWK ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24000 هزار
۴ کولر گازی 24000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR24TQHQGWK ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی سامسونگ
۵ کولرگازی 12000 سامسونگ مدل AR12TQHQGWKX ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال گلد در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال گلد مدل GG-S12000 PLATINUM ۱۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
12000 اینورتر
۲ کولرگازی اینورتر جنرال مکس 12000 مدل GM-12000 Inverter ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
18000
۳ کولر گازی 18000 جنرال گلد GG-S18000PLATINUM ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24000 اینورتر
۴ کولرگازی اینورتر جنرال مکس 24000 هزار مدل GM-24000 Inverter ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24000 هزار
۵ کولر گازی 24000 جنرال گلد مدل GG-S24000 PLATINUM ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
30 هزار جنرال گلد
۶ کولر گازی 30000 هزار جنرال گلد اینورتردار مدل GG-GS30000 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
30000
۷ کولر گازی 30000 جنرال گلد مدل ویتالی GG-S30000 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
60 هزار
۸ کولر گازی ایستاده 60000 هزار جنرال گلد اینورتردار GG-TF60000D ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
9000
۹ کولر گازی 9000 هزار جنرال گلد مدل GG-S9000 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولر گازی
۱۰ کولر گازی جنرال گلد 24000 هزار 2022 مدل GG-S24000DELTA ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱ کولر گازی جنرال گلد 12000 هزار اینورتردار سرد و گرم مدل GG-TS12000 TITANIUM ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولر گازی 24هزار
۱۲ کولر گازی جنرال گلد 24000 اینورتردار مدل GG_MS24 ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی
۱۳ کولر گازی جنرال گلد 18000 هزار اینورتردار سرد و گرم مدل GG-TS18000 TITANIUM ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی ایستاده
۱۴ کولرگازی ایستاده جنرال گلد 36000 هزار سرد و گرم مدل GG-AF36000 ULTRA ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی جنرال
۱۵ کولرگازی جنرال 26000 سرد گرم T3 لبخندی مدل GNR-26GW N ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۶ کولرگازی 14000 جنرال T3 سرد گرم لبخندی مدل GNR-14GW N ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی جنرال T3
۱۷ کولرگازی 32000 جنرال لبخندی T3 مدل GNR-32GW N ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی جنرال گلد
۱۸ کولرگازی 18000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم مدل GNR-18GW N ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
۱۹ کولرگازی 36000 جنرال گلد ENZO مدل GG-MS36000 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
۲۰ کولرگازی 30000 هزار جنرال گلد سرد گرم مدل GG-S30000 DELTA ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۱ کولرگازی 30000 هزار جنرال گلد T3 مدل GG-BS30000 ECO ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۲ کولر گازی جنرال گلد 30000 هزار T3 اینورتر مدل GG-TS30000 TITANIUM ۴۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۳ کولرگازی 7000 هزار جنرال گلد GG-7000 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۴ کولرگازی جنرال گلد 24000 مدل GG-S24000 Platinum ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۵ کولرگازی جنرال گلد 18000 سرد و گرم مدل GG-S18000 PLATINUM ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی جنرال مکس
۲۶ کولرگازی جنرال مکس 12000 هزار اینورتردار مدل GM-S12000-INV ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی جنرال هاوس
۲۷ کولرگازی 24000 جنرال هاوس اینورتردار T3 امدل GNR-24GW ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۸ کولرگازی 18000 جنرال هاوس T3 سرد و گرم مدل GNR-18GW ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H12H1 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲ کولر گازی 12 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P12H1 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
18 هزار
۳ کولر گازی 18 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P18H1 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴ کولر گازی 18 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H18H1 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
18000
۵ کولر گازی گری 18000 سرد Q4Matic-H12C3 ۲۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
18K
۶ کولرگازی 18000 هزار گری سرد و گرم T3 مدل GWH18QD-K3NTA1B/O ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24 هزار
۷ کولر گازی 24 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H24H1 ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۸ کولر گازی 24 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P24H1 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24K
۹ کولر گازی گری 24000 هزار اینورتر دار مدل GWH24 ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
30 هزار
۱۰ کولر گازی 30 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P30H1 ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
30K
۱۱ کولرگازی گری اینورتردار 30000 هزار مدل v4matic ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
36K
۱۲ کولرگازی گری 36000 هزار ایستاده مدل GVH36ATXH ۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی گری
۱۳ کولرگازی گری 12000 اینورتردار 2022 مدل I’save-p12h1 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۴ کولرگازی گری 18000 اینورتردار 2022 مدل I’save-p18h1 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۵ کولرگازی گری 36000 هزار T3 سرد و گرم مدل GWH 36000 ۷۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۶ کولرگازی گری 36000 هزار T3 اینورتر دار مدل GWH 36000 inverter ۷۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۷ کولرگازی گری اینورتردار 12000 هزار T3 مدل GWH12AGC-K3DTA ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۸ کولرگازی گری 30000 هزار T3 وایفای دار مدل GWH 30000 ۵۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۹ کولرگازی گری 30000 هزار T3 اینورتر دار مدل GWH 30000 inverter ۵۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲۰ کولرگازی گری 24000 هزار GWHT3 WiFi GWH ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی گری پرتابل
۲۱ کولرگازی پرتابل 12000 هزار گری T1 مدل GPH12AL-K3NNA1A ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی اجنرال در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 هزار سرد و گرم
۱ کولر گازی اجنرال 24000 سرد و گرم اصل موتور پیستونی مدل AOGR24RAT ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
30000 سرد و گرم
۲ کولر گازی اجنرال 30000 سرد و گرم اصل موتور پیستونی مدل AOGR30RAT ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی مابه در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار سرد و گرم
۱ کولر گازی مابه 12000 اینورتر سرد و گرم MMI12 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24 هزار سرد و گرم
۲ کولر گازی مابه 24000 اینورتر سرد و گرم MMI24 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت DN جنرال لبخندی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی DN جنرال لبخندی 24000 هزار گاز R410 مدل GNR-24GWAA ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر کریر در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
کولرگازی کریر
۱ کولرگازی 18000 هزار کریر گاز R410A مدل 42QHG018H/38QHG018H ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲ کولرگازی کریر12000هزار اینورتردار سری X-ECO مدل 42QHA012VSL ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۳ کولرگازی کریر 24000 هزار T3 مدل 42QHG024H ۳۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴ کولرگازی کریر 18000هزار T3 اینورتر سری 42QHG مدل 42QHG018H ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۵ کولرگازی کریر 24000 هزار اینورتردار کنترل امپر T3 مدل 42QHG024H ۴۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ایوولی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18 هزار
۱ کولر گازی 18 هزار ایوولی گلدن خط طلایی مدل ECIS-18K-MD-1 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
12 هزار
۲ کولر گازی ایوولی 12 هزار گلدن خط طلایی مدل ECIS-12K-MD-1 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24 هزار
۳ کولر گازی 24 هزار ایوولی گلدن خط طلایی مدل ECIS-24K-MD-1 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24K
۴ کولر گازی 24 هزار ایوولی اینورتر دار مدل EVDC-24k BTU ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
30K
۵ کولرگازی ایوولی 30000 هزار سرد و گرم مدل EVCIS-30K-MD ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی ایوولی
۶ کولرگازی پرتابل ایوولی سرد و گرم مدل EVPR-12K-PO ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت اسکن دیلو کس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
کولر 24هزار
۱ کولر گازی اسکن دیلوکس 24000 هزار scandilux ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولر دانمارک
۲ کولر گازی اسکن دیلوکس 12000 هزار scandilux ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولر گازی
۳ کولر گازی اسکن دیلوکس 18000 هزار scandilux ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولر گازی
۴ کولر گازی 9000 هزار اسکن دیلوکس scandilux ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولر گازی 70000هزار
۵ کولر گازی 7000 هزار اسکن دیلوکس scandilux ۱۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی
۶ کولرگازی 7000 هزار اینورتر دار اسکن دیلوکس Scandilux مدل SC07E-PRO ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر توربو ژاپن در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12000 هزار توربو ژاپن سرد و گرم مدل TB-12GWN ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
18000
۲ کولر گازی 18000 توربو ژاپن مدل TB-1800GWN ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی توربو ژاپن
۳ کولرگازی سرد و گرم 30000 توربو ژاپن T3 مدل TB-30GWN ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر بکو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار بکو گاز R410 مدل BK22A120 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت جنرال شکاری لبخندی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال شکار اینورتردار مدل 12000BTU ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
12000 هزار
۲ کولر گازی جنرال شکار 12 هزار سرد و گرم GNRR-12GRAA ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
18000
۳ کولر گازی 18000 جنرال شکار اینورتردار مدل 18000BTU ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24000
۴ کولر گازی 24000 جنرال شکار اینورتردار مدل 24000BTU ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۵ کولر گازی جنرال شکار 24 هزار GNRR-24GRAA ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
30000
۶ کولر گازی جنرال شکار 30 هزار GNRR-30GRAA ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
36 هزار
۷ کولر گازی 36 هزار جنرال شکار لبخندی استیل مدل GNR-36GW T3 ۵۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
60 هزار
۸ کولر گازی 60 هزار جنرال شکار ایستاده روتاری مدل GNRT3-60LW-O ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی جنرال شکار
۹ کولرگازی جنرال شکار36000هزار GNR-36AA-O ۵۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۰ کولرگازی 24000 هزار جنرال شکار 2022 مدل GNRR-24ZZ ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱ کولرگازی جنرال شکار 12000 هزار 2022 مدل GNRR-12ZZ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۲ کولر گازی جنرال شکار 18 هزار لبخندی مدل GNRR-18GRAA ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی یونیوا 12000 سری پلار مدل UN-AS12 POLAR ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲ کولر گازی یونیوا 12000هزار اینورتر پلاس مدل UN-MS12 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
18 هزار
۳ کولر گازی یونیوا 18000 هزار مدل UN-MS18 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
18000
۴ کولر گازی یونیوا 18 هزار سری پلار مدل UN-AS18 POLAR ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۵ کولر گازی یونیوا 18000 اینورتردار مدل UN-TS218000 2024 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24 هزار
۶ کولر گازی یونیوا اولترا 24000هزار UN-MS42 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24000 هزا
۷ کولر گازی یونیوا 410 گاز 24000هزار اینورتر پلاس مدل UN-MS24 ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
پرتابل یونیوا
۸ کولرگازی 12000 پرتابل یونیوا T1 مدل UN_MB12 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی یونیوا
۹ کولرگازی 36000 یونیوا سرد و گرم الترا مدل UN-MS36 ULTRA ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۳
۱۰ کولرگازی 24000 یونیوا اینورتردار T3 مدل UN_TS24 TITANIUM ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱ کولرگازی 18000 یونیوا پلار T3 مدل UN-AS18 POLAR ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۲ کولرگازی 30000 هزار یونیوا T3 مدل UN-MS30 ULTRA ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۳ کولر گازی یونیوا 30000 هزار T3 اینورتردار مدل UN-GS30 PORSCHE ۴۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۴ کولرگازی 9000 هزار یونیوا اینورتردار مدل UN-TS9 TITANIUM ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۵ کولرگازی یونیوا 24000 T4 مدل T4 PRO ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال برلین در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
کولرگازی جنرال برلین
۱ کولرگازی 12000 جنرال برلین T3 مدل CSH-12BB ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۲ کولرگازی 24000 جنرال برلین T3 مدل CSH-24BB ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۳ کولرگازی 30000 جنرال برلین سرد و گرم T3 مدل CSH-30BB ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۴ کولرگازی 30000 جنرال برلین T3 ویتالی مدل GB-MS30000 ۴۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۵ کولرگازی 30000 جنرال برلین T3 اینورتردار مدل GB-TS30000 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۶ کولرگازی 12000 جنرال برلین T3 اینورتردار مدل GB-TS12000 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۷ کولرگازی 18000 جنرال برلین T3 اینورتر مدل GB-TS18000 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۸ کولرگازی 24000 جنرال برلین T3 اینورتر مدل GB-TS24000 ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی وستین در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
پرتابل وستین
۱ کولرگازی پرتابل 16000 وستین سرد مدل WIPAC16K-410 ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار هایسنس گاز R410 مدل AS_12HR4S ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
12K
۲ کولرگازی اینورتردار 12000 هزار هایسنس مدل QAS-12UT ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
18 هزار
۳ کولر گازی 18 هزار هایسنس گاز R410 مدل AS_18HR4S ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24 هزار
۴ کولر گازی 24 هزار هایسنس مدل QAS-24HT ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
24K
۵ کولر گازی 24 هزار هایسنس گاز 410 مدل AS_24HR4S ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
30 هزار
۶ کولر گازی 30 هزار هایسنس مدل QAS-30HT ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
9 هزار
۷ کولر گازی 9 هزار هایسنس مدل AS-09HR4SYCCA04 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
پرتابل هایسنس
۸ کولرگازی پرتابل 12000 هایسنس 2023 مدل QAP-12HW ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
کولرگازی هایسنس
۹ کولرگازی 24000 هایسنس 2024 سری Elegant مدل AS-24HR4SXTCA01 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۰ کولرگازی هایسنس 18000هزار مدل AS-18HR4SMSCA ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
۱۱ کولرگازی ایستاده هایسنس 36000 هزار سرد و گرم مدل AUW-36HT4SD ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۲
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو