سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت کولر گازی در بانه می

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی LG در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار ال جی دوال اینورتردار مدل S4UW12JA3BA ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
18000 هزار
۲ کولر گازی 18000 هزار ال جی مدل IQA18K ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
19 هزار
۳ کولر گازی ال جی 19 هزار دوال اینورتر اسمارت AMP-19K ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
19k
۴ کولر گازی 19 هزار ال جی تایلند اسمارت مدل ARTN19 2022 ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
26 هزار
۵ کولر گازی ال جی 26 هزار دوال اینورتر اسمارت ART-26K ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
26 هزار دوال اینورتر
۶ کولر گازی ال جی 26000 هزار دوال اینورتر اسمارت AMP-26K ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۶

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 سامسونگ پنل شیشه مدل AQ12VBEX ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۱
12000 هزار
۲ کولر گازی 12000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR12TQHQGWK ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۱
18000 هزار
۳ کولر گازی 18000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR18TQHQGWK ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۱
24000 هزار
۴ کولر گازی 24000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR24TQHQGWK ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال گلد در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال گلد مدل GG-S12000PLATINUM ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
12000 اینورتر
۲ کولرگازی اینورتر جنرال مکس 12000 مدل GM-12000 Inverter ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
18000
۳ کولر گازی 18000 جنرال گلد GG-S18000PLATINUM ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
24000
۴ کولر گازی 24000 جنرال گلد مدل GG-S24000PLATINUM ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۶
24000 اینورتر
۵ کولرگازی اینورتر جنرال مکس 24000 مدل GM-24000 Inverter ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
30000
۶ کولر گازی 30000 جنرال گلد مدل GG-S30000PLATINUM ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
9000
۷ کولر گازی 9000 هزار جنرال گلد مدل GG-S9000 ۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۴
کولر گازی
۸ کولر گازی جنرال گلد 24000 هزار 2022 مدل GG-S24000DELTA ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
کولر گازی 24هزار
۹ کولر گازی جنرال گلد 24000 اینورتردار مدل GG_MS24 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P12H1 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
۲ کولر گازی 12 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H12H1 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
18 هزار
۳ کولر گازی 18 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P18H1 ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
۴ کولر گازی 18 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H18H1 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
18000
۵ کولر گازی گری 18000 سرد Q4Matic-H12C3 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
18K
۶ کولرگازی 18000 هزار گری سرد و گرم T3 مدل GWH18QD-K3NTA1B/O ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
24 هزار
۷ کولر گازی 24 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H24H1 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
۸ کولر گازی 24 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P24H1 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
24K
۹ کولر گازی گری 24 هزار اینورتر دار مدل GWH24 ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
30 هزار
۱۰ کولر گازی 30 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P30H1 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
30K
۱۱ کولرگازی گری اینورتردار 30000 هزار مدل v4matic ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
36K
۱۲ کولرگازی گری 36000 هزار ایستاده مدل GVH36ATXH ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی اجنرال در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 هزار سرد و گرم
۱ کولر گازی اجنرال 24000 سرد و گرم اصل موتور پیستونی مدل AOGR24RAT ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
30000 سرد و گرم
۲ کولر گازی اجنرال 30000 سرد و گرم اصل موتور پیستونی مدل AOGR30RAT ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی مابه در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار سرد و گرم
۱ کولر گازی مابه 12000 اینورتر سرد و گرم MMI12 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
24 هزار سرد و گرم
۲ کولر گازی مابه 24000 اینورتر سرد و گرم MMI24 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸

لیست تازه ترین قیمت DN جنرال لبخندی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی DN جنرال لبخندی 24000 هزار گاز R410 مدل GNR-24GWAA ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ایوولی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18 هزار
۱ کولر گازی 18 هزار ایوولی گلدن خط طلایی مدل ECIS-18K-MD-1 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
12 هزار
۲ کولر گازی ایوولی 12 هزار گلدن خط طلایی مدل ECIS-12K-MD-1 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
24 هزار
۳ کولر گازی 24 هزار ایوولی گلدن خط طلایی مدل ECIS-24K-MD-1 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
24K
۴ کولر گازی 24 هزار ایوولی اینورتر دار مدل EVDC-24k BTU ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
30K
۵ کولرگازی ایوولی 30000 هزار سرد و گرم مدل EVCIS-30K-MD ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰

لیست تازه ترین قیمت اسکن دیلو کس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ کولر گازی 9000 هزار اسکن دیلوکس scandilux ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
کولر 24هزار
۲ کولر گازی اسکندی لوکس 24000 هزار scandilux ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۶
کولر دانمارک
۳ کولر گازی اسکن دیلوکس 12000 هزار scandilux ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۲
کولر گازی
۴ کولر گازی اسکندی لوکس 18000 هزار scandilux ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۳
کولر گازی 70000هزار
۵ کولر گازی 7000 هزار اسکن دیلوکس scandilux ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰

لیست تازه ترین قیمت کولر بکو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار بکو گاز R410 مدل BK22A120 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸

لیست تازه ترین قیمت جنرال شکاری در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال شکار اینورتردار مدل 12000BTU ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
12000 هزار
۲ کولر گازی جنرال شکار 12 هزار سرد و گرم GNRR-12GRAA ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
18000
۳ کولر گازی 18000 جنرال شکار اینورتردار مدل 18000BTU ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
24000
۴ کولر گازی جنرال شکار 24 هزار GNRR-24GRAA ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
۵ کولر گازی 24000 جنرال شکار اینورتردار مدل 24000BTU ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
30000
۶ کولر گازی جنرال شکار 30 هزار GNRR-30GRAA ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
36 هزار
۷ کولر گازی 36 هزار جنرال شکار لبخندی استیل مدل GNR-36GW T3 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
60 هزار
۸ کولر گازی 60 هزار جنرال شکار ایستاده روتاری مدل GNRT3-60LW-O ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی یونیوا 410 گاز 12 هزار اینورتر پلاس مدل UN-MS12 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
18 هزار
۲ کولر گازی یونیوا 410 گاز 18 هزار اینورتر پلاس مدل UN-MS18 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
24 هزار
۳ کولر گازی یونیوا 410 گاز 24 هزار مدل UN-MS42 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰
۴ کولر گازی یونیوا 410 گاز 24 هزار اینورتر پلاس مدل UN-MS24 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰

لیست تازه ترین قیمت کولرگازی فوجی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000هزار
۱ کولرگازی 12000 هزار فوجی اینورتردار مدل FHC-70INV ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۰

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار هایسنس گاز R410 مدل AS_12HR4S ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
12K
۲ کولرگازی اینورتردار 12000 هزار هایسنس مدل QAS-12UT ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
18 هزار
۳ کولر گازی 18 هزار هایسنس گاز R410 مدل AS_18HR4S ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
24 هزار
۴ کولر گازی 24 هزار هایسنس مدل QAS-24HT ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
24K
۵ کولر گازی 24 هزار هایسنس گاز 410 مدل AS_24HR4S ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
30 هزار
۶ کولر گازی 30 هزار هایسنس مدل QAS-30HT ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
بکو
آ ا گ
کارچر
میدیا