سبد خرید شما
سبد خرید شما
سبد خرید خالی است
تعداد اقلام : ۰ محصول جمع فاکتور :۰ تومان پرداخت فاکتور

لیست آخرین قیمت کولر گازی در بانه می

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی LG در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار ال جی دوال اینورتردار مدل S4UW12JA3BA ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
18000 هزار
۲ کولر گازی 18000 هزار ال جی مدل IQA18K ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
19 هزار
۳ کولر گازی ال جی 19 هزار دوال اینورتر اسمارت AMP-19K ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
19k
۴ کولر گازی 19000 هزار ال جی پنل مشکی مدل ARTN19 2022 ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
26 هزار
۵ کولر گازی ال جی 26000 هزار دوال اینورتر پنل مشکی ART-26K ۵۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
26 هزار دوال اینورتر
۶ کولر گازی ال جی 26000 هزار دوال اینورتر اسمارت AMP-26K ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
کولرگازی ال جی
۷ کولرگازی الجی 13000 هزار DUAL Inverter تایلند مدل AMPN13T4 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۸ کولرگازی الجی 19000 دوال اینورتر 2023 مدل ART-19k cool ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 سامسونگ پنل شیشه مدل AQ12VBEX ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
12000 هزار
۲ کولر گازی 12000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR12TQHQGWK ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
18000 هزار
۳ کولر گازی 18000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR18TQHQGWK ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
24000 هزار
۴ کولر گازی 24000 سامسونگ اینورتر T3 مدل AR24TQHQGWK ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال گلد در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال گلد مدل GG-S12000PLATINUM ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
12000 اینورتر
۲ کولرگازی اینورتر جنرال مکس 12000 مدل GM-12000 Inverter ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
18000
۳ کولر گازی 18000 جنرال گلد GG-S18000PLATINUM ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
24000
۴ کولر گازی 24000 جنرال گلد مدل GG-S24000PLATINUM ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
24000 اینورتر
۵ کولرگازی اینورتر جنرال مکس 24000 مدل GM-24000 Inverter ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
30 هزار جنرال گلد
۶ کولر گازی 30000 هزار جنرال گلد اینورتردار مدل GG-GS30000 ۴۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
30000
۷ کولر گازی 30000 جنرال گلد مدل ویتالی GG-S30000 ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
9000
۸ کولر گازی 9000 هزار جنرال گلد مدل GG-S9000 ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
کولر گازی
۹ کولر گازی جنرال گلد 24000 هزار 2022 مدل GG-S24000DELTA ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۰ کولر گازی جنرال گلد 12000 هزار اینورتردار سرد و گرم مدل GG-TS12000 TITANIUM ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
کولر گازی 24هزار
۱۱ کولر گازی جنرال گلد 24000 اینورتردار مدل GG_MS24 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
کولرگازی
۱۲ کولر گازی جنرال گلد 18000 هزار اینورتردار سرد و گرم مدل GG-TS18000 TITANIUM ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
کولرگازی ایستاده
۱۳ کولرگازی ایستاده جنرال گلد 36000 هزار سرد و گرم مدل GG-AF36000 ULTRA ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
کولرگازی جنرال گلد
۱۴ کولرگازی 30000 هزار جنرال گلد سرد گرم مدل GG-S30000 DELTA ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۵ کولرگازی 30000 هزار جنرال گلد T3 مدل GG-BS30000 ECO ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۶ کولر گازی جنرال گلد 30000 هزار T3 اینورتر مدل GG-TS30000 TITANIUM ۴۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۷ کولرگازی 7000 هزار جنرال گلد GG-7000 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۸ کولرگازی جنرال گلد 24000 مدل GG-S24000 Platinum ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۹ کولرگازی جنرال گلد 18000 سرد و گرم مدل GG-S18000 PLATINUM ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
کولرگازی جنرال مکس
۲۰ کولرگازی جنرال مکس 12000 هزار اینورتردار مدل GM-S12000-INV ۱۶/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H12H1 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۲ کولر گازی 12 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P12H1 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
18 هزار
۳ کولر گازی 18 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P18H1 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۴ کولر گازی 18 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H18H1 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
18000
۵ کولر گازی گری 18000 سرد Q4Matic-H12C3 ۲۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
18K
۶ کولرگازی 18000 هزار گری سرد و گرم T3 مدل GWH18QD-K3NTA1B/O ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
24 هزار
۷ کولر گازی 24 هزار گری اکسنت مدل ACCENT-H24H1 ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۸ کولر گازی 24 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P24H1 ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
24K
۹ کولر گازی گری 24 هزار اینورتر دار مدل GWH24 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
30 هزار
۱۰ کولر گازی 30 هزار گری سرد و گرم اس فور ماتیک مدل S4MATIC-P30H1 ۴۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
30K
۱۱ کولرگازی گری اینورتردار 30000 هزار مدل v4matic ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
36K
۱۲ کولرگازی گری 36000 هزار ایستاده مدل GVH36ATXH ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
کولرگازی گری
۱۳ کولرگازی گری 12000 اینورتردار 2022 مدل I’save-p12h1 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۱۴ کولرگازی گری 18000 اینورتردار 2022 مدل I’save-p18h1 ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۱۵ کولرگازی گری 36000 هزار T3 سرد و گرم مدل GWH 36000 ۶۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۱۶ کولرگازی گری 36000 هزار T3 اینورتر دار مدل GWH 36000 inverter ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۱۷ کولرگازی گری اینورتردار 12000 هزار T3 مدل GWH12AGC-K3DTA ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۱۸ کولرگازی گری 30000 هزار T3 وایفای دار مدل GWH 30000 ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۱۹ کولرگازی گری 30000 هزار T3 اینورتر دار مدل GWH 30000 inverter ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۲۰ کولرگازی گری 24000 هزار GWHT3 WiFi GWH ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
کولرگازی گری پرتابل
۲۱ کولرگازی پرتابل 12000 هزار گری T1 مدل GPH12AL-K3NNA1A ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی اجنرال در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 هزار سرد و گرم
۱ کولر گازی اجنرال 24000 سرد و گرم اصل موتور پیستونی مدل AOGR24RAT ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
30000 سرد و گرم
۲ کولر گازی اجنرال 30000 سرد و گرم اصل موتور پیستونی مدل AOGR30RAT ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی مابه در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار سرد و گرم
۱ کولر گازی مابه 12000 اینورتر سرد و گرم MMI12 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
24 هزار سرد و گرم
۲ کولر گازی مابه 24000 اینورتر سرد و گرم MMI24 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت DN جنرال لبخندی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی DN جنرال لبخندی 24000 هزار گاز R410 مدل GNR-24GWAA ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت کولر کریر در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
کولرگازی کریر
۱ کولرگازی کریر 18000هزار T3 اینورتر سری 42QHG مدل 42QHG018H ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲ کولرگازی کریر 24000هزار اینورتر T3 مدل 42QHG024H ۴۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳ کولرگازی کریر12000هزار اینورتردار سری X-ECO مدل 42QHA012VSL ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴ کولرگازی 18000 هزار کریر گاز R410A مدل 42QHG018H/38QHG018H ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۵ کولرگازی کریر 24000 هزار T3 مدل 42QHG024H ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ایوولی در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 هزار
۱ کولر گازی 24 هزار ایوولی گلدن خط طلایی مدل ECIS-24K-MD-1 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
24K
۲ کولر گازی 24 هزار ایوولی اینورتر دار مدل EVDC-24k BTU ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
30K
۳ کولرگازی ایوولی 30000 هزار سرد و گرم مدل EVCIS-30K-MD ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت اسکن دیلو کس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
کولر 24هزار
۱ کولر گازی اسکن دیلوکس 24000 هزار scandilux ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
کولر دانمارک
۲ کولر گازی اسکن دیلوکس 12000 هزار scandilux ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
کولر گازی
۳ کولر گازی اسکن دیلوکس 18000 هزار scandilux ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
کولر گازی
۴ کولر گازی 9000 هزار اسکن دیلوکس scandilux ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
کولر گازی 70000هزار
۵ کولر گازی 7000 هزار اسکن دیلوکس scandilux ۱۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
کولرگازی
۶ کولرگازی 7000 هزار اینورتر دار اسکن دیلوکس Scandilux مدل SC07E-PRO ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولر بکو در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار بکو گاز R410 مدل BK22A120 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت جنرال شکاری در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال شکار اینورتردار مدل 12000BTU ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
12000 هزار
۲ کولر گازی جنرال شکار 12 هزار سرد و گرم GNRR-12GRAA ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
18000
۳ کولر گازی 18000 جنرال شکار اینورتردار مدل 18000BTU ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
24000
۴ کولر گازی 24000 جنرال شکار اینورتردار مدل 24000BTU ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۵ کولر گازی جنرال شکار 24 هزار GNRR-24GRAA ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
30000
۶ کولر گازی جنرال شکار 30 هزار GNRR-30GRAA ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
36 هزار
۷ کولر گازی 36 هزار جنرال شکار لبخندی استیل مدل GNR-36GW T3 ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
60 هزار
۸ کولر گازی 60 هزار جنرال شکار ایستاده روتاری مدل GNRT3-60LW-O ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
کولرگازی جنرال شکار
۹ کولرگازی جنرال شکار36000هزار GNR-36AA-O ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۰ کولرگازی 24000 هزار جنرال شکار 2022 مدل GNRR-24ZZ ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۱ کولرگازی جنرال شکار 12000 هزار 2022 مدل GNRR-12ZZ ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی یونیوا در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی یونیوا 12000هزار اینورتر پلاس مدل UN-MS12 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
18 هزار
۲ کولر گازی یونیوا 18000 هزار مدل UN-MS18 ۱۹/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
24 هزار
۳ کولر گازی یونیوا اولترا 24000هزار UN-MS42 ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
24000 هزا
۴ کولر گازی یونیوا 410 گاز 24000هزار اینورتر پلاس مدل UN-MS24 ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
کولرگازی پنجره ای یونیوا
۵ کولرگازی پنجره ای 24000 یونیوا T3 اولترا مدل un-mw24 ultra ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
کولرگازی یونیوا
۶ کولرگازی 30000 هزار یونیوا T3 مدل UN-MS30 ULTRA ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۷ کولرگازی 9000 هزار یونیوا اینورتردار مدل UN-TS9 TITANIUM ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
۸ کولر گازی یونیوا 30000 هزار T3 اینورتردار مدل UN-GS30 PORSCHE ۴۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال برلین در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
کولرگازی جنرال برلین
۱ کولرگازی 12000 جنرال برلین T3 مدل CSH-12BB ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲ کولرگازی 24000 جنرال برلین T3 مدل CSH-24BB ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳ کولرگازی 30000 جنرال برلین سرد و گرم T3 مدل CSH-30BB ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هایسنس در بانه می

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار هایسنس گاز R410 مدل AS_12HR4S ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
12K
۲ کولرگازی اینورتردار 12000 هزار هایسنس مدل QAS-12UT ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
18 هزار
۳ کولر گازی 18 هزار هایسنس گاز R410 مدل AS_18HR4S ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
24 هزار
۴ کولر گازی 24 هزار هایسنس مدل QAS-24HT ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
24K
۵ کولر گازی 24 هزار هایسنس گاز 410 مدل AS_24HR4S ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
30 هزار
۶ کولر گازی 30 هزار هایسنس مدل QAS-30HT ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
کولرگازی هایسنس
۷ کولرگازی ایستاده هایسنس 36000 هزار سرد و گرم مدل AUW-36HT4SD ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۴
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
جنرال گلد
فیلیپس
بوش
یونیوا
گری
ایوولی
پاناسونیک
مابه
اجنرال
شینون
دوو
الک کره ای
هایسنس
کندی
اسکای ورث
الحافظ
کنوود
سنکور
سونیک
جنرال
دلونگی
اینفینیکس
جنرال شکار
دلمونتی
فوجی
اسکن دیلوکس
شارپ
توربو  ژاپن
برند توشیبا
نینجا المان
بکو
کریر
آ ا گ
کارچر
میدیا
تفال
اکو